Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Oppland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Oppland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Oppland

2 Oppland fylke Areal: Ca. 25.000 km2 Innbyggere: Ca. 180.000
Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal Byer: 5 Lillehammer, Gjøvik, Fagernes, Otta, Vinstra Av arealet på vel km² ligger kun 5109 km² under 600 m.o.h. Byene er: Lillehammer, Gjøvik, Fagernes og Otta Oppland grenser mot Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus, Oslo og Hedmark. Det er et innlandsfylke, og landets eneste som hverken har grense til hav eller annet land. Frem til 1919 var fylkets navn Kristians amt. Fylket består av de to dalførene Gudbrandsdalen og Valdres, samt de tre landskapene Toten, Hadeland og Land, noe som henspiller på fylkets våpen, en mogop med to blomster (dalførene) og tre blad (landskapene). Opplandene var fra gammelt av navnet på området innenfor («ovenfor») Viken. Omfattet både dagens Oppland (Vest-Oppland) og Hedmark (Øst-Oppland).

3 Geografi 80 % ligger høyere enn 600 meter over havet
Ingen kystlinje eller landegrense Norges største innsjø, Mjøsa Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen Typisk innlandsklima Historisk et jordbruksfylke Oppland er det eneste fylket uten kystlinje eller nasjonal grense. Storparten av arealet ligger over 600 m.o.h. Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen (2469 m), ligger i Oppland. De fleste toppene over 2000 m i landet ligger også i Oppland. Norges største innsjø; Mjøsa (grensen til Hedmark går i Mjøsa). Typisk innlandsklima med tørre, kalde vintre og relativt varme somre. Fruktbar jord som gir gode forhold for jordbruk; Sør i fylket mest kornproduksjon, nord i fylket husdyrproduksjon og meieriprodukter.

4 Handel og industri Bedriftsstruktur
- Mest små og mellomstore bedrifter - Offentlig forvaltning er den største arbeidsgiveren - Få store bedrifter (Raufoss) Reiseliv Tradisjonelt har primærnæringene vært viktige i Oppland, med sine brede bygder, store skogområder og aktiv seterdrift. Fylket har også lenge både vært stort og nyskapende innenfor industri, hvor områdene spesielt langs Hunnselva siden slutten av 1800-tallet har vært viktige innenfor denne næringen, med Raufoss som hovedsentrum for innlandets største industripark den dag i dag. Reiseliv og turisme er en viktig ressurs for fylket, kanskje spesielt p.g.a. store fjellområder og nasjonalparker, særegne bymiljøer (Lillehammer) og økt fokus på gardsturisme. Regnet i antall gjestedøgn er Oppland landets viktigste turistfylke etter Oslo. Det finnes populære hytteområder i fjellområdene i Valdres og Gudbrandsdalen, og fylket kan skilte med kjente vintersportssteder som Beitostølen, Hafjell, Skåbu og Kvitfjell. Andre kjente severdigheter som kan nevnes er: Aulestad i Gausdal, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem DS «Skibladner» på Gjøvik Hadeland glassverk på Jevnaker Maihaugen, også kalt De Sandvigske Samlinger, kjent og kjært folkemuseum på Lillehammer Olympiske anlegg, som Håkons hall på Lillehammer og Gjøvik olympiske fjellhall Peer Gynt-stemnet på Gålå Storgata i Lillehammer, kjent som "Norges lengste gågate" Søsterkirkene i Gran på Hadeland

5 Kultur Festivaler - Norsk Litteratur Festival - Peer Gynt Festivalen
Tradisjoner - Stavkirker - 600 verneverdige bygninger - Mange arkeologiske funn Store kulturarrangement i Oppland De mange festivalene er i dag en viktig del av Opplands rike kulturliv, til glede både for fastboende og turister. I Oppland fylkeskommunes kulturpolitiske satsing står festivalene sentralt. Fylkeskommunen har derfor driftsavtale med 7 av dem. Avtalen skal sikre disse festivalene grunnfinansiering av driften. Også på annen måte blir de fulgt opp. Dette er festivaler som presenterer en stor bredde av kulturuttrykk som eksempelvis litteratur, teater og musikk. De arrangeres på ulike steder i fylket til forskjellige årstider. To festivaler har Knutepunktstatus: Norsk Litteraturfestival -Sigrid Undset-dagene, Peer Gynt-stemnet Oppland fylkeskommune har i tillegg avtale med følgende festivaler: Amandusfestivalen, Kristindagene, Jørn Hilme-stemnet, Skibladnerfestivalen, Døla Jazz Kulturminner Det er i dag er ca 3200 bygninger fredet i Norge, tilsvarende 0,1% av landets bygningsmasse. Om lag 1/5 av den fredete bygningsmassen i landet ligger i Oppland. Over bygninger i Norge er eldre enn 100 år, herav i Oppland, blant dem er mange bevaringsverdige. Av Norges 28 stavkirker finnes de fleste av dem i Oppland fylke Automatisk fredning Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet. Dette gjelder alle arkeologiske kulturminner (for eksempel gravhauger, bergkunst, steinalderlokaliteter, middelalderens kulturlag), ruiner og bygninger. I 1999 ble det vedtatt å forlenge fredningsgrensen for byggverk, slik at disse er automatisk fredet dersom de er fra før Dette inkluderer også kirkene fra før Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet, likeledes kulturminner på Svalbard fra før Automatisk fredete kulturminner blir ofte kalt fornminner

