Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smittevernkonferanse, Tromsø,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smittevernkonferanse, Tromsø,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
” Så dyrt kan det bli ! ” Norovirusutbrudd på Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lyngen kommune Høsten 2006

2 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

3 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

4 Lyngstunet helse- og omsorgssenter : bakgrunnsinformasjon
Smittevernkonferanse, Tromsø, Lyngstunet helse- og omsorgssenter : bakgrunnsinformasjon Tjenester Ledelsesstruktur Bygningsmessige forhold

5 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
1. etasje Fysioterapi Legekontor Helsestasjon Jordmor Administrasjon Kjøkken/kantine Vaktmester

6 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
2. etasje Hjemmetjenesten 8 omsorgsboliger 24 langtidsplasser 6 korttids/rehabilitering/avlastningsplasser Legevaktsentralen

7 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
3. etasje 16 omsorgsboliger 1 ansatt på vakt

8 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

9 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Ledelsesstruktur 1 enhetsleder for alle tjenester inkludert smittevern Faglig ledere for enkelte tjenester utenom omsorgstjenestene Ansvarlig sykepleier for hver vakt på langtidsavd. og i hjemmetjenesten Tilsynslege

10 Bygningsmessige forhold
Smittevernkonferanse, Tromsø, Bygningsmessige forhold Omsorgsboliger mellom 2 sykehjemsavd. Ingen håndvask for personalet i omsorgsboligene Ingen skyllerom i nærheten av omsorgsboligene Ingen personaltoalett i nærheten av omsorgsboligene Åpent kjøkken løsninger på 3 av 4 sykehjemsavd. og felleskjøkkene for omsorgsboligene

11 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

12 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

13 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

14 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

15 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

16 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

17 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Utbruddets forløp 1 1. tilfelle omsorgsboligene 3. etasje – meget rask utvikling Meldt til smittevernlegen Smittekartlegging : 34/52 beboere syke, 21 ansatte syke : klar mistanke om norovirus Meldt til mattilsynet : inspeksjon Meldt til FHI og Sykehjemmet stengt for publikum/meldt NRK Planlegging av tiltakene for innføring fra

18 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

19 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

20 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

21 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

22 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

23 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

24 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

25 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

26 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Utbruddets forløp 2 Informasjon til publikum Kartlegging av sykdomsutvikling hos hver pasient ved hvert vaktskifte – en koordinator Bekreftet norovirus prøvesvar Flytting av pasienter : smittefrie soner Begrenset åpning fra Friskmelding Ca. 90 % av beboerne og ansatte syke i.l.a. utbruddet. Flere syke opptil 3 ganger.

27 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

28 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

29 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Utbruddets forløp Innføring av tiltak Begrenset besøk Antall syke Smittefri Dato

30 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Utfordringene 1 Mange syke blant personale og beboerne ved innføring av tiltakene Skaffe nok personale : pleiere og vaskere Ansatte som ble syke/karantene tid Skaffe nok smittevernutstyr Skaffe nok engangsutstyr for matservering Skaffe arbeidsklær

31 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Utfordringene 2 Ingen mulighet til å sende folk ut og stenger avd. Lang tid før bekreftet norovirus Oppfølging av tiltakene for å hindre smittespredning – demente pasienter Bruk av hjemmetj. inne og ute Utbrudd i lokal samfunnet HVPU boliger, omsorgsenter Ytre Lyngen, skolene, barnehagene Håndtering av media/info. til publikum

32 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

33 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

34 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

35 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

36 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

37 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07

38 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Kostnader Vi må få kontroll - koste hva det koste vil ! Totale kostnader Lyngen kommune : norovirusutbrudd Lyngstunet, Solhov HVPU boliger, Lenangen omsorgssenter : Kr

39 Oversikt over kostnader Lyngstunet
Smittevernkonferanse, Tromsø, Oversikt over kostnader Lyngstunet 35 døgn med 13 ekstra vakter pr. døgn x kr. 1450,- pr. vakt 2 døgn og med dobbel bemanning, 2 døgn x 19 x kr. 1450,- Ekstra renhold med innleide renholdere, 30 dager x 3 timer pr. dag x kr. 170 pr. timer Pingvinvask A/S og Lyngenfjord ASVO A/S Medi Engros A/S og Kontor Nor A/S Avfallshåndtering Ekstra utgifter for legetjenester/smittevernlege TOTAL KOSTNAD Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

40 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Penger spart ! Mindre utgifter på antibiotika behandling mot UVI’er og konjunktivitter Et godt samarbeid med media for å få ut informasjon førte til innsparing av annonse kostnader

41 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Kostnadsdekning Søkt dekning av ekstraordinære utgifter fra Fylkesmannen i Troms Søknad videresendt til HOD Avslag fra HOD Ingen andre statlige etater med midler til dette formålet Lyngen kommune dekket utgifter over driftsbudsjettet Fikk Kr fra Fylkesmannen i Troms

42 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Konklusjon Stort utbrudd >> store kostnader ! Nøkler for å begrense omfang og kostnader: Tidlig oppdagelse - bevisste ansatte om smittevern/hygiene Ledelsesstruktur med klar ansvarsfordeling, infeksjonskontrollprogram med klare rapporteringslinjer til smittvernansvarlig på hver avdeling Rask igangsetting av tiltak Bygningsmessige gode forhold for innføring av smitteverntiltak

43 Smittevernkonferanse, Tromsø, 10.10.07
Til ettertanke Bør kommunene ha bedre råd og veiledning når helsebygg bygges ? Bør det være noen normer når det gjelder ledelsesstrukturer på helseinstitusjoner ?


Laste ned ppt "Smittevernkonferanse, Tromsø,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google