Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk

2 Mjøsregionen/Mjøsbyen – et nasjonalt satsingsområde? Utvikle framtidas Innlandsbosetting Avlaste/ta deler av Osloregionens sterke vekst Vårt områdes avstand/tid til Gardermoen vs Fornebu Bidra til en bærekraftig infrastruktur for Østlandet

3 Felles utredning Hedmark og Oppland fylkeskommune har utredet konsept for utvikling av et kollektivt taktnett i Mjøsregionen. Målet er økt markedsandel for kollektivtransport i Mjøsregionen Rapporten er en overordnet konseptanalyse

4 Hovedidé Et frekvent kollektivtilbud mellom/til Mjøsbyene taktet med bylinjene i knutepunkter vil bidra til å styrke bo- og arbeidsmarkedet i Mjøsregionen.

5 Viktige forutsetninger Kombinere satsing på høyhastighetsregiontog og høystandard bussnett med et miljørettet tilbringersystem En infrastruktur som legger til rette for mer miljøvennlig transport og bedret tilgjengelighet Arealplanlegging og byutvikling som støtter det kollektive transportnettet

6 Taktnettprinsippet

7 Avveining mellom frekvens og gangavstand Det er tidsmessig gunstigere å gå 800 meter til en holdeplass der det går en buss 4 ganger i timen enn å gå 400 meter til busslinje som går 2 ganger i timen.

8 Effektive kjøre- og omløpstider

9 Reisestatistikk utvalgte ruter 20122013 Bybuss Lillehammer1 015 0001 001 000 Gjøvik596 000 597 000 Hamar489 000555 000 Stam-/Regionruter Elverum – Hamar - Gjøvik316 000342 000 Gjøvik- Lillehammer202 000209 000 Hamar – Lillehammer (NSB)??

10

11

12

13

14 Konklusjon Et frekvent og taktet kollektivtilbud i Mjøsregionen vil bidra til å styrke bo- og arbeidsmarkedet Tilbudet må realiseres i forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommuner og kommuner Mjøsbyen må inn i statlig tilskuddsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

15 Prosjektorganisering Referansegruppe Folkevalgte organer i fylkeskommunene og kommunene i Mjøsområdet Styringsgruppe Administrative ledere i fylkeskommune og kommunene Statens vegvesen «Jernbanefamilien» Prosjektgruppe Prosjektleder Ressurspersoner fra de deltakende organisasjoner

16 Samarbeidsavtale – innhold Formål Organisering Samarbeidsområder Areal og transportplanlegging Øvrig kollektivtransporttilbud Utnyttelse av stordriftsfordeler og deling av kompetanse Varighet Det jobbes med denne nå i HFK og OFK.

17 Hva må vi ha hjelp til Arealplanlegging og Infrastruktur Statlig tilskuddsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene som våre. Holdningsskapende arbeid


Laste ned ppt "Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google