Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innkjøpsseksjonen Marianne B. Svendsen Åse Barsnes Skattum Per Erik Mathisen Inger Lena Hana Elisabeth Iversen Stian Jenssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innkjøpsseksjonen Marianne B. Svendsen Åse Barsnes Skattum Per Erik Mathisen Inger Lena Hana Elisabeth Iversen Stian Jenssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innkjøpsseksjonen Marianne B. Svendsen Åse Barsnes Skattum Per Erik Mathisen Inger Lena Hana Elisabeth Iversen Stian Jenssen

2 Innkjøpsseksjon Østfold Fylkeskommune Skal besørge:  At fylkeskommunen har og følger en helhetlig innkjøpspolitikk  At innkjøp i fylkeskommunen skjer enhetlig  At Østfold fylkeskommune samler seg om krav til miljø i anskaffelsen  At Østfold fylkeskommune samler seg om krav til andre politiske føringer vedtatt i regelverket og reglement

3

4 Visjon Østfold fylkeskommune skal være:  Profesjonelle innen offentlig anskaffelser  Invitere til regionalt samarbeid der det er hensiktsmessig  Bygge verdifulle og egnede leverandørrelasjoner  Regionalt være et godt forbilde innen miljø og samfunnsansvar

5 Mål  Østfold fylkeskommunes innkjøp skal være miljø- og kostnadseffektive og skape tillit til Østfold fylkeskommune som innkjøper.

6 Mål Østfold fylkeskommune skal prioritere å velge miljøvennlige varer og tjenester samt vektlegge miljøhensyn i våre bygg og anlegg. Dette slik at fylkeskommunen bidrar til et lavest mulig forbruk og lavest mulig miljøbelastning.

7 Mål Vår virksomhet skal ved å stille krav til våre avtaleleverandører, bidra til økt verdiskapning og leverandørutvikling. Vi skal ha en god dialog med leverandørmarkedet og gjennom åpen og rettferdig konkurranse knytte til oss de beste leverandørene.

8

9 Innkjøpssamarbeid: ØFK  Invitere andre kommuner  Dele kompetanse, konkurransegrunnlag, maler etc  Være aktiv aktør for å fremme innkjøpssamarbeidet i Østfold

10 Innkjøpssamarbeid: Noen eksempler  Energimerking & Energivurdering av tekniske anlegg, opsjon på utvidet analyse (11 kommuner i Østfold)  Telefoni og mobiltrafikk (18 kommuner i Østfold)  Mobiltelefoner (3 kommuner i Østfold)  Drivstoff (5 Kommuner i Østfold)  Fyringsolje (9 Kommuner og Høgskolen i Østfold)  Infragreen: Felles ladeinfrastruktur i regionen i sydøst Norge inkl Osloregionen og vest Sverige (Oslo- Gøteborg)  Ladeinfrastruktur til El-Biler (hittil 11 Kommuner i Østfold)

11 Miljø  Anskaffelsen skal bidra til en samlet sett redusert miljøbelastning  Stilles konkrete miljøkrav i enhver anskaffelse  Markedsundersøkelser relevante miljøkrav  LCC (livssykluskostnader) beregninger  Miljø i kontraktsoppfølgingen

12 Samfunnsansvar:  Stille konkrete krav til universell utforming  Stille etiske og sosiale krav  Stille krav som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter til FN`s ILO konvensjoner


Laste ned ppt "Innkjøpsseksjonen Marianne B. Svendsen Åse Barsnes Skattum Per Erik Mathisen Inger Lena Hana Elisabeth Iversen Stian Jenssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google