Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Balanced Scorecard knyttet til incentiv- og belønningssystemer En case studie fra SpareBank1 SR-Bank.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Balanced Scorecard knyttet til incentiv- og belønningssystemer En case studie fra SpareBank1 SR-Bank."— Utskrift av presentasjonen:

1 Balanced Scorecard knyttet til incentiv- og belønningssystemer En case studie fra SpareBank1 SR-Bank

2  Etablert i 1839  Distriktets ledende bank  50 kontorer på Sør- Vestlandet  Over 200 000 kunder  777 ansatte

3  Del av SpareBank 1- alliansen  Medeier i SpareBank 1 Gruppen  SpareBank 1 bankene: Landets 4. største bankgruppering

4 Eiere 13% 25% 13% 10% SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Vest SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Samarbeidende Sparebanker AS LO og fagforbund LO og fagforbund Förenings- Sparbanken Förenings- Sparbanken SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Livsforsikring AS (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100%) SpareBank 1 Finans AS (100%) SpareBank 1 Finans AS (100%) Bank 1 Oslo AS (100%) SpareBank 1 Fondsforsikring AS (100%) EnterCard AS (65%) EnterCard AS (65%) First Securities ASA (51%) First Securities ASA (51%) SpareBank 1 Aktiv Forvaltning AS (100%) SpareBank 1 Aktiv Forvaltning AS (100%) IDA AS (100%) IDA AS (100%) ODIN Forvaltning AS (100%) ODIN Forvaltning AS (100%) Eiendoms-Megler 1 FSPA/ Swedbank Oslo FSPA/ Swedbank Oslo Kundene SpareBank 1-bankene 386 kontorer/møteplasser/distribusjonsenheter 4

5 Nøkkeltall pr 31.12.02  Forvaltning: 49,5 mrd kr  Brutto utlån: 45,4 mrd kr  Kundeinnskudd: 27,6 mrd kr

6 -Hvilke virkemidler sikrer samsvar mellom mål og handlinger? -Hvordan motivere de ansatte til å bruke BSC som redskap for måloppnåelse?

7 Grunnlag for balansert målekort i SpareBank 1 SR- Bank Vi målte alt - kultur for salgsmåling:  SESAM  Konkurranse  10-på-topp  premiering  Omfattende database  Registrerte nye data elektronisk og manuelt

8 Grunnlag for balansert målekort i SpareBank 1 SR- Bank Opparbeidet stor datamengde:  Fellesdata  BBS  Novit  SSB  Gallup  Manuelt  Regneark  Ad hoc-analyser

9 Prosessen - tidsperspektiv  Høsten 97: Målekortprosessen starter. Konsentrert om privatmarkedet.  Jan 98: Kravspesifikasjoner m/utvalgte måleparametre var ferdig.  Apr 98: Implementeringen startet ved bruk av SAS- systemet.  Nov 98: Første versjon ferdig til test.  Des 98: Første versjon distribuert ut.  Juni 99: Første versjon klar for bedriftsmarkedet.  Høsten 00: Bonusordning knyttet til målekortet.  2001: Full oppslutning om balansert målekort i organisasjonen.  2003: Målekortet på WEB.  Målekortene gjennomgås/revideres årlig.

10 Prosessarbeidet  Arbeidsgruppe som inkluderte bankens ledergruppe og personer fra økonomi/analyse og marked  Prosessen ledet av våre revisorer.  Utgangspunkt i bankens strategi og kritiske suksessfaktorer  Mange forslag til måleparametre, avstemming ga 4-5 parametre pr dimensjon  Måleparametrene ble testet på banksjefene i kontornettet  Implementeringsfasen - 1 person fra økonomi/analyse engasjert på heltid for tilrettelegging av datagrunnlag og bistå programmerere.  Tidsskjema og kostnadsramme ble overholdt.

11 Visjon og strategi Kunde/ Marked Interne Prosesser Finansielt Organisasjon Balansert målekort - verktøy for å operasjonalisere strategien:

12 Balansert måling  Eksternt - kunder og eiere  Internt - kritiske prosesser, innovasjon, læring og vekst  Resultatmåling basert på tidligere innsats  Måling av drivere for fremtidige resultater  Objektiv resultatmåling  Subjektivt/objektivt valg av resultatdrivere

13 Hovedfokus for SpareBank1 SR-Bank •Målekortet som redskap for å nå strategiske mål •Målekortet som verktøy for endring •Målekortet som verktøy for informasjons- håndtering

14 Målekortet som redskap for å nå strategiske mål –Et målekort som kommuniserer konsernets strategi gjennom et sett av finansielle og ikke- finansielle måleparametre –Målekortet skal synliggjøre og skape forståelse for konsernets visjon –Målekortet skal gi et helhetsbilde –Målekortet skal gi ledere og ansatte fokus på mål og virkemidler (critical drivers)

15

16

17

18

19 Målekortet som verktøy for endring •Enighet og forståelse for hva som måles er utgangspunktet •Benchmarkprinsippet og konkurranseelementet ligger til grunn for måleparametrene •Bonusordningen koblet mot måleparametrene gir styring •Incitamenter/bonus gir retning og fart •Incitamenter gir fokus

20 Målekortet som verktøy for informasjons- håndtering •Portal •Informasjonshåndtering etter dimensjonene i målekortet •Funksjonalitet •Tilgjengelighet •Nintendo

21 Krav til målekortsystem  Funksjonelle krav:  Distribusjonsform  Tilgang til systemet  Brukergrensesnitt  Kvalitet  Tekniske krav:  Arkitektur  Grensesnitt  Hardware  Tilgang og sikkerhet

22 Typiske utfordringer •Organisasjon •Finne de riktige parametrene – årsak/virkning •Data mangler og/eller må produseres manuelt •Tekniske utfordringer •Målekort er en prosess – ikke en engangsjobb

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


Laste ned ppt "Balanced Scorecard knyttet til incentiv- og belønningssystemer En case studie fra SpareBank1 SR-Bank."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google