Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Vestfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Vestfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Vestfold
v/ass.fylkesmann Bjørn Strandli Møte i 12K styre

2 Formål Miljø Innovasjon og konkurransedyktig næringsliv
Effektiv offentlig sektor 20% av co2 reduksjon knyttet til kommunale virkemidler Innkjøp det største virkemiddelet (175 mrd) Møte i 12K styre

3 Organisering Nasjonalt Fylker og kommuner MD, FAD, KRD DIFI
Styringsgruppe Knutepunkt Fylkesmannens rolle Møte i 12K styre

4 Prosjekt ”Miljø- og samfunnsansvar i Vestfold”
Omfang og mandat Prosjektets omfang og mandat er å følge opp regjeringens nasjonale handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar og implementere denne i Vestfold Deltagere Bred deltagelse fra det offentlige og fra næringslivet Kommuner/fylkeskommune/KS Fylkesmannen i Vestfold Statlige virksomheter NHO-Vestfold LO En forutsetning for realisering av prosjektet i Vestfold! Møte i 12K styre

5 Knutepunkt i Vestfold Sandefjord kommune, som vertskommune for Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (VOIS) oppgave: Sikre lokal kompetanse og faglig støtte nødvendig for å gjennomføre prosjektet Støtte – og pådriverfunksjon Prosjektleder ansettes nå Møte i 12K styre

6 Valg av produktområder
Innkjøp som er relevante for klima, energi, helse og miljøfarlige kjemikalier og biologisk mangfold blir prioritert. Følgende produktområder er valgt ut i pulje 1: • Bygg- og eiendomsforvaltning,inkludert energibruk og tropisk tommer • Transport og bil, inkludert tjenestereiser • IKT- utstyr • Tekstiler, inklusive vask og rens • Medisinsk/hygienisk forbruksmateriell • Trykksaker og papir, kontormøbler og -rekvisita, renholdstjenester og hotelltjenester Møte i 12K styre

7 Anskaffelsesprosessen
Planlegging Gjennomføring Oppfølging Behovsanalyse Universalitet Miljø- og samfunnsansvar Levesykluskostnader Markedsanalyse Spesifikasjon Kontrakt/strategi (skal gjenspeile anskaffelsens gjenstand Konkurranse- grunnlag Kunngjøring Tilbuds- behandling Kontrakts- inngåelse Måle miljøgevinster Møte i 12K styre

8 Aktiviteter/Fremdriftsplan 2009
Gjennomføring i 2009 Organisering av prosjektet Prosjektgruppe Ansette prosjektleder 14. april juni/juli Utarbeidet mal for bruk av regjeringens tiltakspakke i Vestfold Arbeid, miljø og samfunnsansvar ved bruk av tilskuddsmidler i regjeringens tiltakspakke i Vestfold 13.mars Informasjons- og kartleggingsmøter Informasjons, og kartleggingsmøter statsetatene i Vestfold Informasjons- og oppfølgingsmøter rådmenn/ordførere Informasjons- og oppfølgingsmøter med næringsforeninger m.m mars juni mai/september Kartl. av næringslivet i Vestfold - målgruppene i handelsplanen Ved hjelp av verktøy, møter m.m. september Kompetansetiltak Kurs for innkjøpere i offentlig sektor september/oktober Impl. av miljøkriterier i anbudene ved nye anbud Biler, IKT m.m. hele tiden Tilrettelegging for nye avtaler i samarbeidet Statsetater og nye avtaler i kommunene Plan for 2010 desember Konferanse (Kick OFF) innovasjons- og næringsutvikling 300 deltagere fra næringslivet og offentlig sektor i Vestfold november Møte i 12K styre


Laste ned ppt "Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Vestfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google