Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABCD © 2001 KPMG Balansert målstyring i Levanger Oddbjørn Vassli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABCD © 2001 KPMG Balansert målstyring i Levanger Oddbjørn Vassli."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABCD © 2001 KPMG Balansert målstyring i Levanger Oddbjørn Vassli

2 ABCD © 2001 KPMG Bakteppe

3 ABCD © 2001 KPMG Mer – billigere FLV- Samarbeid Under- skudd GASS Skole- struktur Politisk styring Kvalitet Ledels e Medarbeidere Prosjekt- styring

4 ABCD © 2001 KPMG Gjør riktig ting - feil Gjøre feil ting - på feil måte Gjøre feil ting - riktig Gjøre riktig ting - riktig Fokus - styring - resultater

5 ABCD © 2001 KPMG Hvilke områder kan vi ta tak i ? Mål og strategier Organisasjon KompetanseKulturTeknologi Belønnigssystem Styringssystem Ledelse

6 ABCD © 2001 KPMG Den klassiske mål- og resultatstyringen Overordna mål Hovedmål 1Hovedmål 2Hovedmål 3 Delmål 1.1Delmål 1.2 Virkemidler, tiltak og gjennomføring Produkt, effekt og resultater Målfastsettelse Resultatvurdering

7 ABCD © 2001 KPMG Generelt bilde av resultatmåling Fram til nå: -vi har målt feil ting -vi har målt alt som var lett å måle -ingen sammenheng mellom det vi måler og vår strategi -de eneste målingene som til slutt betyr noe er de økonomiske/finansielle Akkurat nå: -vi måler alt for mye -vi bruker alt for mye tid på å kvantifisere det som ikke lar seg kvantifisere -vi vet ikke hva vi skal med alle disse dataene -målesystemene våre er så komplekse at ingen skjønner hva som er viktig Andy Neely, Centre for Business Performance, University of Cambridge

8 ABCD © 2001 KPMG

9 ABCD © 2001 KPMG Så litt om kjernen i Balansert målstyring

10 ABCD © 2001 KPMG Hvorfor kom BsC... Erstatter - eller videreutvikler - målstyringen “Management by objectives” Tettere sammenknytning mål- og strategiutforming - og måling/rapportering Styringssystem som kan støtte realisering av store endringer - nye strategier Ivareta et mer balansert syn på hva som er en organisasjons verdi eller resultat

11 ABCD © 2001 KPMG 11 4 hovedområder: Tjenester Samfunn Org. Økonomi Kommunens visjon Overordna mål Kommunens visjon Overordna mål Kritiske suksessfaktorer: Hva må vi lykkes med? Måleparametre: Hvordan lykkes vi? T H E B A L A N C E D S C O R E C A R D

12 ABCD © 2001 KPMG Hvordan sikre sammenheng mellom det vi ønsker å oppnå og det vi styrer og måler på ? Visjon Måleindikator Strategisk styringsnivå Taktisk styringsnivå Operativt styringsnivå “What you measure is what you get”

13 ABCD © 2001 KPMG Enig ? Det er ikke nok å styre etter budsjett Vi må styre på tjenestene - effektivitet Vi må styre på prosessene - produktivitet Vi må styre mot brukernes fornøydhet Vi må styre mot medarbeidernes fornøydhet

14 ABCD © 2001 KPMG Balanced Scorecard og EFQM/CAF modellen VirkemidlerResultater Lederskap Policy og Strategier Ressurser Arbeids- prosesser Medarbeider- tilfredshet Kunde- tilfredsstillelse Miljø Virksomhets- resultater Personal- ledelse Finansielt perspektiv MARKEDS- PERSPEKTIVET FORMÅLS- PERSPEKTIV UTVIKLINGS- PERSPEKTIV PROSESS- PERSPEKTIV

15 ABCD © 2001 KPMG Bruken av Balansert målstyring i organisasjonen

16 ABCD © 2001 KPMG 16 Organisasjons- nivå Samfunn Tjenester Org. Økonomi Virksomhets- nivå Medarbeidernivå På alle nivåer i organisasjonen

