Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for Byggevareindustrien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for Byggevareindustrien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for Byggevareindustrien
Baard Schumann 29. november 2012

2 Selvaag Bolig ASA Over 9 000 boliger under utvikling
Tromsø 220 boliger Over boliger under utvikling Satser i Stor-Oslo, Rogaland og Bergen Et rent byggherreselskap som ble børsnotert i 2012 Bygger boliger i 2012 Definerte konsepter på markedsnivå Spesifiserer innvendig standard og produktvalg i alle boliger Trondheim 200 boliger Bergen 260 boliger Stor Oslo 5800 boliger Stavanger 1540 boliger Stockholm 80 boliger Kristiansand 60 boliger

3

4 Fra tomtekjøp til nøkkelferdig bolig
Konsepter og produkt-utvikling Kjøp og klargjøring av tomter Prosjektdesign Markedsføring og salg Bygging Levering og service (Pluss) 6 – 36 mnd 6 – 12 mnd 3 – 9 mnd 12 – 24 mnd Identifisere behov Spesialtilpasse produkter Oppkjøp av utviklingsklare eiendommer Regulering Designe prosjekter Planlegge og klargjøre for bygging Engasjere megler Markedsføring og salg Avtaler med konkurransedyktige entreprenører Modulbygging Overlevering Service til Plussboliger Avtaler Selvaag Bolig Modulbygg Betonmast Veidekke Kruse Smith Skanska

5 Årlig boligproduksjon og befolkningsendringer
Befolkningsveksten kommer i pressområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger Kilde: Prognosesenteret

6 Hva blir bygget fremover?
Utfordringene Innflytterne til de store byene har ofte lav boligformue og lav kjøpekraft Boligene i enkelte markeder er blitt så dyre at mange ikke har råd til å kjøpe dem Dilemmaene Det er lett å levere kvalitet til en høy pris, men langt mer utfordrende å gjøre det billig Man nødt til å bygge nøkternt og rasjonelt. Kostnadene må holdes nede, slik at flere får mulighet til å eie egen bolig Løsningene Mer prefabrikerte løsninger: Fremtiden ligger i å tenke standardisert og stort Vanskelig å finne konkurransedyktige leverandører i Norge - Vi ser derfor i økende grad til utlandet

7 Moduler gir fordeler Pris: Høyere marginer og rimeligere boliger
Kvalitet: Færre fuktskader og byggefeil Sikkert: Færre involvert på byggeplass, færre ulykker Energivennlig: Doble vegger gir energivennlige boliger Lønnsomt: Konkurransefortrinn for Selvaag Bolig

8

9

10

11

12 Standardisering Det er ingen Selvaag-standard for byggteknikk og byggdetaljer Vi velger standardprodukter og standardkvaliteter innvendig i alle boliger Vi jakter kontinuerlig på gode standardiserte løsninger Vi ønsker å gjenbruke vellykkede boligtyper Vi vil avgrense standardiseringen til det vi mener er nødvendig i prosjektene Vi ønsker leverandører som velger løsninger som gir lave kostnader Vårt mål er å bidra til et best mulig konkurranse og lavest mulig kostnader i entreprisemarkedet

13 Entrepriseformer fremover
Trehus/moduler Anslagsvis prosent av volumet mot 2016 Standardisere og optimalisere innenfor vår standard Selvaag Bolig Modulbygg – delkontraherer og leverer ferdige bygg Totalentrepriser på blokker Anslagsvis prosent av volumet mot 2016 Tradisjonelle råbygg i betong, men med mer standardisering Attraktivt hvis entreprenørene har lite å gjøre, eller hvis prisene ikke øker Byggherrestyrte delentrepriser Benyttes hvis vi ikke når frem med totalentrepriser innenfor ønsket kostnadsramme

14 Hva kan dere gjøre? Bidra til å sikre at norske entreprisekostnader holdes på et nivå som gjør at volumet i norsk boligproduksjon kan opprettholdes Bidra til at norsk entreprenørbransje er konkurransedyktig mot import av utenlandske løsninger Bidra til økt produktivitet gjennom opplæring i god planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter


Laste ned ppt "Presentasjon for Byggevareindustrien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google