Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Begrep/fysisk størrelse (29.1) Potensiell energi i et punkt P Definisjonsformel. Definerer den potensielle energien til en gjenstand i et punkt P i forhold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Begrep/fysisk størrelse (29.1) Potensiell energi i et punkt P Definisjonsformel. Definerer den potensielle energien til en gjenstand i et punkt P i forhold."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Begrep/fysisk størrelse (29.1) Potensiell energi i et punkt P Definisjonsformel. Definerer den potensielle energien til en gjenstand i et punkt P i forhold til et valgt nullnivå. Hva forteller formelen? Den potensielle energien er lik det arbeidet feltkraften gjør fra punktet P til nullnivået. Merknader: 1.Kraften må være konservativ, det betyr at veivalget mellom P og nullnivå ikke spiller noen rolle. 2.Nullnivået velges fritt. nullnivå F, feltkraft

2 2 (29.1) Potensiell energi i et homogent tyngdefelt Avledet formel. Avledet fra definisjonen av potensiell energi, arbeid når kraften er konstant og formel for tyngdekraft y Valgt nullnivå P G  r = y

3 3 (29.1) Potensiell energi i et homogent elektrisk felt Valgt nullnivå (velger ”gulvet”) F  r = s q pos + -  Valgt nullnivå F  r = s q neg + -  Avledet formel. Avledet fra definisjonen av potensiell energi, arbeid når kraften er konstant og formel for elektrisk kraft

4 4 (29.2) Potensiell energi mellom punktladninger (inhomogent elektrisk felt) Avledet formel. Avledet fra definisjonen av potensiell energi, arbeid på integralform, og Coulombs lov for elektrisk kraft Merknader: 1.Nullnivået er r = uendelig, valgt fordi dette gir enklest formel 2.Den potensielle energien har fortegn. Ladningene i formelen må dermed settes inn med fortegn 3.Dersom det finnes flere ladninger, så skal vi summere potensiell energi for alle ladningspar. For tre ladninger: q 1 r q 2 F nullnivå

5 5 Begrep/fysisk størrelse (29.4) Elektrisk potensial i et punkt P Definisjonsformel. Definerer det elektriske potensialet i et punkt P i forhold til et valgt nullnivå. Hva forteller formelen? Det elektriske potensialet i et punkt P er potensiell energi per ladningsenhet (Coulomb). Merknader: 1.I formelen er q en testladning som befinner seg i feltet, og U er den potensielle energien til testladningen. 2.En potensialdifferans  V mellom to punkter kalles spenning 3.Nullnivået velges fritt. 4.Samme definisjonen benyttes i elektroteknikk for elektriske kretser  V

6 6 (29.5) Potensial i et homogent elektrisk felt Avledet formel. Avledet fra definisjonen av potensial og formel for potensiell energi i homogent felt Valgt nullnivå s + -  V Merknad: Benyttes ofte for å beregne elektriske feltstyrke, skrives da oftest slik:  V er spenningen mellom to punkter med innbyrdes avstand d.

7 7 (29.6) Potensial i rommet rundt en punktladning Avledet formel. Avledet fra definisjonen av potensial og formel for potensiell energi for punktladninger q r nullnivå V Merknad: 1. V har samme fortegn som kildeladningen 2.Dersom det finnes flere kildeladninger, finnes potensialet ved å summere (med fortegn, ingen vektorer!)


Laste ned ppt "1 Begrep/fysisk størrelse (29.1) Potensiell energi i et punkt P Definisjonsformel. Definerer den potensielle energien til en gjenstand i et punkt P i forhold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google