Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnvann - kvalitet og utfordringer Pål Gundersen – Norges geologiske undersøkelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnvann - kvalitet og utfordringer Pål Gundersen – Norges geologiske undersøkelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnvann - kvalitet og utfordringer Pål Gundersen – Norges geologiske undersøkelse pal.gundersen@ngu.no

2 Grunnvann: •”Porerom er helt metta” •”Vannstand” i bakken

3 Løsmasseoppbygging under marin grense Illustrasjon: Louise Hansen

4 Grunnvann •Vannforsyning: • 10 % løsmasser • 5 % fra fjellbrønner •Stabil kvalitet og temperatur •Små arealer båndlegges •Nærhet til bruker •Beskyttet mot forurensning

5

6 Grunnvann •Regnvann: surt og oksiderende. •Fjell og løsmasser: basisk og reduserende. Grunnvann reagerer med berggrunnen og frigjør løste stoffer. •Mikroorganismer filtreres og dør Foto: Jan Cramer

7 Datakilde: Folkehelseinstituttet

8 SÅ: Gir bruken av grunnvann en hygienisk barriere i seg selv….?

9 Løsmassetykkelse Illustrasjon: Sylvi Gaut 2005

10 Foto: Sylvi Gaut 2006

11 Foto: Gundersen 2006

12 Foto: Gaute Storrø

13 Kart, mikrobiologi Illustrasjon: Sylvi Gaut 2005

14 Andel vannverk med påviste mikroorganismer 1996-1998 Illustrasjon: Sylvi Gaut 2005

15 Men hvis vi unngår forurensning: Da må vel grunnvannet være sikkert?

16 Datakilde: Folkehelseinstituttet

17 Grunnvann fra 350 vannverk 12 Kilde: Helgasson 2005

18 Datakilde: Folkehelseinstituttet

19 Fluorose Foto: (Bårdsen, UiB)

20 16 % overskrider høyeste tillatte konsentrasjon av fluorid på 1.5 mg/l. Granitter og lyse gneiser spesielt problematiske og grunnvann med lav Ca, høy Na og høy pH. Sjelden problem i grunnvann i løsmasser.

21

22 Fluor: reell helsefare i Norge? •Antall nordmenn: 4.500.000 •5% drikker grunnvann fra fjell = ~200.000 •1% av disse >5 mg/L fluor = 2.000 •50% (?) har ikke sjekket fluorinnhold= 1.000

23 14 % overskrider anbefalt tiltaksnivå på 500 Bq/l. Granitter, pegmatitter og alunskifre spesielt problematiske. Få bergarter kan ”friskmeldes” fullstendig. Ikke problem i grunnvann i løsmasser og i større grunnvannsverk.

24 •Men når? => Prøvetaking og analyser viktig i alt grunnvann som brukes til drikkevann

25 Sesongvariasjoner, mikroorganismer

26 Sesongvariasjoner, vannkjemi

27 Spesielt for grunnvann i fjell •Mest problematisk: –Helse: Fluor (Ca og pH), Radon (kanskje også Uran) –Bruksmessig: (Jern og Mangan) •Risikobergarter: –Granitter, lyse gneiser, alunskifer, pegmatittganger •Grunnvannskvaliteten i Norge unik på grunn av kraftig erosjon under istidene

28 Spesielt for grunnvann i løsmasser •Få eller ingen problemer med Rn, F, og U •Fe som for fjellbrønner •NO 3 - mer problematisk (4%) Foto: Atle Dagestad

29 Konklusjon •Selv om vannanalyser ikke er pålagt i private brønner/ små grunnvannsbaserte vannverk - bør det absolutt anbefales! •Fjellbrønner oftere et problem enn løsmassebrønner. •Viktigste parametere er –Mikrobiologisk –Fluor –Radon –Jern og mangan •Dårlig brønnutforming og –sikring => dårlig hygienisk kvalitet •Prøvetaking –Mikrobiologisk: September (nedbørsepisoder/ overflatevann) –Kjemisk/fysikalsk: Desember (tørre perioder/ modent grunnvann) April (snøsmelting)

30 ”Norsk lovverk og forvaltning beskytter ikke små vannverk og private brønneiere mot uegnet drikkevann” Min personlige mening: Noen bør gjøre det…

31


Laste ned ppt "Grunnvann - kvalitet og utfordringer Pål Gundersen – Norges geologiske undersøkelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google