Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuell videreutvikling -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuell videreutvikling -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuell videreutvikling -
Hva skjer? N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS Pia Bjordal 1

2 Drift og kapasitet Driftsavtale om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) med Helse Midt-Norge RHF i perioden – (med opsjon inntil ). 22 ordinære behandlingsplasser fordelt på 3 avdelinger. 3 kriseplasser fordelt på 2 avdelinger. Medleverskap – felleskap – langvarige relasjoner.

3 Omstilling og utvikling
Anslått behandlingstid 18 mnd. Målgruppe 16 – 24 år. 16 – 18 år primært i forlengelse av Trondheimsklinikken (UKL). 1000 stk. polikliniske konsultasjoner pr. år: - Intensivering av arbeidet i forkant av innleggelse. - Fra heldøgns behandling til poliklinikk. Etter en individuell og faglig vurdering kan det gis et avgrenset tilbud til pasienter under legemiddelassistert behandling (LAR). Fortrinnsvis pasienter kollektivet har/har hatt en behandlingsrelasjon til. 3

4 Videreutvikling – et felles løft?
Gode henvisninger og vurderinger. Behandlingsforberedende tiltak. Samarbeid mellom sentrale aktører i forkant, underveis i og etter behandling. Samarbeid mellom kommune, enheter innen TSB, psykisk helsevern og somatikk for sammenheng i behandlingskjeden. Opprettholde kvalitet i tjenesten. Brukermedvirkning – individuelle løp innenfor rammen av fellesskapet. Tilstrekkelig oppfølging for å hindre tilbakefall. 4

5 Nøkkeltall 2009 Belegg 95,6% Fullførte behandlingsforløp 75%
Individuelle Planer 82,5% Epikriser ferdigstilte innen 7 dager 100%

6 ”Vi lever i en historisk tid der endringene skjer så raskt at vi først begynner å se nåtiden i det den forsvinner..” ” Forandring både fryder og smerter..”

7


Laste ned ppt "Aktuell videreutvikling -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google