Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tuberkulosekoordinators erfaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tuberkulosekoordinators erfaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tuberkulosekoordinators erfaringer
Hege S Bjelkarøy

2 Helse Sør Fra : Dekker også områdene til Ringerike Sykehus og Helse Blefjell

3 Helse Blefjell Ringerike sykehus

4 Hva gjør tuberkulosekoordinator?
2004: Behandlingsplansmøter:16 pas. / 3 forebygg. beh. Undervising sykehusavdelinger / hjemmesykepleie Møter med kommuneleger/helsesøstre, spesialister Mantouxopplæring Tuberkulosedag Poster i Moskva ift gjennomføring av DOT Besvare telefonerhenvendelser / mail 2005 hittil (25. Mai): Behandlingsplansmøter: 8 pas. / 4 forebygg. beh.

5 Direkte observert terapi - DOT
”… helsepersonell observerer pasientens inntak av alle doser av tuberkulosemedikamenter” Forskrift om tuberkulosekontroll § 1-2

6 Erfaringer med behandlingsplan
Starten er viktig! Fysisk møte Kommunelege/helsesøster, spesialist, hjemmesykepleie, pasient/pårørende, tuberkulosekoordinator, evt tolk Fastlege sendes epikrise Forebyggende behandling? Felles mal utarbeidet av Helse Øst 2005

7 Erfaringer med gjennomføringen av DOT
”DOT er DOT” + Omsorg! Holdning / innstilling hos DOT - utøver Endring av medisiner Hvilke utgifter skal dekkes? Ta tak i problemer umiddelbart Når kan tvang brukes? Smittevernloven § 5-3: Smitteførende lungetuberkulose Sende avviksmelding? De fleste godtar opplegget

8 Forhindre uttransportering av landet
Retningslinjer fra UDI april 2005 Flyktninger i ordinære mottak Tuberkulosesykdom rapporteres Fax mal Til Politiets Utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratets asylavdeling Fra tuberkulosekoordinator Innhente samtykke fra pasient Uttransportering utsettes til avsluttet beh Beskjed til politiet hvis pas forsvinner Gjelder ikke forebyggende behandling

9 Meldingssystemet MSIS – meldinger kommer sent Motivere spesialistene
Telefonkontakt før behandlingsplansmøte Når pas flytter?

10 ”Sørge for at tuberkulosekontrollen fungerer i alle sine ledd…” ?
Gjøre stillingen kjent Styrkende bindeledd Tuberkulosekontrollprogram Få kunnskap om problemområder  påvirke til forbedringer Kommune- /spesialisthelsetjenenesten Samarbeide / internt Ta tak i ting etter hvert som de dukker opp…

11 Samarbeid med kommunelegen
Medspiller – samtalepartner Legen er ofte helsesøster! Engasjerte og kunnskapsrike helsesøstre Kommunelegene må ta ansvar Pliktig tuberkuloseundersøkelse Tolkning av Mantoux svar Tolkning av veileder/forskrift Når henvises til spesialist? Smitteoppsporing rundt pasient Tilgjengelig pr telefon / mail

12 Hvilke utfordringer gjenstår?
Felles forståelse av DOT Tuberkulosekontrollprogram på plass Pasientflyt Pliktig tuberkulosekontroll Forhindre ”ikke møtt” Meldingsflyt fra politi / andre kommuneleger Arbeidsinnvandring øker Økt kunnskap om tuberkulose Attraktivt å være kommunelege! Felles forståelse DOT Konsekvent gjennomføring etter forskriften gjelder ALLE spesialister = individualister? uenighet taes opp i rett instans – ikke i praksis Pasientflyt Henvises hvilket helseforetak Ikke møtt Forsvinner Økt kunnskap om tuberkulose Fastleger Kommuneleger

13


Laste ned ppt "Tuberkulosekoordinators erfaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google