Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbedringsprosjekt for økning i reiser og inntekter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbedringsprosjekt for økning i reiser og inntekter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbedringsprosjekt for økning i reiser og inntekter

2

3

4

5 En dag på jobben

6 Enkelt for alle å reise kollektivt

7 Bakgrunn for Øke bruken av kollektivtilbudet som er etablert. Det er et sammenfallende mål for alle som arbeider med og er opptatt av kollektivtrafikk og gode felles løsninger i samfunnet. Sette felles utviklingsmål for alle involverte; sjåfører, politikere, ledere i selskapene og ansatte i Opplandstrafikk. Gjennom felles mål og samarbeid skal aktørene bidra til å best mulig organisering og drift av bussrutetilbudet. Realisere markedsplan om flere og mer fornøyde kunder.

8 Visjon og mål Et attraktivt og konkurransedyktig Oppland (Regional planstrategi 2010 -2011) Enkelt for alle å reise kollektivt enkelt å forstå enkelt å bruke lett tilgjengelig (Forslag til Strategisk kollektivplan 2011 – 2015) Framtidsrettet og brukervennlig kollektivtransport God og effektiv skoleskyss Universell utforming (pilotfylke og pilotkommuner) Miljø – utslipp av klimagasser (Regional handlingsplan 2012)

9 Nøkkeltall Ansatte ca 600 Busser ca 300 Inntekter fra privatreisende 2011 67 mill kr Bruttokontrakter 46 mill kr Nettokontrakter 21 mill kr Brutto driftskostnader 434 mill kr Antall privatreiser 2011 Bybuss 1 590 000 Lokal- og regionruter 1 734 000 Lang- og ekspressruter 462 000 Totalt3 786 000

10 Mål for prosjektet 5% økning i antall reiser og inntekter Øke antall reiser og inntekter fra privatreiser i 2011 med 170000 reiser og 3,1 millioner kroner. Motivere alle som organiserer og arbeider med kollektivtrafikken til å øke reiser og omsetning o En passasjer i tillegg til de 20 som er på bussen o Fem kr i tillegg til de 100 vi tjener i dag Effektivisering av skoleskyssen ved synliggjøring av inntekter for grunnskoleelever og videregående elever

11 Tiltak

12 1.Driftsklart billettsystem og (busser) 110 nye betalingsterminaler (EMV) Reviderte brukermanualer – repetisjon og opplæring 2.Rekruttering og opplæring av sjåfører Kontakt med videregående opplæring Kurs i universell utforming 3.Ruteplanlegging Kjøre riktig trasèer – tidspunkt – riktig logistikk Omdisponering av produksjon ved rutetabellendringer 4.Takstpolitikk (revisjon av takst og regelhåndbok) Skolekort må begrenses / minimumsbeløp for påfylling Tette hull for gratispassasjerer 5.Mer og bedre markedsføring (bybuss og turistruter) 6.Informasjon Kommunikasjon med flerkulturelt råd 7.Arrangement / belønning for sjåfører

13 Deltakende selskaper og fagorganisasjoner

14 Prosjektgruppe Kristoffer KvameDisponentJVB Kjell Arne EngeskaugAvdelingssjef OpplandNettbuss Øst AS Magne LindviksmoenAvdelingleiar Aust Nettbuss Nordfjord – Ottadalen Rune FlisnesTrafikkleder LillehammerBoreal Transport Sør Ole Jonny StavenLeder YTF Innlandet Yrkestrafikkforbundet Georg SvendstadTillitsvalgt Norsk transportarbeiderforbund Randi SkaaraaenNestlederOpplandstrafikk Tommy ForsethDriftssjefOpplandstrafikk Geir HestetræetMarkedsjefOpplandstrafikk Bjørn Rune HolmenIKT-sjefOpplandstrafikk Eirik StrandLederOpplandstrafikk

15 1. Innledning og bakgrunn 2.Visjon og overordnede mål 3.Mål for 5+ prosjektet 4.Samarbeid og Tiltak 5.Organisering 6.Berørte kontrakter 7.Nullpunkt for Måling 8.Avtaleperiode 9.Fordeling av inntekter deles i 4 like store deler 10.Tvister

16 Fordeling av økte inntekter Det settes resultatmål og føres regnskap for hvert selskap Inntektsveksten deles på interessentene En del til sjåførene som påvirker resultatet med direkte kontakt med kundene En del til selskapene som organiserer driften og holder driftsklart materiell med motiverte og opplærte sjåfører En del til Opplandstrafikk som markedsfører og tilrettelegger opplæring og drift En del til fond for videreutvikling av fremtidsrettet og brukervennlig kollektivtransport. Forutsetning for utbetaling er at antall reiser øker tilsvarende eller mer. Prosjektet er planlagt å vare i 3 år.

17 Målet for 2012 er 3% Flere og mer fornøyde kunder! Målet for inntekter og reiser for 2012 er satt til en økning på 3 %. Grunnlaget for målet er justert i forhold til endringer i rutetilbudet, i tillegg reguleres inntektene i forhold til prisstigning. (Prognose 2012)

18

19


Laste ned ppt "Forbedringsprosjekt for økning i reiser og inntekter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google