Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for Byggevareindustrien Baard Schumann 29. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for Byggevareindustrien Baard Schumann 29. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for Byggevareindustrien Baard Schumann 29. november 2012

2 Tromsø 220 boliger Trondheim 200 boliger Stockholm 80 boliger Stor Oslo 5800 boliger Bergen 260 boliger Stavanger 1540 boliger Kristiansand 60 boliger Selvaag Bolig ASA  Over 9 000 boliger under utvikling  Satser i Stor-Oslo, Rogaland og Bergen  Et rent byggherreselskap som ble børsnotert i 2012  Bygger 1 000 boliger i 2012  Definerte konsepter på markedsnivå  Spesifiserer innvendig standard og produktvalg i alle boliger

3

4 Fra tomtekjøp til nøkkelferdig bolig • Identifisere behov • Spesialtilpasse produkter • Oppkjøp av utviklingsklare eiendommer • Regulering Konsepter og produkt- utvikling Kjøp og klargjøring av tomter Prosjektdesign • Designe prosjekter • Planlegge og klargjøre for bygging • Engasjere megler • Avtaler med konkurransedyktige entreprenører • Modulbygging Bygging 6 – 36 mnd6 – 12 mnd12 – 24 mnd Markedsføring og salg 3 – 9 mnd • Markedsføring og salg Levering og service (Pluss) • Overlevering • Service til Plussboliger • Avtaler Selvaag Bolig Modulbygg Betonmast Veidekke Kruse Smith Skanska

5 Årlig boligproduksjon og befolkningsendringer Kilde: Prognosesenteret

6 Hva blir bygget fremover?  Utfordringene  Innflytterne til de store byene har ofte lav boligformue og lav kjøpekraft  Boligene i enkelte markeder er blitt så dyre at mange ikke har råd til å kjøpe dem  Dilemmaene  Det er lett å levere kvalitet til en høy pris, men langt mer utfordrende å gjøre det billig  Man nødt til å bygge nøkternt og rasjonelt. Kostnadene må holdes nede, slik at flere får mulighet til å eie egen bolig  Løsningene  Mer prefabrikerte løsninger: Fremtiden ligger i å tenke standardisert og stort  Vanskelig å finne konkurransedyktige leverandører i Norge - Vi ser derfor i økende grad til utlandet

7 Moduler gir fordeler  Pris: Høyere marginer og rimeligere boliger  Kvalitet: Færre fuktskader og byggefeil  Sikkert: Færre involvert på byggeplass, færre ulykker  Energivennlig: Doble vegger gir energivennlige boliger  Lønnsomt: Konkurransefortrinn for Selvaag Bolig

8

9

10

11

12 Standardisering  Det er ingen Selvaag-standard for byggteknikk og byggdetaljer  Vi velger standardprodukter og standardkvaliteter innvendig i alle boliger  Vi jakter kontinuerlig på gode standardiserte løsninger  Vi ønsker å gjenbruke vellykkede boligtyper  Vi vil avgrense standardiseringen til det vi mener er nødvendig i prosjektene  Vi ønsker leverandører som velger løsninger som gir lave kostnader  Vårt mål er å bidra til et best mulig konkurranse og lavest mulig kostnader i entreprisemarkedet

13 Entrepriseformer fremover  Trehus/moduler  Anslagsvis 40-50 prosent av volumet mot 2016  Standardisere og optimalisere innenfor vår standard  Selvaag Bolig Modulbygg – delkontraherer og leverer ferdige bygg  Totalentrepriser på blokker  Anslagsvis 50-60 prosent av volumet mot 2016  Tradisjonelle råbygg i betong, men med mer standardisering  Attraktivt hvis entreprenørene har lite å gjøre, eller hvis prisene ikke øker  Byggherrestyrte delentrepriser  Benyttes hvis vi ikke når frem med totalentrepriser innenfor ønsket kostnadsramme

14 Hva kan dere gjøre?  Bidra til å sikre at norske entreprisekostnader holdes på et nivå som gjør at volumet i norsk boligproduksjon kan opprettholdes  Bidra til at norsk entreprenørbransje er konkurransedyktig mot import av utenlandske løsninger  Bidra til økt produktivitet gjennom opplæring i god planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter


Laste ned ppt "Presentasjon for Byggevareindustrien Baard Schumann 29. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google