Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsekvenser av beredskapsveileder sett fra et fjernvarmeselskap Kjartan Aarbø25/10 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsekvenser av beredskapsveileder sett fra et fjernvarmeselskap Kjartan Aarbø25/10 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsekvenser av beredskapsveileder sett fra et fjernvarmeselskap Kjartan Aarbø25/10 2012

2 Agenda »Hvorfor beredskap »Fjernvarmens betydning for beredskap »Veileder til beredskapsforskriften Innledende bestemmelser Generelle krav Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon Ressurser og reparasjonsberedskap Klassifisering Informasjonssikkerhet Beskyttelse av driftskontrollsystem KONSEKVENSER AV BEREDSKAPSVEILEDER SETT FRA ET FJERNVARMESELSKAP »Oppsummering

3 Hva er fjernvarme?

4 Hvorfor beredskap? »Fjernvarmesleskapet har behov for å gjenopprette funksjon »Kundene krever leveringssikkerhet »Unngå erstatningskrav fra kunder »Myndighetene har behov for å sikre samfunnets interesser FOR Å SIKRE VÅRE ØKONOMISKE INTRESSER

5 Hvilken betydning har fjernvarme i beredskapssamenheng? Haukeland sykehus Haraldsplass sykehus Fylkeshuset Statens hus Rådhuset Politihuset Alarmsentralen til Bergen kommune + aldershjem + skoler

6 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift KAP 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER ParagrafKommentar §1-1 Formål- ny §1-2 Virkeområde- ny §1-3 Hvem er forskriftene rettet mot- i første grad rettet mot KBO enheter §1-4 Definisjoner- ny

7 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. »- Videreføring av eksisterende pkt »Varsling og rapportering »Øvelser »Informasjonsberedskap »Evaluering »Internkontroll KAP. 2 GENERELLE KRAV ParagrafKommentar §2-1 Ansvar-Ingen vesentlige endringer §2-2 Organisering og funksjon-Ingen vesentlige endringer §2-3 Beredskapsplikt-Erstatter tidligere pkt. om beredskapskonsept. §2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse-Ingen vesentlige endringer §2-5 Beredskapsplanlegging-Ingen vesentlige endringer §2-6 Varsling og rapportering-Dette punktet er endret fra bør til skal -Klare krav til hva som skal rapporteres §2-7 Øvelser-I forbindelse med planlegging er det endret fra bør til skal.

8 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. »- Videreføring av eksisterende pkt »Varsling og rapportering »Øvelser »Informasjonsberedskap »Evaluering »Internkontroll KAP. 2 GENERELLE KRAV ParagrafKommentar §2-8 Informasjonsberedskap-I omfanget er det endret fra bør til skal inneholde. §2-9 Evaluering-Tydelig krav om læring av feil og øvelser §2-10 Internkontroll-Tydeliggjør hva internkontrollen skal inneholde

9 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. »- Videreføring av eksisterende pkt »Varsling og rapportering »Øvelser »Informasjonsberedskap »Evaluering »Internkontroll KAP. 3 KRAFTFORSYNINGENS BEREDSKAPSORGANISASJON ParagrafKommentar §3-1 Oppbygging av KBO-Ingen vesentlige endringer for fjernvarme. §3-2 Beredskapsmyndighet-Ingen vesentlige endringer for fjernvarme. §3-3 KBO- enhetFor å inngå i KBO må selskapet -Eie og drive konsesjonspliktige, klassifiserte anlegg. Dette vil si at antall KBO-enheter vil bli redusert. §3-4 Ansvar og oppgaver for KBO- enhetene -Ingen vesentlige endringer for fjernvarme.

10 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. »- Videreføring av eksisterende pkt »Varsling og rapportering »Øvelser »Informasjonsberedskap »Evaluering »Internkontroll FORS. KAP. 3 KRAFTFORSYNINGENS BEREDSKAPSORGANISASJON ParagrafKommentar §3-5 Ansvar og oppgaver for KBO-enheter eller KBO under beredskap og krig -Bare aktuell ved beredskap og krig. §3-6 Ansvar og oppgaver for KDS-Ikke vesentlig for fjernvarme. §3-7 Særskilte plikter for Statnett SF-Ikke vesentlig for fjernvarme. §3-8 Prioritering-I ekstraordinære situasjoner som innebærer knapphet på effekt utover 12 timer skal beredskapsmyndighet varsles hvordan tilgjengelig effekt vil bli prioritert. §3-9 Fritaksordninger-Ingen vesentlige endringer

11 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. »- Videreføring av eksisterende pkt »Varsling og rapportering »Øvelser »Informasjonsberedskap »Evaluering »Internkontroll KAP. 4 RESSURSER OG REPARASJONSBEREDSKAP ParagrafKommentar §4-1 Reparasjonsberedskap-Ingen vesentlige endringer §4-2 Kompetanse og personell-Ingen vesentlige endringer §4-3 Drift i ekstraordinære situasjoner og gjenoppretting av funksjon -Ingen vesentlige endringer §4-4 Ressurser-Ingen vesentlige endringer §4-5 Transport-Ingen vesentlige endringer §4-6 Nasjonal transportberedskap-Ikke aktuell for fjernvarme §4-7 Samband-Ingen vesentlige endringer §4-8 Landsomfattende sambandsordning-Ikke aktuell for fjernvarme