6 Reiseliv Landets største hyttefylke Kjente attraksjoner - Maihaugen
- Hunderfossen Familiepark - Hadeland Glassverk - Olympiaparken - Skibladner Oppland er landets størst hyttefylke, med hytter pr. januar I tillegg er Oppland blant de fylkene som har den største økningen i antall hytter. I perioden fra 2000 til 2007, økte antall fritidsbygg i Oppland med 14% (fra til ). Til sammenligning var økningen for landet som helhet på 10%, i Hedmark på 8% og i Buskerud på 11% Attraksjoner Hadeland Glassverk, OL- anleggene, Hunderfossen Familiepark, Skibladner, Kistefos-museet, Søsterkirkene Arrangement OL, World Cup, Peer Gynt, Rally WM, Birkebeinerløpet, Birkebeinerrittet, Birkebeinerrennet, Aktiviteter Fotturer, Langrenn, Alpint, Snowboard, Fjellklatring, Brevandring, Sommerski, Sykling, Rafting, Padling, Båtliv, Innlandsfiske

7 Infrastruktur Kommunikasjon - Veger - Jernbane - Flyplass Bredbånd

8 Utdanning Prosjekt Innlandsuniversitetet Høgskoler Videregående skoler
Karriere Oppland Spesielle tilbud - NTG - Nansenskolen Karrieresentre i regionene Folkehøgskoler

9 Offentlig administrasjon
Tre nivåer: Sentrale myndigheter Fylker (19) Kommuner (430)

10 Gro Lundby, Ap Fylkesordfører
Politisk organisasjon Fylkestinget – 37 valgte representanter Fylkesutvalget – 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for opplæring og kompetanse - Komité for samferdsel - Komité for næring, kultur og miljø Gro Lundby, Ap Fylkesordfører Oppland fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon, med folkevalgte som velges ved lokal- og regionvalgene hvert fjerde år. Fylkeskommunen er det mellomste av de tre forvaltningsnivåene i Norge, og styres gjennom fylkestinget og de utvalg det oppnevner. Fylkesordføreren er øverst valgte leder. 5 heltidspolitikere: Fylkesordfører Gro Lundby Fylkesvaraordfører Ivar Odnes (Sp) Kjetil Lundemoen (Komité for næring, kultur og miljø ) Reidun Gravdahl ( Komité for samferdsel) Sigmund Hagen (Komité for opplæring og kompetanse ) Partier i fylkestinget: Ap Høyre Sp KrF Venstre SV FrP

11 Politisk organisasjon
Fylkestinget Kontrollutvalg Klagenemnd Fylkesutvalget Administrasjonsutvalget: Politikere og tillitsvalgte Komité for opplæring og kompetanse Komité for samferdsel Komité for næring, kultur og miljø Fylkestinget er fylkeskommunens høyeste organ, og ledes av fylkesordføreren. Fylkestinget består av 37 valgte representanter. Fylkesutvalget er fylkestingets delegerte organ og fungerer som fylkeskommunens ”arbeidsutvalg”. Fylkesutvalget består av ni representanter. Fylkesordførerens ledergruppe Regional representasjon

12 Administrativ organisering
Delegering Fagenheter, team og nettverk Samarbeidsavtaler med kommuner/ regioner

13 Administrativ organisering
Flat struktur Opplandstrafikk – marked, drift og Ikt Regionalenheten – Plan og miljø, Strategisk samferdsel og næring og samfunn

