Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 08 Massesenter. Masse-senter Intuitiv forståelse av balansepunkt Noen ulike legemer med uniform (jevn) massefordeling. Massesenter er markert med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 08 Massesenter. Masse-senter Intuitiv forståelse av balansepunkt Noen ulike legemer med uniform (jevn) massefordeling. Massesenter er markert med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 08 Massesenter

2 Masse-senter Intuitiv forståelse av balansepunkt Noen ulike legemer med uniform (jevn) massefordeling. Massesenter er markert med kryss. Massesenter kan vi i første omgang litt upresist assosiere med legemenes balansepunkt.

3 Masse-senter Akselerasjon til et utstrakt legeme Et utstrakt legeme kastes slik at det translerer og roterer. Banen til to fritt valgte punkter på legemet følges og viser at ulike punkter på legemet får ulik bevegelse og dermed ulik akselerasjon.

4 Masse-senter Akselerasjon til massesenter Et utstrakt legeme kastes slik at det translerer og roterer. Banen til massesenteret følges og viser at dette punktet følger en parabelbane på samme måten som banen for en punktpartikkel.

5 Masse-senter Akselerasjon til massesenter/vilkårlig punkt Et utstrakt legeme kastes slik at det translerer og roterer. Banen til massesenteret samt et fritt valgt punkt følges og viser at det kun er massesenteret som følger en parabelbanepå samme måten som banen for en punktpartikkel.

6 Masse-senter Akselerasjon til massesenter i smsatt legeme Et utstrakt sammensatt legeme kastes slik at det translerer og roterer. Banen til det sammensatte legemets massesenter følges. Etter en stund løsner de tre delene i det sammensatte legemet fra hverandre. Massesenteret følger parabelbanen både før og etter at legemene løsner.

7 Masse-senter - Definisjon riri mimi dm r

8 Masse-senter - Eks 1 m 1 = 2 kgm 2 = 2kg 1 2 3 4 5

9 Masse-senter - Eks 2 m 1 = 4kg m 2 = 8kg 1 2 3 4 5 321321

10 Masse-senter - Eks 3 x 1 1

11 Kinetikk for system av partikler Ved anvendelse av Newtons 2. lov F = ma på et system av partikler er F = summen av alle ytre krefter på systemet og a = massesenterets akselerasjon. i S

12 Bevaring av bevegelsesmengde La oss anta at vi har et system S hvor summen av alle ytre krefter er lik null-vektor. i S

13 ENDEND


Laste ned ppt "Kap 08 Massesenter. Masse-senter Intuitiv forståelse av balansepunkt Noen ulike legemer med uniform (jevn) massefordeling. Massesenter er markert med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google