Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIKKERHET i BKK Vestlandets eget kraftselskap Steinar Torsvik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIKKERHET i BKK Vestlandets eget kraftselskap Steinar Torsvik"— Utskrift av presentasjonen:

1 SIKKERHET i BKK Vestlandets eget kraftselskap Steinar Torsvik
Sikkerhetsleder

2 Stikkord: BKK-konsernet Definisjon av ”sikkerhet” i BKK
Sikkerhetsarbeidet i BKK-konsernet Sikkerhetspolitikk Organisering av sikkerhetsarbeidet Opplæring og eksempler på andre gjennomførte tiltak Oppfølgning / internkontroll Utfordringer

3 BKK-konsernet BKK AS Konsernsjef Staber
Forretningsutvikling Kommunikasjon Økonomi Organisasjon Forretningsområde Energi Forretningsområde Nett Forretningsområde Kunde BKK Produksjon AS (100 %) BKK Nett AS (100 %) BKK Marked AS (100%) BKK Rådgiving AS (100 %) BKK Kundeservice AS (100 %) BKK Varme AS (51 %) Vestnorsk Enøk AS (90 %)

4 Tilknyttede selskaper
Tafjord Kraft AS (43,12 %) Tafjord Mimer AS (28,75 %) Sogn og Fjordane Energi AS (38,51 %) Sunnfjord Energi AS (37,45 %) Sognekraft AS (44,44 %) Fjordkraft AS (48,85 %) Småkraft AS (20 %) Sund Energi AS (42,92 %) Sunnhordland Kraftlag AS (33,44 %) Himal Power Ltd. (23 %) Lalitpur, Nepal Gasnor AS (20 %)

5 Virksomhetsområder Kjernevirksomhet: produksjon, omsetning og transport av kraft Salg av boligalarm, bredbånd, bredbåndstelefoni, kabel-tv, enøk-rådgiving og fjernvarme Salg av rådgivings- og entreprenørtjenester til næringslivet

6 Menneskene 952 årsverk (1005 ansatte) 21 prosent kvinner 27 lærlinger
Gjennomsnittsalder: 47 år

7 Vårt verdigrunnlag Verdiskapende Samfunnsansvarlig Offensiv Pålitelig

8 Definisjon av sikkerhet.
I BKK har vi organisatorisk skilt mellom ”Safety” og ”Security”. Denne formen for sikkerhet omfatter ikke HMS Denne form for sikkerhet defineres i BKK som: Forhold som berører nasjonal sikkerhet Vern av BKKs materielle verdier og forretningsmessige interesser Forebyggende beredskapstiltak Sikkerhet knyttet til elektronisk kommunikasjonsnett og –tjenester Vern av personopplysninger

9 Sikkerhet er kultur ”80 prosent av all sikkerhet består av kultur og holdninger. I en slik virkelighet hjelper det ikke med all verdens tekniske tiltak, om man ikke har de grunnleggende forutsetningene til stede”

10 BKKs sikkerhetspolitikk struktur og gyldighet
Består av: Sikkerhetspolitikk (overordnet) Sikkerhetsretningslinjer Krav, prosedyrer og rutiner Gjelder for alle ansatte, innleide og leietakere

11 Sikkerhet, helhetstenkning

12 BKKs sikkerhetspolitikk (overordnet), stikkord
Organisering og ansvar Klassifisering, gradering og autorisering Informasjonssikkerhet Fysisk og teknisk, miljømessig sikkerhet Personellsikkerhet ( pålitelighet, kvalifikasjoner ) Administrativ / forretningsmessig kontinuitet og beredskap Etterlevelse av sikkerhetskrav

13 Sikkerhetsorganisasjon BKK

14 IKT-sikkerhet Sentral IT-seksjon Brukersystemer og brukere Systemer
Kompetanse Rutiner Brukersystemer og brukere

15 Sikringstiltak: Gjennomføring og oppfølgning av ROS
Etablering av behandleravtaler. Etablering av avtaler som omfatter konsulenter Besøksrutiner, adgangskontroll / begrensning, ID-kort IKT-sikkerhetstiltak Videoovervåkning Opplæring Administrative beredskapsplaner og øvelser System for rapportering av sikkerhetshendelser /-brudd

16 Eksempel på sikringstiltak (1) Opplæring
Generell opplæring av ledere Generell opplæring av alle medarbeidere Spesialopplæring av medarbeidere, eks: De som behandler opplysninger om egne ansatte Verneombud De som behandler kundedata (2)

17 Eksempel på sikringstiltak (2)
System + akseptert rutine

18 Oppfølgning / internkontroll:
Egen sikkerhetshåndbok i internkontrollsystemet: Oppslagsverk Rutiner, prosedyrer og bestemmelser Rapportering og oppfølgning av avvik Jevnlige møter i sikkerhetsforumet

19 Det vi frykter: Personopplysninger på avveier Økonomisk tap
Tap av kunder Omdømme

20 Utfordringer: Kultur, holdninger Kunnskap, teknologi
Interressen for sikkerhetsarbeidet

21 Takk for oppmerksomheten!

22 Gruppeoppgave: Dere arbeider i en bedrift som håndterer mye informasjon om privatkunder i tillegg til opplysninger om egne ansatte. Bedriften ser farene med dette i forhold til Personopplysningsloven og ønsker å lage en temadag der de ansatte informeres om farer som lurer og hvordan en skal sikre seg best mulig mot brudd på lovens bestemmelser. Lag programmet for temadagen og diskuter hva som bør prioriteres.


Laste ned ppt "SIKKERHET i BKK Vestlandets eget kraftselskap Steinar Torsvik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google