Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 ” Så dyrt kan det bli ! ” Norovirusutbrudd på Lyngstunet helse- og omsorgssenter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 ” Så dyrt kan det bli ! ” Norovirusutbrudd på Lyngstunet helse- og omsorgssenter,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 ” Så dyrt kan det bli ! ” Norovirusutbrudd på Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lyngen kommune Høsten 2006

2 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

3 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

4 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Lyngstunet helse- og omsorgssenter : bakgrunnsinformasjon Tjenester Ledelsesstruktur Bygningsmessige forhold

5 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 1. etasje Fysioterapi Legekontor Helsestasjon Jordmor Administrasjon Kjøkken/kantine Vaktmester

6 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 2. etasje Hjemmetjenesten 8 omsorgsboliger 24 langtidsplasser 6 korttids/rehabilitering/avlastningsplasser Legevaktsentralen

7 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 3. etasje 16 omsorgsboliger 1 ansatt på vakt

8 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

9 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Ledelsesstruktur 1 enhetsleder for alle tjenester inkludert smittevern Faglig ledere for enkelte tjenester utenom omsorgstjenestene Ansvarlig sykepleier for hver vakt på langtidsavd. og i hjemmetjenesten Tilsynslege

10 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Bygningsmessige forhold Omsorgsboliger mellom 2 sykehjemsavd. Ingen håndvask for personalet i omsorgsboligene Ingen skyllerom i nærheten av omsorgsboligene Ingen personaltoalett i nærheten av omsorgsboligene Åpent kjøkken løsninger på 3 av 4 sykehjemsavd. og felleskjøkkene for omsorgsboligene

11 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

12 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

13 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

14 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

15 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

16 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

17 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Utbruddets forløp 1 1. tilfelle omsorgsboligene 3. etasje 22.09.06 – meget rask utvikling Meldt til smittevernlegen 28.09.07 Smittekartlegging : 34/52 beboere syke, 21 ansatte syke : klar mistanke om norovirus Meldt til mattilsynet : inspeksjon 29.09.06 Meldt til FHI og www.utbrudd.no 29.09.06www.utbrudd.no Sykehjemmet stengt for publikum/meldt NRK 29.09.06 Planlegging av tiltakene for innføring fra 30.09.07

18 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

19 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

20 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

21 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

22 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

23 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

24 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

25 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

26 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Utbruddets forløp 2 Informasjon til publikum Kartlegging av sykdomsutvikling hos hver pasient ved hvert vaktskifte – en koordinator Bekreftet norovirus prøvesvar 13.10.06 Flytting av pasienter : smittefrie soner Begrenset åpning fra 19.10.06 Friskmelding 01.11.06 Ca. 90 % av beboerne og ansatte syke i.l.a. utbruddet. Flere syke opptil 3 ganger.

27 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

28 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

29 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Utbruddets forløp Antall syke Dato 01.11.2006 Innføring av tiltak Begrenset besøk Smittefri

30 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Utfordringene 1 Mange syke blant personale og beboerne ved innføring av tiltakene Skaffe nok personale : pleiere og vaskere Ansatte som ble syke/karantene tid Skaffe nok smittevernutstyr Skaffe nok engangsutstyr for matservering Skaffe arbeidsklær

31 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Utfordringene 2 Ingen mulighet til å sende folk ut og stenger avd. Lang tid før bekreftet norovirus Oppfølging av tiltakene for å hindre smittespredning – demente pasienter Bruk av hjemmetj. inne og ute Utbrudd i lokal samfunnet –HVPU boliger, omsorgsenter Ytre Lyngen, skolene, barnehagene Håndtering av media/info. til publikum

32 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

33 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

34 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

35 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

36 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

37 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

38 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Kostnader Vi må få kontroll - koste hva det koste vil ! Totale kostnader Lyngen kommune : norovirusutbrudd Lyngstunet, Solhov HVPU boliger, Lenangen omsorgssenter : Kr. 1 425 000

39 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Oversikt over kostnader Lyngstunet 35 døgn med 13 ekstra vakter pr. døgn x kr. 1450,- pr. vakt 2 døgn - 30.09 og 01.10 med dobbel bemanning, 2 døgn x 19 x kr. 1450,- Ekstra renhold med innleide renholdere, 30 dager x 3 timer pr. dag x kr. 170 pr. timer Pingvinvask A/S og Lyngenfjord ASVO A/S Medi Engros A/S og Kontor Nor A/S Avfallshåndtering Ekstra utgifter for legetjenester/smittevernlege TOTAL KOSTNAD Kr. 659 750 Kr. 55 100 Kr. 15 300 Kr. 215 700 Kr. 274 400 Kr. 1 281 750 Kr. 16 500 Kr. 45 000

40 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Penger spart ! Mindre utgifter på antibiotika behandling mot UVI’er og konjunktivitter Et godt samarbeid med media for å få ut informasjon førte til innsparing av annonse kostnader

41 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Kostnadsdekning Søkt dekning av ekstraordinære utgifter fra Fylkesmannen i Troms 05.01.07 Søknad videresendt til HOD 16.01.07 Avslag fra HOD 05.02.07 Ingen andre statlige etater med midler til dette formålet Lyngen kommune dekket utgifter over driftsbudsjettet Fikk Kr.300 000 fra Fylkesmannen i Troms 20.09.07

42 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Konklusjon Stort utbrudd >> store kostnader ! Nøkler for å begrense omfang og kostnader: –Tidlig oppdagelse - bevisste ansatte om smittevern/hygiene –Ledelsesstruktur med klar ansvarsfordeling, infeksjonskontrollprogram med klare rapporteringslinjer til smittvernansvarlig på hver avdeling –Rask igangsetting av tiltak –Bygningsmessige gode forhold for innføring av smitteverntiltak

43 Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 Til ettertanke Bør kommunene ha bedre råd og veiledning når helsebygg bygges ? Bør det være noen normer når det gjelder ledelsesstrukturer på helseinstitusjoner ?


Laste ned ppt "Kommunelege Carol Pascoe, Lyngen kommune Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07 ” Så dyrt kan det bli ! ” Norovirusutbrudd på Lyngstunet helse- og omsorgssenter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google