Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere
Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 9. mars 2007

2 Mål Vite litt om Sarpsborg Vite hva miljørettet helsevern er
Kjenne til kommunal tilsynsvirksomhet Vite hvorfor vi fører tilsyn Kjenne saksgangen Kjenne til vanlige avvik

3 Sarpsborg kommune Sarpsborg

4 Historien om Sarpsborg by
Grunnlagt av Olav den Hellige i 1016 ved Sarpsfossen Byen ble herjet og brent av svenskene i 1567 Ny bystatus 1839 Storkommune fra i 1992 1. Norges 3. Eldste by. Olav den Hellige brukte byen som hovedstad frerm til Har spor tilbake til de aller første som slo seg ned her etter istiden. Den kommunen med flest helleristninger. Rødfargen på presentasjoenen skal symbolisere helleristningene. 2. Nedbrent av svenskene i Borgerne flyttet nedover elva og bygde opp en ny by: Fredrikstad (noe Fredrikstadfolk ikke liker å snakke om; at de er en avlegger av Sarpsborg). Sarpsborg fikk ny bystatus 1839

5 Sarpsborg kommune i tall
Areal: 427,8 km2 Årsverk: 2 510 Ansatte: 3 223 Innbyggere: 50 436 ( ) Total omsetning på 2,2 milliarder kroner Sarpsborg Rådhus

6 Seksjon helse, miljø og forebygging
Miljørettet helsevern Kvalitet helse og sosial Psykisk helse Folkehelse Seksjonsleder Administrasjon Økonomi Plan og utvikling Rus/ rusforebygging Barne- og Familieteamet Prosjekt rus, psykiatri og bostedsløse Helsekilden Smittevern Legevakt Fastleger

7 Hva er miljørettet helsevern?
Ulykkesforebygging Omgivelseshygiene Sosiale miljøfaktorer

8 Miljørettet helsevern - definisjon
MHV er en del av kommunens lovpålagte primærehelsetjeneste Definisjon: ”Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.” (kommunehelsetjenesteloven § 4a-1) Ugla – vårt symbol. Med stor ro og kunnskap overvåker den landskapet under seg. Vårt symbol: Ugla Vårt motto: Kunnskap som veiviser

9 Å bli best mulig er alles mål
Hvorfor tilsyn Kvalitetssikring Kompetanseheving Forbedringspotenisal Erfaringsoverføring Sikre innbyggere/kunder trygge og gode tjenester Å bli best mulig er alles mål

10 Hvorfor tilsyn - formelt
Kommunen skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i khl § 4a-1 Kommunen skal føre systematisk tilsyn med at regelverket overholdes (feks skadedyrforskriften 5-2) Nasjonale mål og hovedprioriteringer: Føre tilsyn med at virksomheter og eiendommer drives på en helsemessig tilfredsstillende måte Kommunene skal i 2007 følge opp virksomheter som etter lov og forskrift er meldepliktige virksomheter Oversikt og tilsyn med miljøfaktorer Kommunestyret skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i khl § 4a-1

11 Tilsyn med hva? Skoler Barnehager Legionella Basseng Solarier
Skjønnhetspleie Skadedyrfirmaer Serveringssteder Overnattingsplasser Smittefarlig avfall Fengsel Asylmottak 467 registrerte virksomheter

12 Risiko- basert tilsyn

13 Tilsynsplan

14 Hvordan gjennomføres tilsyn
Systemrevisjoner Inspeksjoner Befaringer Rapporteringer Registretring av hendelser

15 Systemrevisjon Innhold i systemrevisjon Revisjonsvarsel
Dokumnetgjennomgang Intervjuer Verifikasjoner Avvik og anmerkninger Rapport Verifikasjon: Undersøkelse, kontroll, stikkprøve for å bekrefte at utsagn i intervju eller dokument stemmer med virkeligheten

16 Systemrevisjon – Agenda
Agenda for dagen Formøte Åpningsmøte Intervjuer Befaring/verifikasjon og samtaler Oppsummering Sluttmøte

17 Intervjuer Sjekklister God atmosfære viktig, men ikke selskapelig
Revisjonsteam velger intervjuobjekter Intervjuer flere, en om gangen

18 Internkontroll Internkontrollen er grunnlaget for en systemrevisjon
Dokumnetasjon = skriftlig Dokumneteres i et tilpasset omfang for virksomhetens størrelse/aktivitet o.l Internkontrollsystemet viktig ved kommuens tilsyn, for vi bruker systemrevisjonsmetoden. Dilbertstripe: Internkontroll består blant annet av prosedyrer (nedskrevne rutiner). Sjefen snakker her med Jølle. Internkontrollen er grunnlaget for en systemrevisjon Skadedyrbekjempere skal føre internkontroll Internkontrollen skal dokumenteres

19 Læringshjulet

20 Systemrevisjon – Agenda
Agenda for dagen Formøte Åpningsmøte Intervjuer Befaring/verifikasjon og samtaler Oppsummering Sluttmøte

21 Oppfølging etter tilsynet
Lukking av avvik Tilbakemeldinger Purring Vedtak Tvangsmulkt

22 Tilsynsbase 1

23 Tilsynsbase 2

24 Vanlige avvik Internkontroll Mangler helt
Mangler deler f.eks dokumentstyring Avvikshåndtering Andre avvik Manglende nabovarsel Mangelfull protokoll Mangefull merking Behandling for sikkerhetsskyld

25 Oppsummering/spørsmål
? Vet dere litt om Sarpsborg? Vet dere hva miljørettet helsevern er? Kjenner dere til kommunal tilsynsvirksomhet? Vet dere hvorfor vi fører tilsyn? Kjenner dere saksgangen? Kjenner dere til vanlige avvik?

26 Takk for meg Lykke til med skadedyrbekjempelsen
Kjell Arne Skagemo miljørådgiver i Sarpsborg kommune tlf.: mob.: e-post:


Laste ned ppt "Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google