Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Balanced Scorecard knyttet til incentiv- og belønningssystemer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Balanced Scorecard knyttet til incentiv- og belønningssystemer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Balanced Scorecard knyttet til incentiv- og belønningssystemer
En case studie fra SpareBank1 SR-Bank

2 Etablert i 1839 Distriktets ledende bank 50 kontorer på Sør-Vestlandet Over kunder 777 ansatte

3 Del av SpareBank 1-alliansen Medeier i SpareBank 1 Gruppen
Svalbard Del av SpareBank 1-alliansen Medeier i SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 bankene: Landets 4. største bankgruppering

4 SpareBank 1-bankene 386 kontorer/møteplasser/distribusjonsenheter
Kundene SpareBank 1-bankene 386 kontorer/møteplasser/distribusjonsenheter SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS (100%) SpareBank 1 Finans AS (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100%) SpareBank 1 Livsforsikring AS (100%) SpareBank 1 Fondsforsikring AS (100%) Eiendoms-Megler 1 IDA AS (100%) ODIN Forvaltning AS (100%) First Securities ASA (51%) EnterCard AS (65%) SpareBank 1 Aktiv Forvaltning AS (100%) FSPA/ Swedbank Oslo Eiere SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Vest SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Samarbeidende Sparebanker AS LO og fagforbund Förenings- Sparbanken 13% 13% 13% 13% 13% 10% 25% 4

5 Nøkkeltall pr Forvaltning: 49,5 mrd kr Brutto utlån: 45,4 mrd kr Kundeinnskudd: 27,6 mrd kr

6 Hvilke virkemidler sikrer samsvar mellom mål og handlinger?
Hvordan motivere de ansatte til å bruke BSC som redskap for måloppnåelse?

7 Grunnlag for balansert målekort i SpareBank 1 SR-Bank
Vi målte alt - kultur for salgsmåling: SESAM Konkurranse 10-på-topp premiering Omfattende database Registrerte nye data elektronisk og manuelt

8 Grunnlag for balansert målekort i SpareBank 1 SR-Bank
Opparbeidet stor datamengde: Fellesdata BBS Novit SSB Gallup Manuelt Regneark Ad hoc-analyser

9 Prosessen - tidsperspektiv
Høsten 97: Målekortprosessen starter. Konsentrert om privatmarkedet. Jan 98: Kravspesifikasjoner m/utvalgte måleparametre var ferdig. Apr 98: Implementeringen startet ved bruk av SAS-systemet. Nov 98: Første versjon ferdig til test. Des 98: Første versjon distribuert ut. Juni 99: Første versjon klar for bedriftsmarkedet. Høsten 00: Bonusordning knyttet til målekortet. 2001: Full oppslutning om balansert målekort i organisasjonen. 2003: Målekortet på WEB. Målekortene gjennomgås/revideres årlig.

10 Prosessarbeidet Arbeidsgruppe som inkluderte bankens ledergruppe og personer fra økonomi/analyse og marked Prosessen ledet av våre revisorer. Utgangspunkt i bankens strategi og kritiske suksessfaktorer Mange forslag til måleparametre, avstemming ga 4-5 parametre pr dimensjon Måleparametrene ble testet på banksjefene i kontornettet Implementeringsfasen - 1 person fra økonomi/analyse engasjert på heltid for tilrettelegging av datagrunnlag og bistå programmerere. Tidsskjema og kostnadsramme ble overholdt.

11 Balansert målekort - verktøy for å operasjonalisere strategien:
Visjon og strategi Kunde/ Marked Interne Prosesser Finansielt Organisasjon

12 Balansert måling Eksternt - kunder og eiere
Internt - kritiske prosesser, innovasjon, læring og vekst Resultatmåling basert på tidligere innsats Måling av drivere for fremtidige resultater Objektiv resultatmåling Subjektivt/objektivt valg av resultatdrivere

13 Hovedfokus for SpareBank1 SR-Bank
Målekortet som redskap for å nå strategiske mål Målekortet som verktøy for endring Målekortet som verktøy for informasjons- håndtering

14 Målekortet som redskap for å nå strategiske mål
Et målekort som kommuniserer konsernets strategi gjennom et sett av finansielle og ikke-finansielle måleparametre Målekortet skal synliggjøre og skape forståelse for konsernets visjon Målekortet skal gi et helhetsbilde Målekortet skal gi ledere og ansatte fokus på mål og virkemidler (critical drivers)

15

16

17

18

19 Målekortet som verktøy for endring
Enighet og forståelse for hva som måles er utgangspunktet Benchmarkprinsippet og konkurranseelementet ligger til grunn for måleparametrene Bonusordningen koblet mot måleparametrene gir styring Incitamenter/bonus gir retning og fart Incitamenter gir fokus

20 Målekortet som verktøy for informasjons- håndtering
Portal Informasjonshåndtering etter dimensjonene i målekortet Funksjonalitet Tilgjengelighet Nintendo

21 Krav til målekortsystem
Funksjonelle krav: Distribusjonsform Tilgang til systemet Brukergrensesnitt Kvalitet Tekniske krav: Arkitektur Grensesnitt Hardware Tilgang og sikkerhet

22 Typiske utfordringer Organisasjon
Finne de riktige parametrene – årsak/virkning Data mangler og/eller må produseres manuelt Tekniske utfordringer Målekort er en prosess – ikke en engangsjobb

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


Laste ned ppt "Balanced Scorecard knyttet til incentiv- og belønningssystemer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google