Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsynsmyndighetens rolle Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn helsetilsynet.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsynsmyndighetens rolle Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn helsetilsynet.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsynsmyndighetens rolle Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn helsetilsynet.no

2 Statens helsetilsyn er i lov gitt i oppgave å føre tilsyn med virksomheter i helsetjenesten og helsepersonell Tilsyn er myndighetenes utadrettede virksomhet for å påse at myndighetskravene (lov og forskrifter) etterleves

3 Tilsyn utøves Proaktivt: Systemrevisjoner – tilsyn med virksomhetenes styring og ledelse (internkontroll) - basert på risikovurderinger Overvåking: Innhente, systematisere tilsynserfaring og tolke kunnskap om helsetjenestene i et tilsynsperspektiv Reaktivt: Vurdering av om en behandling eller praksis har vært / er forsvarlig / i samsvar med krav i lovgivningen

4 Tilsynssaker Alle pasienter som klager til tilsynet har rett til å få en vurdering (helsepersonelloven § 55) Tilsynssaker starter også på grunnlag av henvendelser fra: virksomheter, helsepersonell, politi, apotek og andre

5 HendelseMedia Tilsynet -lovlighetskontroll Virksomheten - Avviksbehandling - læring Politikere/ Interesseorg/ andre Pasient/pårørende - informasjon

6 Helsetilsynet fokuserer på: Virksomheten ved ledelsen –Styring og ledelse (internkontroll) –Kravet om at driften skal være forsvarlig –Forsvarlige rammer for helsepersonell Det regionale helseforetakets sørge-for-ansvar Mangler ved styring og organisering tillegges vekt når enkeltlegers handlinger vurderes

7 Hva skal til for å få en reaksjon? Tilbakekall – uegnet på grunn av rusmisbruk, rollesammenblanding (for eksempel innlede forhold til pasient), sykdom, alvorlig mangel på faglig kunnskap eller ferdigheter - ikke retter seg etter en advarsel - alvorlige straffbare forhold i eller utenfor tjenesten Advarsel er aktuelt ved alvorlige feil eller repeterende feil Mer info og enkeltsaker: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynssaker/http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynssaker/

8 Offentlighet om tilsynssaker (offentleglova) Alle saksdokumenter er åpne for offentlig innsyn Unntak: taushetsbelagt informasjon Opplysninger om yrkesutøvelse er ikke taushetsbelagt

9 Må noen ha skylda når noe går galt? Nei, men det er forventet at virksomhetsledelsen og/eller legen som er ansvarlig for behandlingen vurderes av tilsynet og at det reageres ved alvorlige feil


Laste ned ppt "Tilsynsmyndighetens rolle Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn helsetilsynet.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google