Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tverrfaglig tilnærming til rehabilitering av eldre – med pasienteksempel Kompetanseprogrammet i geriatri, samling B Grete Jakobsen, spesialergoterapeut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tverrfaglig tilnærming til rehabilitering av eldre – med pasienteksempel Kompetanseprogrammet i geriatri, samling B Grete Jakobsen, spesialergoterapeut."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tverrfaglig tilnærming til rehabilitering av eldre – med pasienteksempel Kompetanseprogrammet i geriatri, samling B Grete Jakobsen, spesialergoterapeut Britt P. Olsen, fag- og driftssykepleier 26.04.13

2 Geriatrisk seksjon •Sengeposten: –En akutt gruppe og en rehabiliteringsgruppe •Faggrupper: –Lege, sykepleier/hjelpepleier, aktivitør, logoped, fysioterapeut, ergoterapeut •Diagnosegruppe: –Hovedsakelig hjerneslag

3 Kartleggingsmøte •Første møtet •Til stede: alle faggruppene •Varighet: 30 min •Forslag til mål •Antyde lengde på oppholdet og videre forløp

4

5 Pasient •Presentasjon av pasienten gjennom kartleggingsmøtet

6

7 Målsettingsmøte •Til stede: pasienten, pårørende, tverrfaglig team (avtales på forhånd hvem) og evt. representant fra kommunen (tildelingskontor/ hjemmesykepleie) •Utgangspunkt i kartleggingsmøte •Pasienten formulerer sine mål –Hovedmål –Delmål

8 Målsetting •Pasientens målsetting skrives inn i behandlingsplan etter møtet •Opprette ICF-rapport – fylles inn i fortløpende under oppholdet

9

10 Tiltaksplanlegging •De ulike faggruppene jobber med aktuelle tiltak ut i fra pasientens funksjonsnivå og målsetting

11 Sykepleier • Sykepleier observerer pas. 24 timer i døgnet og har tett oppfølging • Nedsatt kroppskontroll/ tap av funksjoner – Informere og gi enkle forklaringer på de ulike plagene •Trist/fortvilt over egen situasjon –Lytte til det pas. formidler

12 •Støtte og hjelpe pas. med å se mulighetene •Motivere og minne på at alle aktiviteter er trening •Formidle kontakt med prest og sosionom •Ivareta pårørende –Lytte –Informere om tilstand –Veilede

13 •Integrere behandlingsprinsippene i stell, påkledning og ved måltid / videreføre trening som er satt i gang av ergo - og fysioterapeut •ADL- plan beskriver hva pas. trenger hjelp til •Planen er viktig for kontinuitet av rehabiliteringa

14

15 •Ernæring i forhold til dysfagi –Administrere sondeernæring på PEG- sonde –Observere i forhold til komplikasjoner •kvalme, oppkast, magesmerter •obstipasjon, diare •Hoste –Ernæringsscreening • vekt ukentlig • sikre at energibehovet blir dekket

16 •Spisetrening - mat pr.os før sondeernæring – Skjerming i spisesituasjon, rolig miljø – Alltid med pleier eller logoped tilstede • Mat med glatt konsistens - Fresubin creme •Observere aspirasjon - hoste

17 •Urinretensjon –Ivareta permanent kateter –Blæretrening –Hjelp til å bruke urinflaske • Forebygge obstipasjon –Får Laktulose –Registrere avføring

18 •Være obs på respirasjon/sirkulasjon - Ta vitale målinger: BT, puls, respirasjonsfrekvens, temp. - Hjelpe med PEP- fløyte - Observere respirasjon, tungpusthet

19 Logoped Dysfagi: vanskeligheter med eller manglende evne til å svelge. Flere former for dysfagi: •forsinket svelgrefleks –Spisetrening med logoped

20 Logoped Afasi: språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen •Vansker med språklig forståelse, og/eller produksjon •Ses ofte sammen med andre kognitive vansker. •Dysartri: motorisk talevanske

21 Ergoterapeut •Apraxi – forstyrrelse i evnen til å utføre viljestyrte handlinger eller vite hvordan gjenstander brukes i ei handling –Feilfri læring •La aldri pasienten prøve og feile, gi korrekt svar/respons ifht. oppgaven •Samme aktivitet gjøres på lik måte (ADL- plan) –Enkle/konkrete instruksjoner - korrigere uten ord Guiding/håndleding

22 Ergoterapeut •Redusert hukommelse –Dagsplan –Faste rutiner •Redusert evne til å orientere seg for tid, sted og situasjon –Feilfri læring –Prosessbok

23 Ergoterapeut •Nedsatt oppmerksomhet mot en side –Både for egen kropp og for det som skjer rundt •Bevisst plassering av pasienten og oss selv •Tilrettelegging i ADL

24 Fysioterapeut Bobathkonseptets prinsipper: • Alle som samarbeider med og omkring pasienten, arbeider etter de samme prinsipper • I all håndtrening av pasienten tar man utgangspunkt i normale bevegelsesmønstre, understøtter disse og gir pasienten mulighet til å bruke hele kroppen så normalt som mulig

25 Fysioterapeut •Truncuskontroll •Sittestilling •Arm/håndfunksjon •Forflytning •Oppreisning til stående •Gange

26 Aktivitørens rolle på Geriatrisk •Gruppeaktiviteter •Individuelle aktiviteter •Sosiale aktiviteter •Fysiske aktiviteter •Formingsaktiviteter

27 Tverrfaglige møter •Omtrent hver 2.uke for hver pasient •Status underveis: –Hvor langt er vi kommet i forhold til målene? –Er målene fortsatt realistiske / må de endres? –Fungerer tiltakene våre? / evt. endre –Veien videre •Status før utreise/ ICF rapport ferdiggjøres og sendes med pasienten v/utskrivelse

28 TAKK FOR OSS!


Laste ned ppt "Tverrfaglig tilnærming til rehabilitering av eldre – med pasienteksempel Kompetanseprogrammet i geriatri, samling B Grete Jakobsen, spesialergoterapeut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google