Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 2: Sammensatte system • Eksempler på sammensatte system: • Tog – ( summen av kreftene mellom vognene er null) • Fjærvekt og vektlodd – (summen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 2: Sammensatte system • Eksempler på sammensatte system: • Tog – ( summen av kreftene mellom vognene er null) • Fjærvekt og vektlodd – (summen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 2: Sammensatte system • Eksempler på sammensatte system: • Tog – ( summen av kreftene mellom vognene er null) • Fjærvekt og vektlodd – (summen av kreftene mellom lodd og fjær er null) Ytre krefter virker på systemet som helhet Indre krefter virker mellom systemdelene og summen av de indre kreftene er null

2 Mekanikk: Kapittel 3: Mekanisk energi Studentene skal få grunnleggende kunnskaper om: statikk, bevegelse, krefter og mekanisk energi

3 Energi: Hva er energi? -Det som får noe til å skje! -Det vi benytter oss av når vi utfører arbeid. Energiloven: Energi kan verken skapes eller forsvinne. Energi kan bare omformes eller overføres til andre typer energi.

4 Noen energityper: • Atomenergi • Varmeenergi • Elektrisk energi • Mekanisk energi Lavverdig energi: atomenergi og varmeenergi Høyverdig energi: elektrisk og mekanisk energi

5 Arbeid: Når en kraft virker på en gjenstand som beveger seg i fartsretningen, utfører kraften et arbeid på gjenstanden. Arbeidet er lik kraften multiplisert med veien. W = F * s(NB, gjelder kun når F peker i retningen til s) Symbol på arbeid: W (w for work) Enhet på arbeid: Joule, eller J Joule = Newton * meter

6 Esken beveger seg horisontalt… Hva blir arbeidet? • F=2.5N

7 Esken beveger seg horisontalt hva blir arbeidet? F = 1.0N s = 1m

8 Esken beveger seg igjen horisontalt, men med skjeve krefter – hva blir arbeidet?

9 Arbeid generelt: W = F * s cos φ φ er vinkelen mellom kraftretningen og retningen på forflytningen. W = (F * cos φ)s For å finne arbeidet må kraften F dekomponeres i retningen til s, som gir en mindre kraft (grønn pil i figur) Denne kraften er F * cos φ og er parallell med s, som vi ønsker.

10 Effekt: Effekt er arbeid dividert med tid: P = W/t Symbol for effekt = P(P for power) Enhet for effekt: W (W for watt) Én watt er én Joule/sekund(W = J/s) NB: Effekt brukes for mer enn elektrisitet!

11 Finne effekten til kjøretøy/fly Det er mulig å regne ut effekten til motoren til gjenstander som beveger seg med konstant fart ved : P = F*v F er flymotorens kraft i fartsretning v er flyets hastighet Benevningskontroll: Symbol: F*v = Fs/t =W/t =P Enhet: Newton*meter/sekund = Joule/sekund =Watt

12 Kinetisk energi • …er arbeidet som skal til for å sette gjenstanden i bevegelsen den befinner seg i. • Kinetisk = bevegelse (så vi kan også si bevegelsesenergi) • En gjenstand med massen m og farten v har den kinetiske energien: • E k = ½ mv 2 • Enhet: Joule

13 Setningen om kinetisk energi: • Når en gjenstand blir påvirket av krefter, er summen av alle kreftenes arbeid lik forandringen av den kinetiske energien til gjenstanden. • W ∑F =½ mv 2 – ½ mv 0 2 = ∆E k

14 Potensiell energi • En gjenstand med masse m som er i en høyde h over fritt valgt nullnivå har en potensiell energi som er: • E P =mgh • Potensiell energi kalles også stillingsenergi. • Enhet: Joule

15 Finn potensiell energi til 1.5 liter melk på bordet Avstand til gulvet er 1.00m: m 1.5L melk = 1.5kg g=9.81m/s 2 h=1.00m E P = m* g * h (nullnivå er gulvet..) E P =1.5kg*9.81m/s 2 *1.0m = 15Joule

16 Mekanisk energi • Er summen av kinetisk og potensiell energi E mekanisk = 1/2 mv 2 + mgh

17 Mekanisk energi bevart • En gjenstand som faller fritt har konstant mekanisk energi: ½ mv 2 +mgh= ½mv 0 2 + mgh 0 Såfremt man neglisjerer friksjon, varmetap og evt luftmotstand kan man si aking på skråplan, pendelbevegelse og fall i luft er prosesser hvor den mekaniske energien er bevart.

18 ”Perpetuum mobile” Evighetsmaskin: Maskin hvor mekaniske energien er bevart, som medfører at den kan bevege seg i evig tid.

19 Slik virker et vannkraftsverk: (veldig forenklet)

20 Friksjon Når en gjenstand glir mot et underlag, virker friksjonen bakover. Målinger har vist at friksjonskraften R er så å si proporsjonal med normalkraften N Friksjon skaper varme og bidrar til å omgjøre høyverdig energi til lavverdig.

21 Hvilefriksjon og glifriksjon • R = Friksjonskraft • α= vinkel på skråplan ”klossen trenger en dytt”

22 Friksjonstall Mellom en gjenstand og et underlag er ofte friksjonskraften avhengig av normalkraften, det er derfor hensiktsmessig å bruke friksjonstall. μ =R/N μ er benevningsløs og er en faktor som sier hvor stor R er i forhold til N μ=0 vil si null friksjon μ=0.5 vil si at R er halvparten av N


Laste ned ppt "Kapittel 2: Sammensatte system • Eksempler på sammensatte system: • Tog – ( summen av kreftene mellom vognene er null) • Fjærvekt og vektlodd – (summen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google