Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal opplæring og rekruttering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal opplæring og rekruttering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal opplæring og rekruttering
v/Caspar Hille

2 Rekruttering til bilfagene
Stovner Vgs 15 elever Kuben Vgs 15 elever Etterstad Vgs 30 elever Totalt elever

3 Hva finnes av læreplasser ?
8 stk 20 stk 30 stk 78 Det er lett å stå her å briljere på vegne av bransjen om hvordan dette ser ut. Matematisk kan kanskje dette være riktig men virkeligheten er ikke slik. Det er stor trafikk mellom Oslo og Akershus når det gjelder læreplasser og den trafikken går ofte på bekostning av Osloelevene. Dvs at Osloplassene går til Akershuselever som danker ut Osloelever i kamp om læreplassene. Det er selvsagt viktig å jobbe med rekruttering, det gjøres veldig mye bra der, og NBF satser som dere har sett mye resurser på dette nå. Det gjøres også en god jobb av våre medlemsbedrifter i å tilby plasser i PTF for skolene slik at elevene får prøvd seg. PTF er jo også en ikke ubetydelig rekrutteringsarena for læreplass etter at prøvetid for lærlinger forsvant med Kunnskapsløftet. Så er det naturlig å spørre seg om vi trenger å rekruttere flere til TIP på vgs ? Jeg tror de fleste i bransjen synes det er nok tilgang på elever fra Vg2, men at de kunne tenke seg at de kunne litt mer. Læreplanen for Vg2 er grei nok, problemet bransjen ser er at elevene ikke behersker denne godt nok. Det kan være mange årsaker til det, den gode gamle lærlingen som hadde skrudd moped, togbane, fjernstyrt helikopter osv. i åresvis før han kom til oss finnes i svært lite antall. Dette er en samfunnsutvikling som vi må leve med, verden endrer seg og slik er det bare, vi må i større grad enn tidligere forhold oss til at vi må lære lærlingene ting som det var en selvfølge at de behersket før. Men da er ofte 2 år litt i korteste laget.

4 Ny modell for mekanikerutdannelse
VG 1 TIP VG 2 Bilfag VG 3 Læretid i bedrift Vekslingsløp VG 1 Elektro 12 mnd. 12 mnd. 24 mnd. Samtidig forsøker vi ut nye opplæringsmodeller. Vi har i år en vekslingsklasse her på Kuben som etter Vg1 begnnte rett i lære etter kort opphold på skolen. Dette forutsetter at eleven har bestemt seg for å bli bilmekaniker og at vedkommende er motivert for å bytte en trygg skoleplass, med en litt mere krevende læreplass i lange perioder. Personlig har jeg stor sans for denne løsningen, forutsatt at vi rekrutterer de rette elevene til dette. Jeg tror ikke vi trenger så mange flere elever, men vi trenger kanskje en litt mere sammensatt gruppe. I store deler av landet er TIP et lavterskeltilbud med et karakterkrav som gjør at alle primærsøkere kommer inn. Enten vi liker det eller ikke så vil det påvirke karakternivået på disse linjene-Samtidig ser vi i deler av landet hvor industrien står sterkere en i dette nabolaget at fagbrev har høy status, og inntakskravene til våre linjer på vgs tilsvarende høye

5 Dette er fra Bergens Tidene som melder om 2 brødre som har brukt opp skoleretten sin på allmennfag, og bor hjemme på gutterommet uten jobb. Vi merker stor etterspørsel etter våre mekanikere fra både offshore og landbasert oljevirksomhet på denne kanten av landet, så hvor rådgiveren har vært her må det være lov å spørre om

6

7 Hva gjøres av bransjen ? Selv om vi er konkurrenter på salgsstatistikken så er vi greit gode venner på dette området her, ingen er tjent med at bransjen utdanner for få. Det er ingen andre steder å få fagarbeidere fra enn å utdanne de selv. Man kan ri av noen små topper med innleid arbeidskraft fra nær og fjernt men det kan etter min oppfatning aldri bli noe annet enn midlertidig. Gunnar fra NBF har tidligere i kveld fortalt om søknadsprosesser og speeddating i samarbeid med Utdanningsetaten. Gunnar Bjørntvedt, mangeårig leder av opplæringskontoret i Oslo og Akesrhus sa en gang at det var mye fornuft i menneskerettighetene, men de inneholdt heldigvis ingen regel om at alle kunne bli bilmekaniker hvis de ønsket det. Vi må akseptere at noen velger feil, noen bør slutte og gjøre et omvalg, noen kommer seg igjennom og får et fagbrev, men de vil ikke satse på dette yrket, mens noen finner gleden og interessen og blir etter noen år svært dyktige og produktive kollegaer. Jeg skal vise et par eksepler så konkrete ting vi samarbeider om.

8 Lærebok Fasit Dette er skjermbilder fra en app som vi i Møller i sin tid startet utviklingen av, samtidig var vi deltagere i et prosjekt i regi av Akershus som het vurdering for læring-. Etter hvert ble denne adoptert av Akershus og ferdigutviklet sammen med bransjen, og det siste jeg hørte er at Kuben skal ta den i bruk her- Den inneholder oversikt over læreplan…..bla bla bla. Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom skole og bransje. Bildet til venstre inneholder en oversikt over læreplanmålene direkte fra Utdanningsdirektoratet. Vi har tatt oss den frihet å sortere de litt som det var før reform 94, dvs. alt som har med bremser for seg og så videre fordi vi tror at elevene og lærlingene lettere klarer å holde kontrollen da. Legg merke til den gule knappen, det er et nytt samarbeidsprosjekt, denne gangenm mellom bransjen og NBF.

9 Lærebøker tilpasset læreplanen ?
Det finnes i dag en rekke bøker i faget, gode, dårlige ferdiglaget og hjemmelaget. Men ingen av disse er tilpasset vår læreplan

10

11

12

13

14 Men det finnes også tunge kjøretøyer (last og buss) – og forventet behov for lærlinger 2014 er nærmere førti…??

15

16

17 Men, husk at det er like viktig å bremse lekkasjen som å sikre løpende rekruttering, eller viktigere…? Gjennomsnittstiden en medarbeider i bilfag står i yrket/faget er altfor kort: 7-9 år Det aller viktigste vi kan gjøre for å motvirke dette er å skape nødvendig trivsel og gi den enkelte medarbeider nødvendig anerkjennelse for jobben… I tillegg til løpende etter- og videreutdanning, er opplevelsen av innflytelse og anledning til å påvirke egne arbeidsoppgaver de viktigste enkeltforhold for å ivareta god jobbtilfredshet. Svært mange problemstillinger er knyttet til ledelse og manglende faglige karriereplaner går igjen med negativt fortegn

18 Det gjelder å ha de beste folka
Husk; Det som skiller de beste fra de nest beste er som regel medarbeiderne; Det gjelder å ha de beste folka


Laste ned ppt "Lokal opplæring og rekruttering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google