Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Midtveismøte 23.04.12 utviklingsplan for HIT, kjølnes gruppe «offentlig forvaltning og infrastruktur»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Midtveismøte 23.04.12 utviklingsplan for HIT, kjølnes gruppe «offentlig forvaltning og infrastruktur»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Midtveismøte 23.04.12 utviklingsplan for HIT, kjølnes gruppe «offentlig forvaltning og infrastruktur»

2 status • Mandat • Sammensetning arbeidsgruppa/roller • Møter og tema • Planlagt videre arbeid

3 status mandat

4 status arbeidsgruppa • Statsbygg v/Tore Kildal • Høgskolen i Telemark v/Morten Østby • SITEL v/Jan Erik Woll • Studentene v/ Jørn Winters og Julie Sollie Hamre • Porsgrunn Utvikling AS v/Kjell Arne Lunde • Statens Vegvesen v/ Gunn Marum • Jernbaneverket v/Sara Brongel Grimstad • Telemark fylkeskommune v/Bjørg Hilde Herfindal/Marte Bakken Resell • Porsgrunn kommune v/Jorid Heie Sætre

5 status møter • 5. mars – tema: • mandat • arbeidsgruppas roller • interesseområder • 26. mars – tema: • Fv 32 • overordna samfunns- og planprosesser i kommunen • kollektivutfordringer, parkering og utnyttelse av arealer • 19.april – tema: • Jernbaneverkets planer/utredninger • TFK arbeid med kollektivutvikling

6 status videre arbeid • sammenstille all relevant informasjon • interessentmodell for HIT • mulighetsstudie for utviklingspotensialet • mobilitetsplan • se på utvikling på kort og langsikt

7 planer • Planstatus • Pågående planlegging • Kommunens planprogram

8 planer planstatus • Kommuneplanen – Arealdel 2007 – 2020, vedtatt 21.06.2007 • Kommunedelplan – KDP for Kjølnes, vedtatt 03.02.2001 • Reguleringsplan – Kjølnes, skole og idrettssenter 19.06.1969 • Idéstudier – Utviklingsplan(Context/Asplan Viak, 2007))) – Volumstudier, næringsbygg IKT, 2006 (PK) – Europan 11, TFK/SK og PK

9

10 Europan 11 Skien + Porsgrunn Utfordringer: Langstrakt byområde Urban sprawl (spredning) Felles bo- og arbeidsmarked Transportårene er barrierer Høy bilandel og parkeringsdekning Lav kollektivandel Noen gode bidrag: Fokus på elva Flere tverrforbindelser for gående og syklende Unike identiteter i hvert knutepunkt Stort fortettingspotensial i og rundt knutepunktene Bybanen som viktig utviklingsgrep

11 planer pågående planlegging • Bystrategisamarbeid – Bypakka – Belønningsordningen

12 • Ny fylkesveg 32 – parsell Gimlevegen – Augestadvegen

13 Vestfoldbanen • Eidangerparsellen • IC Porsgrunn og Skien • Grenlandstraseen • Bratsbergbanen • Høyhastighetsutredningen Utviklingsplaner for Jernbanen og Porsgrunn stasjon

14 Koblingen mot Sørlandsbanen skjer i Porsgrunn Overgang mellom fjerntog/ høyhastighetstog og IC-tog. Nytt kollektivknutepunkt med overgang til buss/taxi. Fortetting med arbeidsplasser og boliger nær stasjonen. Behov for fire spor inn/ut av stasjonen, seks spor på stasjonen? Mangedobling av passasjerene.

15 planer planprogram • Kommunale planlagte planprosesser – Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel • HIT som satsingsområde? • medvirkningsprosesser • fremdrift – Revisjon av kommuneplanens arealdel • arealvurderinger – utviklingsområder • medvirkningsprosesser • fremdrift – Områdeplan for Kammerherreløkka • kollektivknutepunktet • utviklingsarealer

16 mål • Anbefale en handlingsplan med konkrete tiltak med bærekraftig miljøprofil: – Utviklingspotensial høgskolerelaterte aktiviteter og lokaliseringer for studentboliger/studenthus/barnehage • Arealbehov formålsbygg • Relaterte næringsformål – Tilgjengelighet og mobilitet • Kollektiv • Sykkel/gangforbindelse • Bilbruk/parkeringspolicy – Koblinger HIT – kollektivknutepunktet – sentrum • Bruk av sentrum og vise versa • Fysiske og «mentale» koblinger • Tilbud for studenter i sentrum • Knutepunktet Kammerherreløkka mobilitets- plan mulighets- studie interesse- studie


Laste ned ppt "Midtveismøte 23.04.12 utviklingsplan for HIT, kjølnes gruppe «offentlig forvaltning og infrastruktur»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google