Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk Eirik Strand, Opplandstrafikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk Eirik Strand, Opplandstrafikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk Eirik Strand, Opplandstrafikk

2 Dagens organisering og samarbeid Hedmark fylkeskommune: Hedmark Trafikk et fylkeskommunalt foretak Oppland fylkeskommune: Opplandstrafikk del av administrasjonen Det er i dag et utstrakt samarbeid om kollektivtilbudet i Innlandet: felles billett- og kortsystem ruteopplysning trafikkplanleggingssystem skoleskyssreglement og takst og regelhåndbok Samarbeidet er organisert etter § 27 i kommuneloven.

3 Felles utredning Hedmark og Oppland fylkeskommune har utredet konsept for utvikling av et kollektivt taktnett i Mjøsregionen. Målet er økt markedsandel for kollektivtransport i Mjøsregionen Rapporten er en overordnet konseptanalyse

4 Utredningen Utreder: Gustav Nielsen, TØI Tverrfaglig arbeidsgruppe som fulgt arbeidet: •Jørn Prestsæter, Oppland fylkeskommune (leder) •Magne Flø, Oppland fylkeskommune •Tommy Forseth, Oppland fylkeskommune •Per Olav Bakken, Hedmark fylkeskommune •Jon Terje Finsrud, Hedmark Trafikk •Lars Eide, Statens vegvesen region Øst •Henning Myckland, NSB •Øyvind Aasheim, NSB Truls Lange, Civitas har laget illustrasjonene til rapporten

5 Prinsippene for konseptet •Taktnettprinsippet •Effektive kjøre- og omløpstider •Forenkle tilbudet – høyere frekvens – lengre gangavstand til holdeplass •Jernbane i samspill med buss •Tilgjengelighet for alle – løses med supplerende lokal- og bestillingstrafikk

6 Geografisk område

7 Hovedidé Et frekvent kollektivtilbud mellom/til Mjøsbyene taktet med bylinjene i knutepunkter vil bidra til å styrke bo- og arbeidsmarkedet i Mjøsregionen.

8 Mjøsregionen/Mjøsbyen – et nasjonalt satsingsområde? Utvikle framtidas Innlandsbosetting Avlaste/ta deler av Osloregionens sterke vekst Bidra til en bærekraftig infrastruktur for Østlandet

9 Positiv utvikling Både befolkningstall, bosettingsmønster og sysselsettingsutvikling tilsier at Mjøsregionen utvikler seg positivt som ”byregion” og det øker verdien av å satse på kollektivtransport. Det bør også være god samfunnsutvikling å satse på miljøvennlige kollektivløsninger for å kunne redusere biltrafikken.

10 Stadig flere bor i tettstedene, færre bor spredt Kilde: SSB, Region, kommuner 20052012 2005 til 2012 Hamar, Ringsaker, Løten, Stange Tettbygd53 24857 5858,14 % Spredt31 71331 318-1,25 % I alt84 96188 9034,64 % Elverum, Åmot Tettbygd14 95616 52310,48 % Spredt8 2867 966-3,86 % I alt23 24224 4895,37 % Lillehammer, Øyer, Gausdal Tettbygd25 79828 1369,06 % Spredt10 2929 874-4,06 % I alt36 09038 0105,32 % Gjøvik, Ø. og V. Toten, S. og N. Land Tettbygd39 05742 3198,35 % Spredt28 59627 087-5,28 % I alt67 65369 4062,59 % Sum Mjøs- regionen Tettbygd133 059144 5638,65 % Spredt78 88776 245-3,35 % I alt211 946220 8084,18 %

11 God sysselsettingsutvikling i Mjøsområdet Sysselsatte i 2005 Sysselsatte i 2010 Utvikling fra 2005 til 2010 Totalt92637981306 % 0412 Ringsaker14194148445 % 0502 Gjøvik12480131645 % 0403 Hamar11734125297 % 0501 Lillehammer11399124309 % 0427 Elverum7993878210 % 0417 Stange766382808 % 0528 Østre Toten646466443 % 0529 Vestre Toten564357171 %

12 Sterk økning i pendling i Mjøsområdet

13 Reisestatistikk utvalgte ruter 20122013 Bybuss Lillehammer1 015 0001 001 000 Gjøvik596 000 597 000 Hamar489 000555 000 Stam-/Regionruter Elverum – Hamar - Gjøvik316 000342 000 Gjøvik- Lillehammer202 000209 000 Hamar – Lillehammer (NSB)??

14 Rutetilbudet Timesavgang på samme minuttall fra tre taktnettsentere

15 Taktnettprinsippet

16 Avveining mellom frekvens og gangavstand Det er tidsmessig gunstigere å gå 800 meter til en holdeplass der det går en buss 4 ganger i timen enn å gå 400 meter til busslinje som går 2 ganger i timen.

17 Effektive kjøre- og omløpstider

18 Taktnett Gjøvik

19 Taktnett Lillehammer

20 Taktnett Hamar Elverum

21 Viktige forutsetninger Kombinere satsing på høyhastighetsregiontog og høystandard bussnett med et miljørettet tilbringersystem En infrastruktur som legger til rette for mer miljøvennlig transport og bedret tilgjengelighet Arealplanlegging og byutvikling som støtter det kollektive transportnettet

22 Tiltak/Prinsipper som må/bør ivaretas Forbedre fremkommeligheten • Slik at kjøretiden kan forkortes Forkorte kjøreveier Øke avstand mellom stopp/lengre gangavstander • Færre stopp • Mer «folkehelse»? Nye stoppesteder • For raskere og sikrere framføring • Universelt utformet • Raskere på/avstigning Kjøre forbi stoppesteder (som betjenes av ander ruter) Billettsystemer og busstyper som forkorter oppholdstid på holdeplasser Informasjonssystemer og markedsføring

23 Videre arbeid Ny politisk og administrativ forankring • Konferanse med berørte kommuner – dagen i dag • Utvikle forpliktende samarbeid/intensjonsavtaler mellom fylkeskommuner, kommuner, staten, næringsliv? • Søke samarbeid med Samferdselsdepartement Planarbeid • Analyse av driftsopplegg og driftskostnader • Behov for infrastrukturtiltak Vi er i gang • Søkt og fått prosjektmidler – gjennom KID • Forslag til organisering

24 Prosjektorganisering Referansegruppe Folkevalgte organer i fylkeskommunene og kommunene i Mjøsområdet Styringsgruppe Administrative ledere i fylkeskommune og kommunene Statens vegvesen «Jernbanefamilien» Prosjektgruppe Prosjektleder Ressurspersoner fra de deltakende organisasjoner

25 Konklusjon Et frekvent og taktet kollektivtilbud i Mjøsregionen vil bidra til å styrke bo- og arbeidsmarkedet Tilbudet må realiseres i forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommuner og kommuner Mjøsbyen må inn i statlig tilskuddsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene.

26 Tror vi dette er mulig? Ja – selvfølgelig, krever bare samarbeid Andre har klart det Vi har prosjektmidler Samarbeidsavtale/Tilslutning er avgjørende

27 Intensjonsavtale – innhold Formål Organisering Samarbeidsområder •Areal og transportplanlegging •Øvrig kollektivtransporttilbud •Utnyttelse av stordriftsfordeler og deling av kompetanse Varighet

28 UTKAST


Laste ned ppt "Mjøsnett-ideen Kollektivsatsing i Mjøsregionen Arne Fredheim, Hedmark Trafikk Eirik Strand, Opplandstrafikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google