Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon Derivasjon Integrasjon r v a.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon Derivasjon Integrasjon r v a."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon Derivasjon Integrasjon r v a

2 Kap 04, 05 Newtons lover

3 Kap 06 Arbeid – Kinetisk Energi Def av arbeid W ved å flytte et objekt med en konstant kraft F en rettlinjet strekning s når F og s peker samme vei Def av arbeid W ved å flytte et objekt med en konstant kraft F en rettlinjet strekning s Def av arbeid W ved å flytte et objekt med en varierende kraft F fra punktet P 1 til punktet P 2 langs en kurve l Endring av kinetisk energi  K = Det arbeidet som må utføres på et objekt med masse m for å endre objektets hastighet fra v 1 til v 2 Arbeid – Energi teorem

4 Kap 06 Arbeid – Kinetisk Energi Arbeid W ved strekk av en elastisk fjær Gjennomsnitts-effekt P a Energi (arbeid) pr tidsenhet Måle-enhet Watt W = J/s Momentan-effekt P Energi (arbeid) pr tidsenhet Måle-enhet Watt W = J/s

5 Kap 07 Potensiell energi og energi-bevaring Arbeid utført i tyngdefeltet ved å løfte en strekning y med en konstant kraft F = mg (gir ingen fartsendring) Dette arbeidet er uavhengig av veien Definisjon av gravitasjons-potensiell energi U grav Arbeid som tyngden utfører ved et fall fra y 1 til y 2

6 Kap 07 Potensiell energi og energi-bevaring Sammenheng mellom arbeid W grav utført av tyngden og endring i gravitasjons-potensiell energi U grav Bevaring av mekanisk energi (kinetisk energi + potensiell energi) i tyngdefeltet Bevaring av mekanisk energi (kinetisk energi + potensiell energi) for en elastisk fjær Ikke bevaring av mekanisk energi (kinetisk energi + potensiell energi) Total energi-bevaring Kraft og potensiell energi Hvis i tillegg rotasjon, må tilføyes rotasjons-energi (se kap 10)

7 Kap 08 Moment (bevegelsesmengde) – Impuls Moment (bevegelsesmengde) Newtons 2.lov Hvis massen m endrer seg Impuls Bevaring av moment Kollisjoner (bevaring av moment) Ingen ytre krefter virker på system bestående av m 1 og m 2 Totalt moment før kollisjon = Totalt moment etter kollisjon Elastisk kollisjon: Da gjelder i tillegg bevaring av mekanisk energi (her kinetisk energi) Fullstendig uelastisk: Henger sammen etter kollisjonen Masse-senter Newtons 2.lov for et utstrakt legeme Hvis endring (energitap, dvs ikke-elastisk) Etter (2) – Før (1)

8 Kap 09 Rotasjon Analogi mellom hastighet / akselerasjon og vinkelhastighet / vinkelakselerasjon Benevning

9 Kap 09 Rotasjon

10 Vinkelhastighet og vinkelakselerasjon som vektor Hastighet alltid tangentiell til banen Vinkelhastighet alltid normal på rotasjonsplanet Tangentiell-akselerasjon alltid tangentiell til banen. Radiell-akselerasjon alltid rettet inn mot sentrum.

11 Kap 09 Rotasjon Benevning

12 Kap 09 Rotasjon Treghets-moment for noen spesielle legemer med akse gjennom sentrum

13 Kap 10 Rotasjonsdynamikk Kraftmoment / Angulært moment

14 Kap 10 Rotasjonsdynamikk Kraftmoment

15 Kap 10 Rotasjonsdynamikk Sammenheng mellom kraftmoment og vinkel-akselerasjon 123

16 Kap 10 Rotasjonsdynamikk

17

18 Kap 11 Likevekt og elastisitet Betingelse for likevekt

19 Kap 11 Likevekt og elastisitet Hookes lov: Den ytre kraften (Stress) på et system er proporsjonal med deformasjonen (Strain) av systemet. Proporsjonalitets-konstanten kalles elastisitetsmodulen. Strekk-stress og strekk-strain: Elastisitetsmodulen kalles for Youngs modulus. Bulk-stress og bulk-strain: Elastisitetsmodulen kalles for Bulke modulus. Share-stress og share-strain: Elastisitetsmodulen kalles for Share modulus.

20 Kap 12 Fluid mekanikk

21

22

23 Kap 13 Gravitasjon

24 Kap 13 Gravitasjon - Satelitt

25 Kap 13 Gravitasjon - Sort hull

26 Kap 14 Periodisk bevegelse

27

28 Kap 15 Mekaniske bølger

29

30

31

32 Kap 16 Lyd

33 Kap 21 Elektrisk ladning og elektrisk felt Elektrisk kraft mellom punktformede / kuleformede ladninger + -

34 Kap 22 Gauss lov

35 Kap 23 Elektrisk potensial

36 Kap 24 Kondensator (Kapasitans)

37 Kap 25 Strøm

38 Kap 26 Elektrisk krets Tiden det tar for strømmen å synke til 1/e –del av sin opprinnelige verdi. i er den deriverte av q

39 Kap 27 Magnetisk kraft x x x

40 Kap 28 Magnetisk feltkilde

41 Kap 28 Magnetisk feltkilde (forts.). x x x a a x x

42 Kap 29 Induksjon

43 Kap 30 Induktans

44 Kap 30 Induktans (forts.)

45

46

47

48 12

49 Kap 31 Vekselstrøm

50 12

51 Kap 32 Elektromagnetiske bølger

52 Kap 40 Kvantefysikk

53 Kap 42 Halvlederfysikk


Laste ned ppt "Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon Derivasjon Integrasjon r v a."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google