Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Vestlandets eget kraftselskap SIKKERHET i BKK Steinar Torsvik Sikkerhetsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Vestlandets eget kraftselskap SIKKERHET i BKK Steinar Torsvik Sikkerhetsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Vestlandets eget kraftselskap SIKKERHET i BKK Steinar Torsvik Sikkerhetsleder

2 2 Stikkord: •BKK-konsernet •Definisjon av ”sikkerhet” i BKK •Sikkerhetsarbeidet i BKK-konsernet –Sikkerhetspolitikk –Organisering av sikkerhetsarbeidet –Opplæring og eksempler på andre gjennomførte tiltak –Oppfølgning / internkontroll –Utfordringer

3 3 BKK-konsernet Staber ForretningsutviklingKommunikasjon ØkonomiOrganisasjon BKK Produksjon AS (100 %) BKK AS Konsernsjef Forretningsområde EnergiForretningsområde Nett Forretningsområde Kunde BKK Rådgiving AS (100 %) BKK Varme AS (51 %) BKK Nett AS (100 %) BKK Marked AS (100%) BKK Kundeservice AS (100 %) Vestnorsk Enøk AS (90 %)

4 4 Tilknyttede selskaper Fjordkraft AS (48,85 %) Småkraft AS (20 %) Gasnor AS (20 %) Sogn og Fjordane Energi AS (38,51 %) Himal Power Ltd. (23 %) Lalitpur, Nepal Sognekraft AS (44,44 %) Sund Energi AS (42,92 %) Sunnfjord Energi AS (37,45 %) Sunnhordland Kraftlag AS (33,44 %) Tafjord Kraft AS (43,12 %) Tafjord Mimer AS (28,75 %)

5 5 Virksomhetsområder •Kjernevirksomhet: produksjon, omsetning og transport av kraft •Salg av boligalarm, bredbånd, bredbåndstelefoni, kabel-tv, enøk- rådgiving og fjernvarme •Salg av rådgivings- og entreprenørtjenester til næringslivet

6 6 Menneskene •952 årsverk (1005 ansatte) •21 prosent kvinner •27 lærlinger •Gjennomsnittsalder: 47 år

7 7 Vårt verdigrunnlag •Verdiskapende •Samfunnsansvarlig •Offensiv •Pålitelig

8 8 Definisjon av sikkerhet. •I BKK har vi organisatorisk skilt mellom ”Safety” og ”Security”. •Denne formen for sikkerhet omfatter ikke HMS •Denne form for sikkerhet defineres i BKK som: –Forhold som berører nasjonal sikkerhet –Vern av BKKs materielle verdier og forretningsmessige interesser –Forebyggende beredskapstiltak –Sikkerhet knyttet til elektronisk kommunikasjonsnett og –tjenester –Vern av personopplysninger

9 9 Sikkerhet er kultur ”80 prosent av all sikkerhet består av kultur og holdninger. I en slik virkelighet hjelper det ikke med all verdens tekniske tiltak, om man ikke har de grunnleggende forutsetningene til stede”

10 10 BKKs sikkerhetspolitikk struktur og gyldighet •Består av: –Sikkerhetspolitikk (overordnet) –Sikkerhetsretningslinjer –Krav, prosedyrer og rutiner •Gjelder for alle ansatte, innleide og leietakere

11 11 Sikkerhet, helhetstenkning

12 12 BKKs sikkerhetspolitikk (overordnet), stikkord •Organisering og ansvar •Klassifisering, gradering og autorisering •Informasjonssikkerhet •Fysisk og teknisk, miljømessig sikkerhet •Personellsikkerhet ( pålitelighet, kvalifikasjoner ) •Administrativ / forretningsmessig kontinuitet og beredskap •Etterlevelse av sikkerhetskrav

13 13 Sikkerhetsorganisasjon BKK

14 14 IKT-sikkerhet •Sentral IT-seksjon –Systemer –Kompetanse –Rutiner •Brukersystemer og brukere

15 15 Sikringstiltak: •Gjennomføring og oppfølgning av ROS •Etablering av behandleravtaler. •Etablering av avtaler som omfatter konsulenter •Besøksrutiner, adgangskontroll / begrensning, ID-kort •IKT-sikkerhetstiltak •Videoovervåkning •Opplæring •Administrative beredskapsplaner og øvelser •System for rapportering av sikkerhetshendelser /-brudd

16 16 Eksempel på sikringstiltak (1) Opplæring •Generell opplæring av ledere •Generell opplæring av alle medarbeidere •Spesialopplæring av medarbeidere, eks: –De som behandler opplysninger om egne ansatte –Verneombud –De som behandler kundedata (2)

17 17 Eksempel på sikringstiltak (2) System + akseptert rutine

18 18 Oppfølgning / internkontroll: Egen sikkerhetshåndbok i internkontrollsystemet: -Oppslagsverk -Rutiner, prosedyrer og bestemmelser -Rapportering og oppfølgning av avvik -Jevnlige møter i sikkerhetsforumet

19 19 Det vi frykter: •Personopplysninger på avveier •Økonomisk tap •Tap av kunder •Omdømme

20 20 Utfordringer: •Kultur, holdninger •Kunnskap, teknologi •Interressen for sikkerhetsarbeidet

21 21 Takk for oppmerksomheten!

22 22 Gruppeoppgave: -Dere arbeider i en bedrift som håndterer mye informasjon om privatkunder i tillegg til opplysninger om egne ansatte. Bedriften ser farene med dette i forhold til Personopplysningsloven og ønsker å lage en temadag der de ansatte informeres om farer som lurer og hvordan en skal sikre seg best mulig mot brudd på lovens bestemmelser. Lag programmet for temadagen og diskuter hva som bør prioriteres.


Laste ned ppt "1 Vestlandets eget kraftselskap SIKKERHET i BKK Steinar Torsvik Sikkerhetsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google