Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende dosimetri – – prinsipper og størrelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende dosimetri – – prinsipper og størrelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende dosimetri – – prinsipper og størrelser

2 Størrelser og enheter i dosimetri Overført energi,  tr :  tr =R in,u -R out,u-rl +  Q R in,u total strålingsenergi fra partikler uten ladning som går inn i et volum V. R out,u-rl strålingsenergi fra partikler uten ladning som går ut i et volum V, med unntak av de som er oppstått som strålingstap fra ladde partikler (”irradiative loss”)  Qnetto energi tilført gjennom omdannelse fra masse til energi eller omvendt.

3 Størrelser og enheter i dosimetri Nette overført energi,  n tr :  n tr =R in,u -R out,u-rl +  Q R out,u all strålingsenergi, i form av fotoner, som kan transporteres ut av volumet V. Man sitter da igjen med den kinetiske energien til sekundære elektroner som ikke går tapt ved bremsestråling.

4 Størrelser og enheter i dosimetri Absorbert energi, ’energy impared’  :  =R in,u -R out,u +R in,c -R out,c +  Q R in,c strålingsenergi i form av kinetisk energi til ladde partiker inn i volumet R out,c strålingsenergi i form av kinetisk energi til ladde partiker ut i volumet

5 Størrelser og enheter i dosimetri Definisjon av absorbert stråledose: D=d  /dm  hvor  er midlere energi “imparted” (d.v.s. avgitt) til medium med masse dm ved ioniserende stråling. Enheten for absorbert stråledose er [Gy], hvor 1 Gy = 1 J/kg

6 Størrelser og enheter i dosimetri Definisjon av KERMA - “Kinetic Energy Relased in MAtter”: K= d  tr /dm ; hvor dE tr er summen av all initiell kinetisk energi hos alle ladede partikler skapt av fotoner i massen dm. Enheten for KERMA er den samme som for absorbert stråledose.

7 Størrelser og enheter i dosimetri For en fotonstråle som traverserer et medium vil: K=  x  tr  x  en  g   hvor g er midlere energi fra elektroner tapt i radiative prosesser (bremsestråling). Ikke-elastiske prosesser dominerer (ionisasjon, eksitasjon), mens radiative prosesser (bremsestråling) utgjør en mindre andel av KERMA: K=K col. + K rad.

8 Størrelser og enheter i dosimetri Sammenhengen mellom KERMA og dose: K col =  x  en   D=  x  x  en  D=  x K col  hvor  1.005 for 60 Co

9 Størrelser og enheter i dosimetri I “EQ”-regionen avtar dose og KERMA som følge av foton attenuasjon of fremoverspredt elektroner I “build-up”sonen øker dose men KERMA avtar fordi relativt flere elektroner spres inn i volumelementer enn ut, samtidig som fotonene attenueres.

10 Størrelser og enheter i dosimetri Definisjon av eksposisjon: X=dQ/dm  hvor  dQ er den absolutte ladning (enten neg. eller pos.) produsert i luft i det alle elektroner skapt av fotoner stoppes i luft av masse dm. Enheten for absorbert stråledose er [Gy], hvor 1 R = 1 C/kg (  x   C/kg, luft)

11 Størrelser og enheter i dosimetri Sammenhengen mellom KERMA og eksposisjon: X=K col,air x (e/W) ; hvor W er midlere energi som fordres for å lage et ionepar (  34 eV), e er elementærladningen (1.6 x 10 -19 C)

12 Kavitetsteori Bragg-Gray teori (W.H. Bragg og L.H. Gray): ”The thickness of the cavity is assumed to be so small in comparison with the range of the charged partickles striking it that its presence does not disturb the charged- particle field.”

13 Kavitetsteori Bragg-Gray teori Medium 1 Medium 2 D med.1 D med.2 = S med.2 S med.1 = S med.2 med.1 D med. = Q/m * (W/e) med

14 Kavitetsteori Spencer kavitetsteori: •Eksperimenter utført på 50-tallet viste at B- G teori ikke predikerte antall ionisasjoner i luftkaviteter, spesielt ved høye atomnummer i kavitetens vegg •Produksjon av  -elektroner ble derfor inkludert i modellen.

15 Kavitetsteori Spencer kavitetsteori: •Elektroner med energi T> , har såvidt høy energi at de kan traversere kaviteten. •Elektroner med energi T< , har såvidt liten energi at den avsettes i sin helthelt i ett punkt og traverserer ikke kaviteten D med. =∫  e  T * S med (T,  )dT  

16 Kavitetsteori Burlin-teori: •Medium 1 og 2 er homogene •Fotonfluensen er homogen i ett hvert punkt i de to media. •Elektronlikevekt er tilstede •Elektroner dannet i veggen attenueres eksponensielt og endrer dermed ikke sin energifordeling •Elektroner som dannes i kaviteten bygger opp sin elektronlikevekt eksponensielt

17 Kavitetsteori Burlin-teori: D med.1 D med.2 = d * +(1-d) * (  en /  ) S med.2 med.1 med.2 d er en parameter som beskriver kavitetens dimmensjoner; og som går mot 1.00 for smaå kaviteter (de som tilfredsstiller B-G kravet, og null for store kaviteter.


Laste ned ppt "Grunnleggende dosimetri – – prinsipper og størrelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google