Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS)
Møte fylkesberedskapsrådet 9. des. 2013 - Harald M Andreassen -

2 Kraftforsyningsberedskap i Nordland Utfordringer og ressurser
KDS – Kraftforsyningens distriktssjef – er utpekt av NVE, og det finnes 19 slike – en for hvert fylke. KDS skal ha oversikt over vesentlige beredskapsmessige utfordringer i sitt distrikt - Nordland Er avhengig av rapportering fra KBO enhetene ! KBO = kraftforsyningen beredskaps organisasjon 24 KBO enheter i Nordland – mye nett Store avstander KDS skal ta initiativ til konkrete samarbeidsordninger Har etablert El Beredskap Salte og deretter El Beredskap Nordland Er et formelt samarbeid hvor alle nettselskap og produksjonsselskap (17+5) har signert og er medlem Gjelder materiell, utstyr, personell

3 Kraftforsyningsberedskap i Nordland Utfordringer og ressurser
Samarbeidet fungerer godt og har vært i bruk noen ganger Primært utlån av aggregat ved langvarige feil Eller løser det enkelte selskap sine egne problemer ved feil i nettet Men, betydelige ressurser kan settes inn ved krise ! Husk : at uvær kan gjøre at flere har egne utfordringer og ikke kan hjelpe naboen mye

4 Kraftforsyningsberedskap i Nordland Utfordringer og ressurser
KDS skal varsle NVE og fylkesmann ved større hendelser og krisesituasjoner Da må KDS vite dette og få melding fra berørt KBO enhet Er noe kunstig å være mellomledd her, da man skal gjenta noe som allerede er bekjentgjort…. Her kunne det kanskje vært rapportert parallelt ? Her finnes det standardiserte skjema fra NVE

5 Kraftforsyningsberedskap i Nordland Utfordringer og ressurser
KDS innkaller alle KBO enheter til minimum ett årlig møte Hendelser siden sist diskuteres Investeringsplaner for nettet (KSU er) KSU = kraftsystemutredning – 3 stk i Nordland Aktuelle tema fra myndighetene Nye samarbeidsområder Telekom….gjenganger ! Erfaringer fra hendelser viser at nettselskapene MÅ ha eget VHF samband !

6 Kraftforsyningsberedskap i Nordland Utfordringer og ressurser
Mange KBO er tilsier mange navn og beredskapsplaner/organisasjoner å forholde seg til. Alt av beredskapsutstyr og materiell i Nordland er og blir samlet i et eget internettbasert datasystem kalt eBeredskap. Dette systemet vedlikeholdes av REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) Her kan man søke etter den stolpen, trafoen eller kabelen man mangler. Hele Norge er med her, men det er dessverre frivillig !

7 Kraftforsyningsberedskap i Nordland Utfordringer og ressurser
Erfaring fra hendelser nu sist på Helgeland og Nord Trøndelag (Uværet Hilde) viser at dette med egen nødstrømsforsyning ikke er på plass. Bl.a. bønder har ikke det som kreves for å ivareta dyrene sine ved langvarig strømbrudd Som betyr at aggregat må kjøres til dem i stedet for omsorgsboliger/helseinstitusjoner. Svært viktig med fortsatt fokus på dette i alle møter med kommunen, kommende øvelser, og i møter med næringen for øvrig.

8 Kraftforsyningsberedskap i Nordland Utfordringer og ressurser
Hele nettbransjen inkl. Statnett har enorme investeringsplaner de neste årene. Betydelig utfordring i altfor lang tid og omfattende konsesjonsbehandling ! Klageretten/muligheten er for stor ?! Partene må reagere i forkant og under prosessen og ikke bare komme med klage i etterkant. Betydelige utfordringer med å få finansiert investeringene Bransjen er monopolregulert Reguleringen gir IKKE nok midler, og betydelige låneopptak må gjøres !

9 KSU 1 – utfordringer Midtre Nordland
Ny linje Svartisen – Halsa Ny trase linje til Bodø by Generelt en del motstand mot alle alternativene Store reinvesteringsplaner og nybyggingsplaner fremover Utfordring i forhold til nettreguleringen fra myndighetene Gir dårlige incentiv til investeringer Lønner seg å utsette Presser forsyningssikkerheten Håper på bedre vilkår fremover

10 KSU 2 : Utfordringer Søndre Nordland
Stort sett bra overføringskapasitet, men visse flaskehals-problemer i Rana-området. Utfordringer knyttet til overføringskapasitet flere steder på Helgeland i forbindelse med utbygging av ”små”kraft. Til dels omfattende nettutbygging må til for å få overført ønsket mengde til sentralnettet. Reserveforsyning: Stort sett bra, bortsett fra Brønnøy-området. Konsesjon for ny reserveforsyning dit er nylig innvilget (mars 2011). Forventes idriftsatt ca Spenningskvalitet: Flimmer pga. stålovn på Mo. Tiltak er iverksatt, men situasjonen er ikke optimal sett fra nettdrifts-synspunkt.

11 KSU 3 : Utfordringer Nordre Nordland
Her er det store investeringsplaner fremover Over en milliard de 10 neste årene Lofotringen er svært viktig her Forsterkning av denne, mulig overtakelse av denne fra Statnett Ny linje Kanstadbotn – Kvitfossen Sjøkabel : Værøy - Solbjørn Ny linje : Sortland – Risøyhavn Vindkraftplaner Andøya Klepstad – Fygle : ny linje og sjøkabel

12 Takk for oppmerksomheten 


Laste ned ppt "Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google