Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 08 Massesenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 08 Massesenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 08 Massesenter

2 Masse-senter Intuitiv forståelse av balansepunkt
Noen ulike legemer med uniform (jevn) massefordeling. Massesenter er markert med kryss. Massesenter kan vi i første omgang litt upresist assosiere med legemenes balansepunkt.

3 Masse-senter Akselerasjon til et utstrakt legeme
Et utstrakt legeme kastes slik at det translerer og roterer. Banen til to fritt valgte punkter på legemet følges og viser at ulike punkter på legemet får ulik bevegelse og dermed ulik akselerasjon.

4 Masse-senter Akselerasjon til massesenter
Et utstrakt legeme kastes slik at det translerer og roterer. Banen til massesenteret følges og viser at dette punktet følger en parabelbane på samme måten som banen for en punktpartikkel.

5 Masse-senter Akselerasjon til massesenter/vilkårlig punkt
Et utstrakt legeme kastes slik at det translerer og roterer. Banen til massesenteret samt et fritt valgt punkt følges og viser at det kun er massesenteret som følger en parabelbanepå samme måten som banen for en punktpartikkel.

6 Masse-senter Akselerasjon til massesenter i smsatt legeme
Et utstrakt sammensatt legeme kastes slik at det translerer og roterer. Banen til det sammensatte legemets massesenter følges. Etter en stund løsner de tre delene i det sammensatte legemet fra hverandre. Massesenteret følger parabelbanen både før og etter at legemene løsner.

7 Masse-senter - Definisjon
mi dm ri r

8 Masse-senter Eks 1 m1 = 2 kg m2 = 2kg

9 Masse-senter Eks 2 3 2 1 m1 = 4kg m2 = 8kg

10 Masse-senter Eks 3 1 x

11 Kinetikk for system av partikler
Ved anvendelse av Newtons 2. lov F = ma på et system av partikler er F = summen av alle ytre krefter på systemet og a = massesenterets akselerasjon.

12 Bevaring av bevegelsesmengde
La oss anta at vi har et system S hvor summen av alle ytre krefter er lik null-vektor. S i

13 END


Laste ned ppt "Kap 08 Massesenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google