14 Økonomi Totalt: NOK

15 Ansatte og eierskap Ca. 1850 ansatte totalt
Ca. 200 ansatte i sentraladministrasjonen OFK er medeier i ca. 25 aksjeselskaper Vegselskaper, kultur/idrettsvirksomheter, arbeidsmarkedsbedrifter, kunnskapsparker/inkubatorvirksomheter, skysstasjoner, eiendomsselskap og en stor energivirksomhet. (tils årsverk i virksomhetene)

16 Videregående opplæring
13 videregående skoler Yrkesfaglig utdanning Pedagogisk-psykologisk tjeneste 2 folkehøgskoler Fagskolen Innlandet 6 karrieresentre Voksnes læring Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom yrkesfaglig og studieforberedende opplæring.

17 Samferdsel Ansvar for kollektivtransport Skoleskyss
Tilrettelagt transport for forflytningshemmede Service- og bestillingsruter Transportløyver Ansvarlig for kollektivtrafikken i Oppland, som også inkluderer skoleskyssordning, tilrettelagt transport for funksjonshemmede, service- og bestillingsruter og transportløyver.

18 Regional utvikling Kompetansemiljø innen - Regional næringsutvikling
- Miljø- og samfunnsplanlegging - Strategisk samferdsel Tilrettelegge for økt verdiskaping og omstilling Tilrettelegge for reiselivsutvikling Fagenheten skal framstå med et ledende kompetansemiljø innen regional næringsutvikling, verdiskapning, miljø og samfunnsplanlegging. Fagenheten skal tilrettelegge for de som ønsker å skape og etablere for å oppnå økt verdiskapning og omstilling i Opplandssamfunnet.

19 Kultur Festivaler Film Kultur for barn og unge Satsing på kunstnere
Kultur og næring Internasjonalt arbeid Folkehelse og idrett Store kulturarrangement i Oppland De mange festivalene er i dag en viktig del av Opplands rike kulturliv, til glede både for fastboende og turister. I Oppland fylkeskommunes kulturpolitiske satsing står festivalene sentralt. Fylkeskommunen har derfor driftsavtale med 7 av dem. Avtalen skal sikre disse festivalene grunnfinansiering av driften. Også på annen måte blir de fulgt opp. Dette er festivaler som presenterer en stor bredde av kulturuttrykk som eksempelvis litteratur, teater og musikk. De arrangeres på ulike steder i fylket til forskjellige årstider. To festivaler har Knutepunktstatus: Norsk Litteraturfestival -Sigrid Undset-dagene, Peer Gynt-stemnet Oppland fylkeskommune har i tillegg avtale med følgende festivaler: Amandusfestivalen, Jørn Hilme-stemnet, Døla Jazz, Valdres Sommersymfoni,’ Vinjerock Kulturminner Det er i dag er ca 3200 bygninger fredet i Norge, tilsvarende 0,1% av landets bygningsmasse. Om lag 1/5 av den fredete bygningsmassen i landet ligger i Oppland. Over bygninger i Norge er eldre enn 100 år, herav i Oppland, blant dem er mange bevaringsverdige. Av Norges 28 stavkirker finnes de fleste av dem i Oppland fylke Automatisk fredning Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet. Dette gjelder alle arkeologiske kulturminner (for eksempel gravhauger, bergkunst, steinalderlokaliteter, middelalderens kulturlag), ruiner og bygninger. I 1999 ble det vedtatt å forlenge fredningsgrensen for byggverk, slik at disse er automatisk fredet dersom de er fra før Dette inkluderer også kirkene fra før Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet, likeledes kulturminner på Svalbard fra før Automatisk fredete kulturminner blir ofte kalt fornminner

20 Kulturarv Forvaltning av nasjonale og regionale kulturminner
Fordele tilskudd til fredede bygg og anlegg Fordele tilskudd til museer Fagenhet for kulturvern har som hovedarbeidsoppgaver forvaltning av nasjonalt og regionalt verneverdige kulturminner i fylket. Vi fordeler tilskudd til fredete bygninger og anlegg fra Riksantikvaren, fylkeskommunale midler til verneverdige bygninger og tilskudd til museer i fylket.

