Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Prosjekt ”Sammen for rehabilitering på Helgeland, Del 2” Helgeland Rehabilitering, et billigere alternativ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Prosjekt ”Sammen for rehabilitering på Helgeland, Del 2” Helgeland Rehabilitering, et billigere alternativ."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Prosjekt ”Sammen for rehabilitering på Helgeland, Del 2” Helgeland Rehabilitering, et billigere alternativ

2 2 Tema •Konklusjoner i sluttrapporten for del 1. •Driftsmodell •Plan for del 2- Hovedprosjektet •Løsning •Hva skjer i Salten

3 3 Målsetting De endringene samhandlingsreformen medfører kommer som forventet til kommunene og andre samarbeidspartnere i forbindelse med rehabilitering.

4 4 Del 1 •Noen av konklusjon i sluttrapporten –Bør søkes om midler til et hovedprosjekt del 2 –Etablering av Samvirkeforetak –Stort fremtidig behov for rehabilitering i kommunene

5 5 Driftsmodell Sykehuset Helgeland Rehabilitering Kommuner Helse- Nord

6 6 Driftsmodell •Antall liggedøgn i dag: Sykehuset 1800 Helgeland Rehabilitering Kommuner 0 Helse- Nord 2485

7 7 Del 2, Hovedprosjektet •Etablere Samvirkeforetak med kommuner –Kartlegging er gjort •Kommunal rehabilitering –Behov for et rehabiliteringstilbud utenfor Helse- Nord og Sykehus –For frisk for sykehus, for syk for kommunal seng •Tilgjengelighet i nærområdet gir –Mindre reisevei –Færre gjestedøgn for HF i andre regioner

8 8 Samvirkeforetak SA, hva er det? •Jobber med kapital, ikke for kapital •Likeverdige medlemmer –Nærhet mellom eier og foretaket –1 stemme pr medlem •www.samvirke.orgwww.samvirke.org –Statlig organ for informasjon rundt hvordan starte og drive SA

9 9 Hva trengs for å starte? •Avtaler mellom kommuner –Intensjonsavtale –Samarbeidsavtale –Tjenesteavtale •Faglig, administrativt og politisk –Vilje og evne –Kunnskap og interesse •Markedsføring av HRIS –Spesialistkompetanse –Rehabiliteringstyper

10 10 Kartlegging SA SømnaBrønnøyVegaVevelstadBindal Politisk interesseJA ? NEI Politisk viljeJA???NEI Administrativ interesseJA Administrativ viljeJA? ?NEI Faglig interesseJA NEI Faglig ViljeJA ??NEI RehabiliteringsplanNEI2012NEI ? Helseplan HelgelandUnder utarbeidelse

11 11 Fortsette som før??? •Utskrivingsklare pasienter fra 1.1.12 •Kommunal rehabilitering - mindre sykehus •Kostnader til egen kommunal rehabilitering –Kompetanseoppbygging og rekruttering –Krav etter lov om spesialisthelsetjenester –Økt pleiebehov på pasienter, nye og gamle

12 12 Løsning •Etablere et SA –Kommunal rehabilitering i institusjon •Kjøpe sengeplasser ved HRIS –Pris basert på # liggedøgn –Alternativt fra 4000 + (20% DRG) pr døgn •Fordeler: –Unngå anbudsrunder –Billigere enn å starte selv –Høyere kvalitet

13 13 Løsning •Reduserte pleiekostnader lokalt –Fordi pasientene klarer seg mer selv –Økt funksjonsevne –Noen diagnoser dekkes av HN •ART, ambulant rehabiliterings team –Ønsket av sykehuset –Ønsket av fagmiljøene i kommunene •Rehabiliteringsrådet Helgeland

14 14 Region Salten •Valnesfjord Helsesportssenter –Forskning –Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge –91 senger •RESO-Salten –Et av 3 regionråd til Nordlandssykehuset HF –9 kommuner –www.salten.nowww.salten.no

15 15 Region Salten •Samhandlingsprosjektet "Sunnhet i Salten" –Likt prosjektet til HRIS •Områdeplan Salten – Rehabilitering –Behov for døgnplasser: 1 pr. 2000 innbygger –Jobbes med politisk forankring, ikke ferdig •Samhandlingsreformen –En pasientreform, ikke økonomireform


Laste ned ppt "1 Prosjekt ”Sammen for rehabilitering på Helgeland, Del 2” Helgeland Rehabilitering, et billigere alternativ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google