12 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. »- Videreføring av eksisterende pkt »Varsling og rapportering »Øvelser »Informasjonsberedskap »Evaluering »Internkontroll KAP. 5 KLASSIFISERING AV SIKKERHETSTILTAK ParagrafKommentar §5-1 Sikringsplikt-Ingen vesentlige endringer §5-2 Klasser-Klasse 1 varmesentral P>50MW -Klasse 2 varmesentral P>150MW -SRO anlegg klassifiseres som varmesentraler -Fjernvarmenett klassifiseres ikke §5-3 Sikring av klassifiserte anlegg-Ingen vesentlige endringer §5-4 Sikringstiltak for klasse 1-Ingen vesentlige endringer §5-5 Sikringstiltak for klasse 2-Ingen vesentlige endringer §5-6 Sikringstiltak for klasse 3-Ikke aktuell for fjernvarme §5-7 Vedtak om sikring eller klasse

13 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. FORS KAP. 5 KLASSIFISERING AV SIKKERHETSTILTAK ParagrafKommentar §5-8 Analyse-Ingen vesentlige endringer §5-9 Meldeplikt om sikringstiltak-Ingen vesentlige endringer §5-10 Vakthold-Ikke aktuell for fjernvarme §5-11 Besøksrestreksjoner-Ingen vesentlige endringer

14 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. »- Videreføring av eksisterende pkt »Varsling og rapportering »Øvelser »Informasjonsberedskap »Evaluering »Internkontroll KAP. 6 INFORMASJONSSIKKERHET ParagrafKommentar §6-1 Sensitiv informasjon-Ingen vesentlige endringer §6-2 Identifisering av sensitiv informasjon og rettmessige brukere -Ingen vesentlige endringer §6-3 Beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll -Ingen vesentlige endringer §6-5 Anskaffelser i energiforsyningen-Ingen vesentlige endringer §6-6 Begrenset anbudsinnbydelse-Ingen vesentlige endringer §6-7 Personkontroll-Ingen vesentlige endringer §6-8 Sikkerhetskopier-Ingen vesentlige endringer

15 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. »- Videreføring av eksisterende pkt »Varsling og rapportering »Øvelser »Informasjonsberedskap »Evaluering »Internkontroll KAP. 7 BESKYTTELSE AV DRIFTSKONTROLLSYSTEM ParagrafKommentar §7-1 Generell plikt til å beskytte driftskontrollsystemet -Kravene i dette punktet er skjerpet inn og tydeliggjort §7-2 Overordnet sikkerhetskrav-Kravene i dette punktet er skjerpet inn og tydeliggjort §7-3 IKT-sikkerhetskoordinator oppgave og myndighet -Rolle og ansvar er tydeliggjort §7-4 Dokumentasjon av driftskontrollsystemet -Ingen vesentlige endringer §7-5 Kontroll med brukertilgang-Ingen vesentlige endringer §7-6 Kontroll ved endringer i driftskontrollsystemet -Ingen vesentlige endringer

16 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. »- Videreføring av eksisterende pkt »Varsling og rapportering »Øvelser »Informasjonsberedskap »Evaluering »Internkontroll FORS KAP. 7 BESKYTTELSE AV DRIFTSKONTROLLSYSTEM ParagrafKommentar §7-7 Generell plikt til å beskytte driftskontrollsystemet -Kravene i dette punktet er skjerpet inn og tydeliggjort §7-8 Håndtering av sårbarheter, hendelser og sikkerhetsbrudd -Kravene i dette punktet er skjerpet inn og tydeliggjort §7-9 Beredskap og alternativ drift ved svikt i driftskontrollsystem -Fjernvarmeanlegget må kunne kjøres også ved utfall av PLS §7-10 Bemanning av driftssentral-Ingen vesentlige endringer §7-11 Kontroll med brukertilgang-Det tillates ikke at eksterne leverandører som ikke er KBO-enhet utfører daglig overvåking og kontroll av energiforsyningen

17 Konsekvenser av revidert beredskapsforskrift. fors. »- Videreføring av eksisterende pkt »Varsling og rapportering »Øvelser »Informasjonsberedskap »Evaluering »Internkontroll FORS KAP. 7 BESKYTTELSE AV DRIFTSKONTROLLSYSTEM ParagrafKommentar §7-12 Systemredundans i driftskontrollsystem -Krav til vurdering og dokumentasjon §7-13 Sammenkobling mellom avanserte målere- og styringssystem (AMS) og driftskontrollsystem -Krav om at AMS system som er integrert med SRO har samme klassifisering som SRO. §7-14 Beskyttelse mot EMP og EMI-Ingen vesentlige endringer

18 Oppsummering »Veiledningen er mer oversiktlig »De små selskapene inngår ikke i KBO »Kravene er blitt klarere (og strengere) »Klassifisering av anlegg basert på sjablongmetoden »Fokuset på IT og SRO – anlegg er skjerpet »Fjernvarme og strøm er nå likestilt »§7-11 - Det tillates ikke at eksterne leverandører som ikke er KBO- enhet utfører daglig overvåking og kontroll av energiforsyningen. Er problematisk for mange selskap i bransjen.


Laste ned ppt "Konsekvenser av beredskapsveileder sett fra et fjernvarmeselskap Kjartan Aarbø25/10 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google