Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring med eldre brukere og rehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring med eldre brukere og rehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring med eldre brukere og rehabilitering
Lampelandkonferansen 22 september 2011 Ergoterapeut Annette Henningsen Ansatt i Drammen kommune siden 2007 på rehab.avd. Trondheim, utdannet 2001

2 Drammen Geriatriske Kompetansesenter
Drammen kommune innbyggere. Totalt 85 senger. Rehab.avd i første etasjen Ordinær korttidsa Forstterket korttid Avlastning Lindrende enhet

3 Rehabiliteringsavdelingen
8 enerom med eget bad Tverrfaglig team med ergoterapeut 100%, fysioterapeut 150%, sykepleier, hjelpepleier og lege. Nevrologi Sammensatt situasjon Livsstilsendring 1 etasjen Anti-forvirrings-tiltak Oversiktlig Struktur, oversikt over ansatte, aktiviteter, dagsplan.

4 Kriterier Tverrfaglig intervensjon Høy intensitet i tiltakene
Motivasjon for egeninnsats Bruker har fysiske og mentale ressurser til å nyttiggjøre seg tilbudet i rehabiliteringsavdelingen. Definisjon av rehabilitering i følge WHO. Kriterier er like viktige for den eldre pasienten som for yngre. Viktig at pasienten kan formulere og arbeide mot sine mål. Vi er nøye med definisjon rehabilitering WHO Tidsavgrenset med klar mål og tiltaksplan

5 Pasient i kommunal rehabilitering
Alle voksne, ingen øvre aldersgrense Kommer ofte fra Sykehuset Drammen, andre institusjoner eller fra hjemmet Gjennomsnittsalder 2009: 80 år De som ikke har blitt prioritert på andre institusjoner som Kysthospitalet, Fram, Sunnaas. Kommunen kan ikke ha kriterier som andre institusjoner, Barthel ADL index el.lign.

6 Den eldre pasienten Naturlig aldrende Redusert benstyrke med 50%
Endret kognitiv funksjon Syn og hørsel Balanse Tilleggsdiagnoser Like varierende som deg og meg. Teknisk utvikling, Naturlig aldrende, starter reden i 20 års aldern!! Ved 80 års alder er benstyrken redusert med 50% Hvitsubstansen i hjernen er redusert. Hukommelsen er endret, tar lengre tid å hente frem informasjon fra lager. Syn og hørsel er redusert, noe som kan lede til nedsatt balanse.

7 Samarbeid med pårørende /hj.spl /ergo- fysio
Viktig å finne ut det reelle tidligere funksjonsnivået. Her er vi ofte avhengige av komparentopplysninger. Det kan være vanskelig for den eldre å huske når det var han gikk turer i skogen, kanskje det egentlig var 5 år siden. ”Jeg har bestandig laget med middag, men i det siste kanskje det er å varme en posesuppe? Når klatret jeg egentlig på en stige sist?

8 Dagbok Personalet Rutiner i avdelingen Definisjon av rehabilitering
Avdelingens ideologi Aktiviteter Mål og tiltaksplan Fortløpende rapport Evaluering Interessesjekkliste Inspirert fra en rehab.avd. i Danmark. Utarbeidet vår egen dagbok med passende innehold. Tverrfaglig arbeidsverktøy. Kommunikasjon Brukerstyring / ansvar for egen helse Plass til referat fra alle møter i avdelingen.

9 Aktiviteter i daglige livet
Flere anerkjente treningsmetoder har vist seg å ha mindre eller ingen effekt på den eldre pasienten (kilde…) Vår erfaring i rehab.avd. er at mange av de eldre ikke er vant til trening som ikke er aktivitetsrelatert. Rent motoriske øvelser kan være lite motivert og noen synes det er vanskelig å se hensikten. Skrivebordsoppgaver kan virke forløjligende. Gangtrening, trappetrening, matlaging, P-ADL.

10 Hjemmebesøk og hjemmetrening
Vår erfaring er at eldre pasienter har mindre overføringsverdi ved trening og at motivasjon kan minske hvis ikke hensikten med treningen er tydelig og prøves ut under oppholdet. Vi ser ofte tydelig bedring og økt motivasjon etter hjemmebesøk.

11 Etisk dilemma Hva gjør en når pasienten ikke mestrer å delta i rehabiliteringsprosessen? Godta funksjonshemming kontra rehabilitering? En yngre pasient vil nok blir mer motivert til å yte, vanskelig å godta at funksjon ble slik som den ble. Vi har flere ganger måttet avbryte rehabiliteringsprosessen.

12 En sann historie Enke, 92 år. Bor alene, god kontakt med familie.
Hjerneslag med venstresidig utfall. Afasi, dysfagi, synsfeltsutfall, paralyse venstre arm, parese venstre ben. Søkte Sunnaas, fikk avslag. Kom til kommunal rehabilitering høsten 2009.

13 Rehabiliteringsprosessen
Fysisk og kognitiv kartlegging. Komparentopplysninger Målsetting Hovedmål: Komme tilbake til seniordansen Delmål: Selvstendig i forflytning mellom stol og stol Selvhjulpen ved toalettbesøk Kunne smøre brødmat Kunne formidle seg på telefon Aktiv for sin alder. Gikk på ski inntil hun var 85 år, da ville ikke veninnene bli med mer! Mobiltelefon, sendte melding til olderbarn i USA. Utrulig pågangsmot. God kontakt med pårørende gjennom hele prosessen.

14 Oppfølgingsopphold Ny målsetning etter 6 måneder
Hovedmål: Komme seg på hytta ved sjøen Delmål: Komme inn/ut av vanlig bil med en hjelper Kunne koke vann i vannkoker Transportere glass og kopp mellom kjøkken og spisebord. Oppfølgingsopphold når en har vært hjemme en periode. Lettere å erfare hva en må trene mer på. Bruker ønsker primært å kunne gå. På spørsmål om hva hun skal gjøre om hun kan gå som hun ikke kan i dag, vet hun ikke hva hun skal svare. Hun ønsker å kunne gå alle trappene slik at hun kommer seg på hytta ved sjøen. Fra parkeringsplass ned til hytta er det ca. 30 trappetrinn i meget bratt terreng og dårlig trapp. Det blir foretatt besøk på hytta, to hjelpere og sønn. Bærer rullestol ned trappene og trekker opp. Bruker går noen skritt selv opp trappen. Mestringsfølelse!!!! Bruker kom seg på hytta den sommeren, sammen med familien.

15 Å leve er å gjøre! Mange har drømmer selv i høy alder.
Viktig for selvfølelsen å kunne delta og bidra.

16 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Erfaring med eldre brukere og rehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google