21 Tannhelsetjenesten Ansvar for å gi tannhelsetjenester til:
Barn og ungdom 0-18 år Psykisk utviklingshemmede Eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie 22 klinikker Utfordrende å rekruttere tannleger til de små tannklinikkene Den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for å gi tannhelsetjenester til: 1. Gruppe a: Barn og ungdom år 2. Gruppe b: Psykisk utviklingshemmede, både i institusjon og hjemmeboende 3. Gruppe c: Eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie Gruppene a-c får gratis behandling. 4. Gruppe d: Ungdom 19 og 20 år. Betaler 25% av gjeldende takster. Fra 2005: Rusmiddelmisbrukere på institusjoner som har avtale med helseforetakene Fra 2006: Rusmiddelmisbrukere i kommunene som mottar kommunale tjenester etter lov om sosiale tjenester §§ 4.2 og 4.3. Fra 2008: Personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 24 klinikker med 50 tannleger + ? Tannpleiere/tannhelsesekretærer (totalt 140 ?) Budsjett: 96 mill. kr brutto i 2011, mill. kr. netto Utfordring: rekruttering av tannleger spesielt desentralisert klinikkstruktur med mange 1-tannlegeklinikker – en struktur som rekrutterer dårlig. Flere sammenslåinger til større tannklinikker bidrar til bedre rekruttering og gode fagmiljøer.

22 Fylkesbibliotek Initiere bibliotekutvikling i fylket
Koordinere bibliotekprosjekter Kompetansesenter Prosjekter - Det sømløse bibliotek - Forfatternett Oppland Lær data i biblioteket Storytelling Fylkesbiblioteket skal på ulike måter initiere bibliotekutvikling i fylket, være en koordinator og et kompetansesenter i forhold til framtidige utfordringer.

23 Fylkesarkiv Depot for arkiver som ikke er i daglig bruk
Oppbevarer arkiver for 34 kommuner i Oppland og Hedmark Utvikling av Kulturnett Fylkesarkivet er fjerndepot for Oppland fylkeskommune for oppbevaring av arkiver som er gått ut av daglig bruk. Dette omfatter tradisjonelle papirarkiver, elektroniske arkiver og digitalisert materiale som lyd og bilder. Fylkesarkivet er med i et interkommunalt samarbeid, IKA Opplandene, og oppbevarer tilsvarende arkiver for 34 kommuner i Oppland og Hedmark. Fylkesarkivet består av 7 ansatte Bruttobudsjett er på 4,4 millioner. Inntektene utgjør om lag 2 mill. Fylkesarkivet deltar i en rekke enkeltprosjekter. For eksempel på landsbasis: utvikling av rutiner for håndtering av elektronisk arkivmateriale. I fylkeskommunal regi: digitalisering av eldre arkiver, fotoarkiver og lydarkiver. Utvikling av Kulturnett og drifting/videreutvikling av arkivnett Oppland

24 Internasjonalt arbeid
Internasjonal strategi vedtatt av fylkestinget i juni 2012 Aktiv deltakelse i europeisk politisk arbeid Bidrar til økt internasjonalisering i Oppland Deltakelse i internasjonale organisasjoner Vennskapsregioner Internasjonal strategi Oppland Fylkesting har vedtatt en internasjonal strategi for første gang. Målet er å utvikle et fylke som er i stand til å utnytte mulighetene og utfordringene som den økende globaliseringen gir. Strategien har tre hovedmålgrupper; ungdom, kommuner og næringsvirksomhet. Politisk arbeid: Mer enn 70 % av beslutningene som tas av kommunestyrer er direkte påvirket av EEA-avtalen. Det er viktig å delta aktivt i de politiske prosessene i EU-systemet. Økt internasjonalisering av Oppland: OFK vil bistå kommunene med informasjon, kompetanse og tilgang til nettverk og gi økonomisk støtte til nye prosjekter. Det er et mål å øke deltakelsen i EU-program. Internasjonale organisasjoner: OFK er medlem av AER (Assembly of European Regions), BSSSC (Baltic Sea States Sub-regional Cooperation – og Euromontana. OFK er medeier i Oslo Region European Office i Brussel og deltar i Østlandssamarbeidet. Vennskapsavtaler: Pr feb har Oppland to vennskapsavtaler med regioner i andre land; Valmiera i Latvia og Kronoberg i Sweden. Målet er å utvide det internasjonale nettverket. OFK ønsker å bygge på allerede eksisterende internasjonale relasjoner, som bl.a. kommunene har. Det internasjonale nettverket har også et nord-sør-perspektiv. Internasjonal komite: Opprettet etter valget i medlemmer. Ledet av Kjetil Lundemoen (Ap).


Laste ned ppt "Velkommen til Oppland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google