Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsynsmyndighetens rolle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsynsmyndighetens rolle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsynsmyndighetens rolle
Gorm Are Grammeltvedt avdelingsdirektør Statens helsetilsyn helsetilsynet.no

2 Statens helsetilsyn er i lov gitt i oppgave å føre tilsyn med virksomheter i helsetjenesten og helsepersonell Tilsyn er myndighetenes utadrettede virksomhet for å påse at myndighetskravene (lov og forskrifter) etterleves

3 Tilsyn utøves Proaktivt: Systemrevisjoner – tilsyn med virksomhetenes styring og ledelse (internkontroll) - basert på risikovurderinger Overvåking: Innhente, systematisere tilsynserfaring og tolke kunnskap om helsetjenestene i et tilsynsperspektiv Reaktivt: Vurdering av om en behandling eller praksis har vært / er forsvarlig / i samsvar med krav i lovgivningen

4 Tilsynssaker starter også på grunnlag av henvendelser fra:
Alle pasienter som klager til tilsynet har rett til å få en vurdering (helsepersonelloven § 55) Tilsynssaker starter også på grunnlag av henvendelser fra: virksomheter, helsepersonell, politi, apotek og andre

5 Hendelse Media Tilsynet -lovlighetskontroll Virksomheten - Avviksbehandling - læring Politikere/ Interesseorg/ andre Pasient/pårørende - informasjon

6 Helsetilsynet fokuserer på:
Virksomheten ved ledelsen Styring og ledelse (internkontroll) Kravet om at driften skal være forsvarlig Forsvarlige rammer for helsepersonell Det regionale helseforetakets sørge-for-ansvar Mangler ved styring og organisering tillegges vekt når enkeltlegers handlinger vurderes

7 Hva skal til for å få en reaksjon?
Tilbakekall – uegnet på grunn av rusmisbruk, rollesammenblanding (for eksempel innlede forhold til pasient), sykdom, alvorlig mangel på faglig kunnskap eller ferdigheter - ikke retter seg etter en advarsel - alvorlige straffbare forhold i eller utenfor tjenesten Advarsel er aktuelt ved alvorlige feil eller repeterende feil Mer info og enkeltsaker:

8 Offentlighet om tilsynssaker (offentleglova)
Alle saksdokumenter er åpne for offentlig innsyn Unntak: taushetsbelagt informasjon Opplysninger om yrkesutøvelse er ikke taushetsbelagt

9 Må noen ha skylda når noe går galt?
Nei, men det er forventet at virksomhetsledelsen og/eller legen som er ansvarlig for behandlingen vurderes av tilsynet og at det reageres ved alvorlige feil


Laste ned ppt "Tilsynsmyndighetens rolle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google