Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i 12K styre 18.6.09 • Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Vestfold v/ass.fylkesmann Bjørn Strandli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i 12K styre 18.6.09 • Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Vestfold v/ass.fylkesmann Bjørn Strandli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i 12K styre 18.6.09 • Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Vestfold v/ass.fylkesmann Bjørn Strandli

2 Møte i 12K styre 18.6.09 Formål •Miljø •Innovasjon og konkurransedyktig næringsliv •Effektiv offentlig sektor •20% av co2 reduksjon knyttet til kommunale virkemidler •Innkjøp det største virkemiddelet (175 mrd)

3 Møte i 12K styre 18.6.09 Organisering •Nasjonalt –MD, FAD, KRD –DIFI •Fylker og kommuner –Styringsgruppe –Knutepunkt –Fylkesmannens rolle

4 Møte i 12K styre 18.6.09 Prosjekt ”Miljø- og samfunnsansvar i Vestfold” •Omfang og mandat –Prosjektets omfang og mandat er å følge opp regjeringens nasjonale handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar og implementere denne i Vestfold •Deltagere –Bred deltagelse fra det offentlige og fra næringslivet •Kommuner/fylkeskommune/KS •Fylkesmannen i Vestfold •Statlige virksomheter •NHO-Vestfold •LO –En forutsetning for realisering av prosjektet i Vestfold!

5 Møte i 12K styre 18.6.09 Knutepunkt i Vestfold –Sandefjord kommune, som vertskommune for Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS) –oppgave: •Sikre lokal kompetanse og faglig støtte nødvendig for å gjennomføre prosjektet •Støtte – og pådriverfunksjon •Prosjektleder ansettes nå

6 Møte i 12K styre 18.6.09 Valg av produktområder Innkjøp som er relevante for klima, energi, helse og miljøfarlige kjemikalier og biologisk mangfold blir prioritert. Følgende produktområder er valgt ut i pulje 1: • Bygg- og eiendomsforvaltning,inkludert energibruk og tropisk tommer • Transport og bil, inkludert tjenestereiser • IKT- utstyr • Tekstiler, inklusive vask og rens • Medisinsk/hygienisk forbruksmateriell • Trykksaker og papir, kontormøbler og -rekvisita, renholdstjenester og hotelltjenester

7 Møte i 12K styre 18.6.09 Anskaffelsesprosessen PlanleggingGjennomføringOppfølging Behovsanalyse Universalitet Miljø- og samfunnsansvar Levesykluskostnader Markedsanalyse Spesifikasjon Kontrakt/strategi (skal gjenspeile anskaffelsens gjenstand Konkurranse- grunnlag Kunngjøring Tilbuds- behandling Kontrakts- inngåelse Måle miljøgevinster

8 Møte i 12K styre 18.6.09 Aktiviteter/Fremdriftsplan 2009 AktiviteterGjennomføring i 2009 Organisering av prosjektet  Prosjektgruppe  Ansette prosjektleder 14. april juni/juli Utarbeidet mal for bruk av regjeringens tiltakspakke i Vestfold  Arbeid, miljø og samfunnsansvar ved bruk av tilskuddsmidler i regjeringens tiltakspakke i Vestfold 13.mars Informasjons- og kartleggingsmøter  Informasjons, og kartleggingsmøter statsetatene i Vestfold  Informasjons- og oppfølgingsmøter rådmenn/ordførere  Informasjons- og oppfølgingsmøter med næringsforeninger m.m mars juni mai/september Kartl. av næringslivet i Vestfold - målgruppene i handelsplanen  Ved hjelp av verktøy, møter m.m.september Kompetansetiltak  Kurs for innkjøpere i offentlig sektorseptember/oktober Impl. av miljøkriterier i anbudene ved nye anbud  Biler, IKT m.m.hele tiden Tilrettelegging for nye avtaler i samarbeidet  Statsetater og nye avtaler i kommunenehele tiden Plan for 2010desember Konferanse (Kick OFF) innovasjons- og næringsutvikling 300 deltagere fra næringslivet og offentlig sektor i Vestfold november


Laste ned ppt "Møte i 12K styre 18.6.09 • Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Vestfold v/ass.fylkesmann Bjørn Strandli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google