Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen
Arne Fredheim, Hedmark Trafikk

2 Mjøsregionen/Mjøsbyen – et nasjonalt satsingsområde?
Utvikle framtidas Innlandsbosetting Avlaste/ta deler av Osloregionens sterke vekst Vårt områdes avstand/tid til Gardermoen vs Fornebu Bidra til en bærekraftig infrastruktur for Østlandet

3 Felles utredning Hedmark og Oppland fylkeskommune har utredet konsept for utvikling av et kollektivt taktnett i Mjøsregionen. Målet er økt markedsandel for kollektivtransport i Mjøsregionen Rapporten er en overordnet konseptanalyse Hedmark og Oppland fylkeskommunene har i felleskap utredet et konsept for utvikling av et kollektivt taktnett i Mjøsregionen. Alle busslinjene planlegges slik at busslinjene møtes på knute-punkt der de reisende kan bytte mellom alle linjer uten lange ventetider. Byenes skysstasjoner utgjør knutepunktene. Konseptet følger opp fylkeskommunenes intensjon om å satse på jernbanen Lillehammer- Hamar – Oslo.

4 Hovedidé Et frekvent kollektivtilbud mellom/til Mjøsbyene taktet med bylinjene i knutepunkter vil bidra til å styrke bo- og arbeidsmarkedet i Mjøsregionen.

5 Viktige forutsetninger
Kombinere satsing på høyhastighetsregiontog og høystandard bussnett med et miljørettet tilbringersystem En infrastruktur som legger til rette for mer miljøvennlig transport og bedret tilgjengelighet Arealplanlegging og byutvikling som støtter det kollektive transportnettet

6 Taktnettprinsippet

7 Avveining mellom frekvens og gangavstand
Det er tidsmessig gunstigere å gå 800 meter til en holdeplass der det går en buss 4 ganger i timen enn å gå 400 meter til busslinje som går 2 ganger i timen.

8 Effektive kjøre- og omløpstider

9 Reisestatistikk utvalgte ruter
2012 2013 Bybuss Lillehammer 1 001 000 Gjøvik 596 000 597 000 Hamar Stam-/Regionruter Elverum – Hamar - Gjøvik Gjøvik- Lillehammer Hamar – Lillehammer (NSB) ?

10

11

12

13

14 Konklusjon Et frekvent og taktet kollektivtilbud i Mjøsregionen vil bidra til å styrke bo- og arbeidsmarkedet Tilbudet må realiseres i forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommuner og kommuner Mjøsbyen må inn i statlig tilskuddsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

15 Prosjektorganisering
Referansegruppe Folkevalgte organer i fylkeskommunene og kommunene i Mjøsområdet Styringsgruppe Administrative ledere i fylkeskommune og kommunene Statens vegvesen «Jernbanefamilien» Prosjektgruppe Prosjektleder Ressurspersoner fra de deltakende organisasjoner

16 Samarbeidsavtale – innhold
Formål Organisering Samarbeidsområder Areal og transportplanlegging Øvrig kollektivtransporttilbud Utnyttelse av stordriftsfordeler og deling av kompetanse Varighet Det jobbes med denne nå i HFK og OFK.

17 Hva må vi ha hjelp til Arealplanlegging og Infrastruktur
Statlig tilskuddsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene som våre. Holdningsskapende arbeid


Laste ned ppt "Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google