Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk Sammenheng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk Sammenheng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk Sammenheng mellom en bevegelse og kreftene som er årsak til bevegelsen Rettlinjet bevegelse Rotasjonsbevegelse

2 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Posisjon o s s = f(t) - posisjonen er en funksjon av tiden v - fart

3 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Fart (Hastighet) Konstant fart, ingen akselerasjon Endring i farten, akselerert bevegelse Farten øker, akselerasjon er positiv Farten minker, akselerasjon er negativ (retardasjon)

4 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Symboler og måleenheter Symbol:Måleenhet: Posisjonsm (meter) Tidts (sekund) Fartvm/s (meter/sekund) Akselerasjonam/s 2 (meter/sekund 2 )

5 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Fart, posisjonsendring pr tidsenhet [m/s] s – posisjon [m] t – tid [s] ss tt

6 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Konstant fart, [m/s] s – posisjon [m] t – tid [s] 

7 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Konstant fart, [m/s] s – posisjon [m] t – tid [s]  s0s0

8 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Akselerasjon, fartsendring pr tidsenhet [m/s 2 ] v – fart [m/s] t – tid [s] vv tt

9 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Konstant akselerasjon, [m/s 2 ] v –fart [m/s] t – tid [s] 

10 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Konstant akselerasjon, [m/s 2 ] v – fart [m/s] t – tid [s]  v0v0

11 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon 

12 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon  C 1 - integrasjonskonstant

13 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon Grensebetingelse: t = 0, s = s 0  

14 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon Gjennomsnittsfart v – fart [m/s] t – tid [s] v0v0 v  v

15 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Fritt fall Rettlinjet bevegelse med med konstant akselerasjon Forårsaket av jordas tyngdekraft Tyngdeakselerasjonen g = 9,81 m/s 2

16 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Fritt fall, startfarten er null [v 0 ] = 0 v –fart [m/s] t – tid [s] 

17 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Fritt fall, startfarten er null [v 0 ] = 0 Fallhøyde h 

18 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Fritt fall, startfarten er v 0 v – fart [m/s] t – tid [s]  v0v0

19 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Fritt fall, startfarten er v 0 Kast rett oppover (negativ akselerasjon): 

20 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Fritt fall, startfarten er v 0 Kast rett nedover (positiv akselerasjon): 

21 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Relativ bevegelse Absolutt bevegelse: i forhold til jorda Relativ bevegelse: I forhold til et annet legeme Vann Vannhastighet Absolutt hastighet Relativ hastighet

22 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Newton`s lover Første lov: Et legeme som ikke blir påvirket av ytre krefter, vil ikke endre fart. Andre lov: Dersom et legeme påvirkes av en kraft, får legeme en bestemt akselerasjon. Forsøk viser:

23 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Newton`s andre lov Forsøk viser: F - resultantkraften på et legeme [N] m – legemets masse [kg] a – legemets akselerasjon [m/s 2 ]

24 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Vinkel (posisjon) b r  Vinkel:

25 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Vinkel: Dimensjon: En hel sirkel: Omregning grader til radianer:

26 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Vinkelfart (Vinkelfart) Konstant vinkelfart, ingen vinkelakselerasjon Endring i vinkelfarten, akselerert bevegelse Farten øker, vinkelakselerasjon er positiv Farten minker, vinkelakselerasjon er negativ (retardasjon)

27 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Periferifart v - periferihastigheten  d n – antall omdreininger pr. minutt

28 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Periferifart og vinkelfart v - periferihastigheten  d Vinkelfart: r, 

29 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Periferifart og vinkelfart v - periferihastigheten  d r Konstant vinkelfart:

30 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Vinkelakselerasjon, fartsendring pr tidsenhet [rad/s 2 ]  – vinkelfart [rad/s] t – tid [s]  tt

31 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Konstant vinkelakselerasjon, [rad/s 2 ]  – vinkelfart [rad/s] t – tid [s] 

32 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Konstant vinkelakselerasjon, [rad/s 2 ]  – vinkelfart [m/s] t – tid [s]  00

33 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon 

34 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon  C 1 - integrasjonskonstant

35 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon Grensebetingelse: t = 0,  =  0  

36 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Bevegelsesligningene Konstant akselerasjon Gjennomsnittsfart  – vinkelfart [m/s] t – tid [s] 00   

37 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Sentripetalakselerasjon v – konstant periferihastighet AB DE F O, a N – akselerasjon mot sentrum,

38 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Sentripetalakselerasjo n v – konstant periferihastighet AB DE F O Likedannede trekanter:  r og

39 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Sentripetalakselerasjon AB DE F O r 

40 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Newton`s lover Første lov: Et legeme som ikke blir påvirket av ytre krefter, vil ikke endre fart. Andre lov: Dersom et legeme påvirkes av en kraft, får legeme en bestemt akselerasjon. Endring av fart som tallverdi eller retning

41 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Newton`s andre lov for rotasjonsbevegelse Rotasjonsretning O m1m1 m2m2 r1r1 r2r2 F1F1 F2F2 Dreiemoment:

42 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Newton`s andre lov for rotasjonsbevegelse Rotasjonsretning O m1m1 m2m2 r1r1 r2r2 F1F1 F2F2 Dreiemoment: Massetreghetsmoment:

43 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Rotasjon om en fast akse Massetreghetsmoment

44 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om sylinderaksen x z y

45 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om sylinderaksen y z R r dr dm m – masse av sylinderen  - tetthet

46 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om sylinderaksen   

47 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om sylinderaksen

48 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse

49 Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om A-aksen Steiners formel x z y A

50 Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Massetreghetsmoment Massiv sylinder, massetreghetsmoment om sylinderaksen Steiners formel y z R e


Laste ned ppt "Leksjon 20 - mekanikk - s. 11 – 48 Rettlinjet bevegelse og rotasjonsbevegelse Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk Sammenheng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google