Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 9. mars 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 9. mars 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 9. mars 2007

2 Mål Vite litt om Sarpsborg Vite hva miljørettet helsevern er Kjenne til kommunal tilsynsvirksomhet Vite hvorfor vi fører tilsyn Kjenne saksgangen Kjenne til vanlige avvik

3 Sarpsborg Sarpsborg kommune

4 Historien om Sarpsborg by Grunnlagt av Olav den Hellige i 1016 ved Sarpsfossen Byen ble herjet og brent av svenskene i 1567 Ny bystatus 1839 Storkommune fra i 1992

5 Sarpsborg kommune i tall Areal: 427,8 km2 Årsverk: 2 510 Ansatte: 3 223 Innbyggere: 50 436 (01.10.2006) Total omsetning på 2,2 milliarder kroner Sarpsborg Rådhus

6 Seksjonsleder Administrasjon Økonomi Plan og utvikling Fastleger Legevakt Prosjekt rus, psykiatri og bostedsløse Rus/ rusforebygging Psykisk helse Kvalitet helse og sosial Miljørettet helsevern Folkehelse Barne- og Familieteamet Helsekilden Smittevern Seksjon helse, miljø og forebygging

7 Hva er miljørettet helsevern? Ulykkesforebygging Omgivelseshygiene Sosiale miljøfaktorer

8 Miljørettet helsevern - definisjon MHV er en del av kommunens lovpålagte primærehelsetjeneste Definisjon: ”Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.” (kommunehelsetjenesteloven § 4a-1) Vårt symbol: Ugla Vårt motto: Kunnskap som veiviser

9 Hvorfor tilsyn Kvalitetssikring Kompetanseheving Forbedringspotenisal Erfaringsoverføring  Sikre innbyggere/kunder trygge og gode tjenester Å bli best mulig er alles mål

10 Hvorfor tilsyn - formelt Kommunen skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i khl § 4a-1 Kommunen skal føre systematisk tilsyn med at regelverket overholdes (feks skadedyrforskriften 5-2) Nasjonale mål og hovedprioriteringer: Føre tilsyn med at virksomheter og eiendommer drives på en helsemessig tilfredsstillende måte Kommunene skal i 2007 følge opp virksomheter som etter lov og forskrift er meldepliktige virksomheter

11 Tilsyn med hva?  Skoler  Barnehager  Legionella  Basseng  Solarier  Skjønnhetspleie  Skadedyrfirmaer  Serveringssteder  Overnattingsplasser  Smittefarlig avfall  Fengsel  Asylmottak 467 registrerte virksomheter

12 Risiko- basert tilsyn

13 Tilsyns plan

14 Hvordan gjennomføres tilsyn Systemrevisjoner Inspeksjoner Befaringer Rapporteringer Registretring av hendelser

15 Systemrevisjon Innhold i systemrevisjon Revisjonsvarsel Dokumnetgjennomgang Intervjuer Verifikasjoner Avvik og anmerkninger Rapport Verifikasjon: Undersøkelse, kontroll, stikkprøve for å bekrefte at utsagn i intervju eller dokument stemmer med virkeligheten

16 Systemrevisjon – Agenda Agenda for dagen Formøte Åpningsmøte Intervjuer Befaring/verifikasjon og samtaler Oppsummering Sluttmøte

17 Intervjuer Sjekklister God atmosfære viktig, men ikke selskapelig Revisjonsteam velger intervjuobjekter Intervjuer flere, en om gangen

18 Internkontroll Internkontrollen er grunnlaget for en systemrevisjon Skadedyrbekjempere skal føre internkontroll Internkontrollen skal dokumenteres

19 Læringshjulet

20 Systemrevisjon – Agenda Agenda for dagen Formøte Åpningsmøte Intervjuer Befaring/verifikasjon og samtaler Oppsummering Sluttmøte

21 Oppfølging etter tilsynet Lukking av avvik Tilbakemeldinger Purring Vedtak Tvangsmulkt

22 Tilsynsbase 1

23 Tilsynsbase 2

24 Vanlige avvik Andre avvik Manglende nabovarsel Mangelfull protokoll Mangefull merking Behandling for sikkerhetsskyld Internkontroll Mangler helt Mangler deler f.eks dokumentstyring Avvikshåndtering

25 ? Oppsummering/spørsmål Vet dere litt om Sarpsborg? Vet dere hva miljørettet helsevern er? Kjenner dere til kommunal tilsynsvirksomhet? Vet dere hvorfor vi fører tilsyn? Kjenner dere saksgangen? Kjenner dere til vanlige avvik?

26 Takk for meg Lykke til med skadedyrbekjempelsen Kjell Arne Skagemo miljørådgiver i Sarpsborg kommune tlf.: 69 11 62 74 mob.: 979 53 075 e-post: kjas@sarpsborg.com


Laste ned ppt "Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 9. mars 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google