Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEIEN TIL FAG- OG SVENNEBREV. - Hvem er vi? ► ► Lærlingkompaniet Øst (Matfagene, Service og Samferdsel) ► ► OK Industri (teknologifag, grafiske fag, kjemi-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEIEN TIL FAG- OG SVENNEBREV. - Hvem er vi? ► ► Lærlingkompaniet Øst (Matfagene, Service og Samferdsel) ► ► OK Industri (teknologifag, grafiske fag, kjemi-"— Utskrift av presentasjonen:

1 VEIEN TIL FAG- OG SVENNEBREV

2 - Hvem er vi? ► ► Lærlingkompaniet Øst (Matfagene, Service og Samferdsel) ► ► OK Industri (teknologifag, grafiske fag, kjemi- og prosess) ► ► Opplæringskontoret BILFAG ØSTFOLD AS (bil, motor, båt) ► ► Opplæringskontoret for bygg- og håndverksfagene ► ► Opplæringskontoret for elektrofag ► ► Opplæringskontoret for frisører ► ► Opplæringskontoret for offentlig sektor ► ► Opplæringskontoret for tømrerfag

3 - Hvem er vi? ► ► Opplæringskontorene tilknyttet OK Øst har ca 80 % av alle lærekontrakter og opplæringskontrakter i Østfold

4 HVA ER ET OPPLÆRINGSKONTOR? ► ► En organisasjon – drevet av bedrifter i en bransje – som samarbeider om opplæring av lærlinger og lærekandidater. ► ► Sammen må bedriftene kunne gi opplæring i hele læreplanen.

5 HVA ER ET OPPLÆRINGSKONTOR? ► ► Lærekontrakten blir inngått mellom lærlingen og opplæringskontoret, men lærlingen jobber til daglig i opplæringskontorets medlemsbedrift. ► ► Opplæringskontoret kan være organisert som forening, (stiftelse) eller aksjeselskap.

6 REKRUTTERING: ► ► Yrkesorientering til ungdomsskoleelever, - foreldre, lærere og rådgivere ► ► Gi informasjon om lærefag og muligheter i bransjene overfor elever i videregående skole ► ► Bistå ved formidling (koble lærested og lærling) og tegning av lærekontrakt ► ► Sikre rekruttering av gode fagfolk til opplæringskontorets bransje(r) ► ► Gi råd til medlemsbedriftene om rekruttering OPPLÆRINGSKONTORETS VIKTIGSTE OPPGAVER Fagbrev

7 KVALITETSSIKRING: ► ► Følge opp læreplan sammen med lærested (Opplæringsboka!) ► ► Gjennomføre vurderingsmøter sammen med hver faglig leder/instruktør og lærling/ lærekandidat ► ► Oppfølgingsbesøk på lærestedet ► ► Administrering av lærekontrakter og oppfølging av saker ► ► Melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøve OPPLÆRINGSKONTORETS VIKTIGSTE OPPGAVER Svennebrev

8 Konkurranser; Lokale og regionale yrkes-mesterskap; Østfold-mesterskap, Østlands-mesterskap, NM/Skills Norway og World Skills (VM). Internasjonalisering; Utplassering av lærlinger i bedrifter i andre land i kortere eller lengre perioder: Leonardo da Vinci og Gjør det!-prosjekter. AKTIVITETER

9 OK ØST Søke læreplass: ► ► Oppmøte:   Være til stede på skolen. Høyt fravær er ikke akseptabelt. Det er umulig å få læreplass hvis du har høyt fravær fra skolen! ► ► Praksis/plassering i bedrift gjennom Prosjekt til fordypning i videregående skole er lurt.   - Kan legge grunnlag for læreplass. ► ► Levere søknad, CV og karakteroversikt til aktuelle lærebedrifter og opplæringskontor.

10 OK ØST MÅLET: BIDRA TIL Å SKAPE GODE FAGARBEIDERE MED YRKESSTOLTHET! Fagbrev Svennebrev

11 OPPGAVE ► ► Gå inn på www.okøst.no og ta for deg et yrke eller et fag du ønsker å finne ut mer om.www.okøst.no ► ► Hvilken utdanning må du ha for å jobbe i dette yrket? Dette finner du mer om på www.vilbli.no og www.jobbfeber.no.www.vilbli.nowww.jobbfeber.no ► ► Hvilket opplæringskontor representerer dette yrket? ► ► Gå inn på hjemmesiden til opplæringskontoret, velg ut en av medlemsbedriftene, og svar på følgende spørsmål: 1. 1. Hvor ligger bedriften, og hvilke varer/tjenester produserer den? 2. 2. Hvem er kundegruppen til bedriften? Hvilke markeder betjener den? 3. 3. Hvilke yrkesgrupper finner vi i bedriften? 4. 4. Hvilken betydning tror du bedriften har for lokalsamfunnet? 5. 5. Lat som det er år 2020; Er bedriften fortsatt der? Begrunn svaret skikkelig.


Laste ned ppt "VEIEN TIL FAG- OG SVENNEBREV. - Hvem er vi? ► ► Lærlingkompaniet Øst (Matfagene, Service og Samferdsel) ► ► OK Industri (teknologifag, grafiske fag, kjemi-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google