17 ABCD © 2001 KPMG Kommunikasjon, involvering og oppslutning Strategi Organisasjonens mål Enhetens mål Individuelle mål

18 ABCD © 2001 KPMG Eksempel på styringskort MarkedKompetanseInterntØkonomi Lede arbeidet med markedsføring av KPMGs tjenester mot OS Gjøre KPMG kjent i OS Sertifiseres innenfor akutelle ROS-tjenester Gjøre seg kjent med andre aktuelle KPMG- tjenester mot OS Representere ROS inn mot lokalt KPMG- miljø Trekke ikke-ROS inn mot OS Øke lokal omsetning mot OS Selv være en aktiv leverandør Utarbeide og følge om reg. markedsplan mot OS Gjennomføre 20 kundemøter Gjennomføre 4 arrangement mot OS Levert 20 tilbud mot OS Sertifiseres innenfor 2 ROS-tjenester innen 1.7.02 Delta i 4 andre interne opplæringstiltak Levere 5 tilbud med ROS-ressurser fra andre kontorer Levere 5 tilbud med andre KPMG- ressurser Gjennomføre 5 leveranser med andre enn egen ressurs Lokal omsetning mot OS Kr. X,x mill Omsetning ROS- tjenester Kr. X.x mill. Egen produksjonsverdi X,x mill. Mål Måle- punkter

19 ABCD © 2001 KPMG Fra styringssystem til styringsdokumenter Planlegge Gjennomføre Lære Kontrollere Årsrapport TertialrapporterVirksomhetsplaner – 1-årig Strategiplan 4-årig Den lærende organisasjon…

20 ABCD © 2001 KPMG Delprosjekt 12 – Forny 2001

21 ABCD © 2001 KPMG Oppsummering Balansert (flerdimensjonal) mål- og resultatstyring Klare tjenestedefinisjoner kommunisert til brukerne gjennom f.eks. serviceerklæringer Organisering med fokus på sjølvstendige tjenesteenheter Lederavtaler (internt) og kontraktsstyring (eksternt) Utvikle egne medarbeidere - og være en attraktiv arbeidsgiver Dokumentere konkurransedyktighet

22 ABCD © 2001 KPMG Utvikling og innføring av Balansert målstyring

23 ABCD © 2001 KPMG Utvikle BSC Visjon Overordnede mål Strategier KSF Styringsparametre Handlingsplaner Hva er vårt ønskede fremtidsbilde for virksomheten ? Hva skal vi oppnå på hvilke områder Hvilke vei valg må vi treffe for å realisere vår visjon og overordnede mål Hva er kritisk for at vi skal lykkes med å gjennomføre strategien Hvilke styringsparametere må vi fokusere på og måle kontinuerlig for å sikre at vi styrer rett i forhold til våre overordnede mål og strategier Hvilke konkrete tiltak/aktiviteter må vi gjennomføre, hvem har ansvar, hvilke milepæler, når skal de være gjennomført og hvordan rapportere ?

24 ABCD © 2001 KPMG VisjonLevanger – triveligst i Trøndelag Overordnet mål En kommune kjent for kvalitet og trivsel PerspektivSamfunnTjenester Organisasjon Økonomi Hovedmål Næringsliv bygd på høg kompetanse og kvalitet Mangfold bygd på kulturarv og natur Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukernes behov Brukerorientert organisasjon med kvalitets- bevisste og motivert medarbeidere Kritiske suksess- faktorer Måle- parametre Prestasjonsmå l Rammeverk Overordnet styringskort

25 ABCD © 2001 KPMG Vegen videre ? Innført fra 01.01. 2003 dvs. legges til grunn for planprosessen høst 2002 Overordnet styringskort på plass våren 2002 – strategiseminar i forbindelse med årsrapporten Noen virksomheter bruker styringskort i 2002 som piloter Krever planmessig arbeid hele 2002 – prosjekt ?

26 ABCD © 2001 KPMG Kritiske suksessfaktorer Hva må vi lykkes med ? -Forankring hos de lederne som skal ha lederavtale -Felles og akseptert mal/generelt innhold -Integrering av lederavtalene mot kommunens styringssystem (plan/budsjett/rapportering) -Starte fra toppen (rådmannens lederavtale) og gå nedover Hva kan gå galt ? -Strid om det formelle grunnlaget med arbeidstakerorganisasjonene -Mangler gode resultatmål -Manglende oppfølging av avtalene etter at de er inngått (fra ledere med oppfølgingsansvar)

27 ABCD © 2001 KPMG Hvem lykkes og mislykkes ? - Ledelsens engasjement - Involvere øvrige medarbeidere – tverrfaglige team - Kunnskap om og forståelse for hvordan verktøyet kan anvendes - Endringsvilje og evne - Utholdenhet - Ressurser til prosjekt og drift - Overgang fra prosjekt til drift – organisering av oppfølging, måling, vurdering - IT – støtte - Politisk aksept og forståelse - Respekt for prosessen og den tid det tar i.f.t. Egen arbeidsinnsats og organisasjonens modenhet - Mislykkes når – tror at modell løser alt – ikke respekt for tid – ikke klarer å avgrense prosjektet


Laste ned ppt "ABCD © 2001 KPMG Balansert målstyring i Levanger Oddbjørn Vassli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google