Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning.  Hyggelig å se dere, velkommen hit.  Forskningsdagene 2012  Distriktssenteret  Hva skal skje her.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning.  Hyggelig å se dere, velkommen hit.  Forskningsdagene 2012  Distriktssenteret  Hva skal skje her."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

2  Hyggelig å se dere, velkommen hit.  Forskningsdagene 2012  Distriktssenteret  Hva skal skje her i dag?

3

4  Træna? KVN  Mange  Ingen formell makt  Framtiden  Mobilitet  Har uformell makt  Positiv identitet.

5 Ungdom og lokal samfunnsutvikling. Dyrøy, September 2012

6  Møre og Romsdal fylkeskommune  Nord-Trøndelag Fylkeskommune  Tjeldsund Kommune Nordland  Lurøy Kommune  Nesna Kommune  Dønna kommune

7 Planlegging •Kommunal oppgave å planlegge •Overordna del – skissere muligheter og utfordringer •Hvordan få ungdom i tale? •Nesna denne uka •Lurøy kommune.

8  For å peke på utviklingstrekk bruker forskerne og de som tar beslutninger noen ganger noe som kalles Foresight, eller de lager scenarier.  Det gjøres for at de som tar beslutninger skal ta de riktige beslutningene og valgene de skal ta gir riktig utvikling for kommunen  Scenarier utarbeides ofte etter intervju med ulike mennesker i et samfunn, bedrifter og forvaltning.  Slik håper man å spå om framtiden og at en gjør valg underveis som fører dit en ønsker.

9  Sentralisering  Globalisering  Nordområdefokus  Teknologisk utvikling  Fokus på matkvalitet  Turisme/fritid  Fleksibilitet  Større regioner ikke fylker  Færre kommuner  Norge med i EU  Økt press på fiskeriene  Ny arter i havbruk  Fornybar energi  Vern av naturressurser  Strengere miljøkrav  Økt levealder  Entreprenørskap  Kunnskapsarbeidsplasser  Ny industri  Flere eldre  Stor gruppe friske eldre  Flere turister  Knapphet på arbeidskraft  Økt arbeidsinnvandring  Forbedret infrastruktur  Sykdommer  Epidemier  Kresne ungdommer  Klasseskiller’  Naturressurser  Grådighet  Konflikter  Økonomi  Oppblomstring av fritidsbygder  Valgfrihet  Krav om bedre helsetilbud  Sterkere marin sektor Kilde: Nordland 2020 - Foresight

10  Norut har lagd scenarioer for hvordan Helgeland (regionen Sandenssjøen/Mosjøen) vil utvikle seg etter Toven-tunnelen blir ferdig.  Dette er den siste som er laget i vår region.

11  •Jevnt høy aktivitet på basen – attraktivt miljø, god lønn  •En region med mye mobilitet – arbeidspendling og ”fritidspendling”  •Sentraliseringsgrep har gjort regionen sterk og framtidsrettet  •Ny og tidsmessig infrastruktur  •Offentlig service og tilrettelegging for ulike typer beboere

12  Rolig, gradvis utvikling av nye tjenester og næringer  Aldringen i befolkningen kompensert gjennom en kombinasjon av folkehelsetiltak, teknologiske løsninger og tilbakeflytting  En region som har lært å ta til seg ideer som fungerer godt andre steder

13  Livskraftig og attraktiv for mange typer mennesker  En region i kontinuerlig utvikling  Polarisering i næringslivet mot større og mindre bedrifter  Nytt sykehus i Leirfjorden under utredning  Bo-, arbeidsmarkeds-, og serviceregionene følger i stor grad kommunegrensene

14  Det som vi i distriktssenteret oftest har funnet ut er at det er mennesker som utgjør forskjellen. Gründeren skaper arbeidsplasser, ildsjeler lager fritidstilbud og aktiviteter, innvandreren skaper befolkningsvekst og har viktige jobber i samfunnet, mennesker som snakker sammen skaper sammen. Ungdom skal fylle viktige jobber innen offentlig og privat sektor, og i offentlig forvaltning. Det vil være kamp om rekruttering av kvalifisert arbeidsplass.  Det er derfor helt sikkert at ungdom som dere er veldig viktig for Lurøy kommune uansett hvilken utvikling vi får i framtiden  Dere har altså makt

15  3 grupper, en vert  3 spørsmål, dere går fra bord til bord  Det som står på lappen trenger dere ikke å si igjen, men kom gjerne med nye viktige saker  Vertene presenterer funnene på slutten.  Rita tar med seg det vi har konkludert med i dag, og gir det til Bjørnar ordfører med tittel:  Hør oss nå! Til ordfører Bjørnar Skjæran. Med hilsen fra framtiden.

16  Hvor og hvordan kan ungdom og politikere møtes og ungdom bidra?  Hvordan kan man jobbe sammen for å gjøre Dønna til et enda bedre kommune å bo i?  Hva skal til for at dere skal bo i Dønnanår dere er ferdig med skole og utdanning

17  15 min innledning om ungdom og medvirkning  -10 klasse  -Utredninger  -Ungdom og politikk  -Lurøy/trænaungdom som eksempel  -Tjeldsund  -Nesna kommune  -Hva er et lokalsamfunn og hva kan man bidra til, eksempler, mindre biter  -Hvorfor skal dere gjøre det, de utgjør stor del av det samfunnet de lever i  -Ungdom er mange men er ikke interessant fordi dere ikke har stemmerett  -Ungdom må høres på en annen måte  -Tredje – mange gode eksempler kan hentes fra ungdommen for å skape utvikling  Begrunnelse for politikerne/ verktøy – verktøy, det finnes for former for ungdomsråd


Laste ned ppt "Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning.  Hyggelig å se dere, velkommen hit.  Forskningsdagene 2012  Distriktssenteret  Hva skal skje her."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google