Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektpresentasjon Best mulig helsetilbud for 56.188 innbyggere i 13 kommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektpresentasjon Best mulig helsetilbud for 56.188 innbyggere i 13 kommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektpresentasjon Best mulig helsetilbud for 56.188 innbyggere i 13 kommuner

2 Skal si litt om: Forankring Prosess Framtid

3 Ståsteds- analyse Scenarier 2030 GAP- analyse Veivalg- prosess Forslag til løsning Hovedforløp Hovedtema/ prosesser Delprosjekt Planprosessen Fore- byggende Pasient- forløp Forsker- prosjekt IKT Styrings- modell Økonomi Kom- petanse JUS Sam- handlng Struktur Forsker- prosjekt 01.11.201020.05.201101.04.201101.03.201120.06.2011 31.08.2011 01.01.2012 → Politisk behandling Reformstart / Implementering 5 år

4 Drivende drivkrefter i scenariene Globalisering – miljø/klimaendringer – økonomisk utvikling – eldrebølge – økte forventninger til helse – privatisering/nye eierformer – flerkulturelle lokalsamfunn – økt pasientkompetanse – teknologisk utvikling - nye, uhelbredelige sykdommer – telemedisin – kommunestruktur – forbrukermakt i helse – økte forventninger til helse og langt liv – knapphet på behandlingsressurser – helsereiser – utdanning – reformer i offentlig sektor, knapphet på behandlingsressurser

5

6 Kan framtiden være oppgraderte kommunale helse- og omsorgstilbud i alle 13 kommuner? felles regional administrativ- og helsefaglig ledelse knyttet til LiO? felles samhandlingsenhet i region knyttet til LiO? felles helse- og omsorgsplan for region? felles kommuneoverlege? koordinering av felles fagressurser (kreftsykepleier, jordmor m.m.)? felles regionale ambulerende team innenfor flere felt? etablering av et organisert hastetilbud utenfor åpningstid? felles rekrutterings- og kompetanseplan for region? system for å sikre kompetanseoverføring mellom sykehus og kommuner? samordnet folkehelsearbeid i region? felles obs- og kortidsplasser i region knyttet til LiO? aktivt bruk av Norsk Helsenett i region? robuste nettverks fagmiljøer innenfor flere felt? felles rehabilitering- og habiliteringstilbud i region? klynger av 2-3 kommuner som har robuste tilbud (ref. barnevern)?


Laste ned ppt "Prosjektpresentasjon Best mulig helsetilbud for 56.188 innbyggere i 13 kommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google