Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innkjøpsseksjonen Marianne B. Svendsen Åse Barsnes Skattum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innkjøpsseksjonen Marianne B. Svendsen Åse Barsnes Skattum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innkjøpsseksjonen Marianne B. Svendsen Åse Barsnes Skattum
Per Erik Mathisen Inger Lena Hana Elisabeth Iversen Stian Jenssen

2 Innkjøpsseksjon Østfold Fylkeskommune
Skal besørge: At fylkeskommunen har og følger en helhetlig innkjøpspolitikk At innkjøp i fylkeskommunen skjer enhetlig At Østfold fylkeskommune samler seg om krav til miljø i anskaffelsen At Østfold fylkeskommune samler seg om krav til andre politiske føringer vedtatt i regelverket og reglement

3 Innkjøpsstrategi

4 Visjon Østfold fylkeskommune skal være:
Profesjonelle innen offentlig anskaffelser Invitere til regionalt samarbeid der det er hensiktsmessig Bygge verdifulle og egnede leverandørrelasjoner Regionalt være et godt forbilde innen miljø og samfunnsansvar Lov og forskrift skal sikre at felleskapets midler blir forvaltet på best mulig måte. Skattebetalerens penger – Betydelig aktør i markedet og bruker mye midler på varer og tjenester. Vi står overfor betydelig utfordringer i årene fremover Utfordringene skal løses med avgrensede ressurser. Det settes større krav til kvaliteten på offentlig tjenester. Det ligger i tillegg klare politiske føringer på organisering og forvaltning av innkjøpsområdet samt krav til at dette forankres i hele organisasjonen.

5 Mål Østfold fylkeskommunes innkjøp skal være miljø- og kostnadseffektive og skape tillit til Østfold fylkeskommune som innkjøper. Verdiskapning : Krever at vi opptrer som en profesjonell innkjøper og sørger for at vi får mest igjen av midlene. Det skal åpnes for små og mellomstore bedrifter til å kunne bli leverandør til det offentlige ( kr 500 ) Vi skal være en krevende kunde som stimulerer til vekst og sunne bedrifter slik at vi får ett nærlignsliv som kan stå rustet til å møte konurranse og til videreutvikling. I tillegg skal vi ta hensyn til miljø og bærekraftig utvikling samt å ivareta sosial og etiske krav Sikre effektiv ressursbruk : Beste kvalitet og pris. Gode innkjøp av høy kvalitet Forretningsmessighet og likebehandling : se under Stor integritet : Dvs hindre kammeraderi og korrupsjon.

6 Mål Østfold fylkeskommune skal prioritere å velge miljøvennlige varer og tjenester samt vektlegge miljøhensyn i våre bygg og anlegg. Dette slik at fylkeskommunen bidrar til et lavest mulig forbruk og lavest mulig miljøbelastning.

7 Mål Vår virksomhet skal ved å stille krav til våre avtaleleverandører, bidra til økt verdiskapning og leverandørutvikling. Vi skal ha en god dialog med leverandørmarkedet og gjennom åpen og rettferdig konkurranse knytte til oss de beste leverandørene.

8 Hva er gjort ?

9 Innkjøpssamarbeid: ØFK
Invitere andre kommuner Dele kompetanse, konkurransegrunnlag, maler etc Være aktiv aktør for å fremme innkjøpssamarbeidet i Østfold

10 Innkjøpssamarbeid: Noen eksempler
Energimerking & Energivurdering av tekniske anlegg, opsjon på utvidet analyse (11 kommuner i Østfold) Telefoni og mobiltrafikk (18 kommuner i Østfold) Mobiltelefoner (3 kommuner i Østfold) Drivstoff (5 Kommuner i Østfold) Fyringsolje (9 Kommuner og Høgskolen i Østfold) Infragreen: Felles ladeinfrastruktur i regionen i sydøst Norge inkl Osloregionen og vest Sverige (Oslo-Gøteborg) Ladeinfrastruktur til El-Biler (hittil 11 Kommuner i Østfold)

11 Miljø Anskaffelsen skal bidra til en samlet sett redusert miljøbelastning Stilles konkrete miljøkrav i enhver anskaffelse Markedsundersøkelser relevante miljøkrav LCC (livssykluskostnader) beregninger Miljø i kontraktsoppfølgingen

12 Samfunnsansvar: Stille konkrete krav til universell utforming
Stille etiske og sosiale krav Stille krav som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter til FN`s ILO konvensjoner


Laste ned ppt "Innkjøpsseksjonen Marianne B. Svendsen Åse Barsnes Skattum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google