Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Administrativt informasjonsmøte for stipendiater ved ISS 11.02.2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Administrativt informasjonsmøte for stipendiater ved ISS 11.02.2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Administrativt informasjonsmøte for stipendiater ved ISS 11.02.2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap

2 2 Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS). Organisering og styringsstruktur: - Leder og nestleder. - Gruppeledermøte. - Undervisningsutvalg. - Forskningsutvalg. - Internasjonaliseringsutvalg. Mulige endringer fra høsten 09.

3 3 Administrasjonen ved ISS: - Britt Elin Stene, kontorsjef -Torunn Tøsse Løvseth, seniorkonsulent -Stig Arve Sæther,førstekonsulent -Mary Prestløkken, førstekonsulent -SiljeLøften, førstekonsulent -Oddrun Strand, konsulent -Kristin Sundal, konsulent

4 4 Kontaktpersoner PhD: - Administrative spørsmål: Britt Elin Stene - Siw Berg, kontaktperson i studieseksjonen på SVT- fakultetet -Berit Brandth, faglig oppfølging. -Kristen Ringdal, leder Forskningsutvalget

5 5 Overgang fra student til arbeidstaker og stipendiat. - Plikter og rettigheter til arbeidstaker og arbeidsgiver. - Formelt tilsatt ved SVT- fakultetet. - Arbeidssted ISS. Reelle oppfølgingsansvaret for ansatte ved instituttet. - Arbeidsavtalen.

6 6 Oppfølging av ansatte. - Presentasjon og mottak av nyansatte - Nyansattsamtale - Oppfølgingssamtaler.

7 7 Lønn. Fra og med 01.05.08 er begynnerlønn for stipendiater ltr. 45. Opprykk andre året til ltr 47, det tredje året til ltr 49, og til ltr 50 det fjerde året.

8 8 Arbeidsgiver har plikt til å påse at ferie blir avviklet, og arbeidstaker har krav på minst 3 uker ferie sammenhengende i ferieperioden. Hovedferieperioden er fra 01.06. til 30.09. 5 uker ferie lønn, forutsatt at en har opptjent feriepengerettigheter. Uansett, rett 5 uker feriefritid, dvs. 5 uker uten lønn. Samtlige ansatte ved ISS skal melde fra om avvikling av ferie til Oddrun Strand. Blir sendt ut melding om dette hver vår.

9 9 Permisjoner. I utgangspunktet har man ikke krav på permisjon uten lønn når man er tilsatt i midlertidig stilling. Unntak er blant annet: -Fødselspermisjon -Velferdspermisjon -Barns sykdom

10 10 I utgangspunktet er Dragvoll arbeidssted for samtlige ansatte ved ISS. Jfr. Arbeidsavtalen. Dersom en skal bytte arbeidssted, skal det søkes om dette til instituttet. Kostnader i forbindelse med bytte av arbeidssted må den enkelte ansatte i utgangspunktet dekke selv. For eks. utgifter til forskningsopphold, innsamling av data, kan bruke driftsmidler til å dekke dette.

11 11 Driftsmidler. 40.000 kr pr. år. 5.000 kr i annum (2.500 kr hvert semester) det ene året med arbeidsplikt. Gjelder for stipendiater tilsatt fra og med 01.01.2009. Skal brukes til blant annet bøker, bærbar pc, deltakelse på konferanse, forskningsrelaterte reiser, språkvask, etterarbeid, publisering. Kan ikke gjøres om til lønnsmidler.

12 12 Arbeidsplikt. - Stipendiatperioden forlenget med 1 år. Arbeidsplikt. Utfører arbeids- og undervisningsoppgaver for ISS. - Skal inngås avtale med ISS om innhold i arbeidsplikten og når den skal avvikles. - Har retningslinjer og normtall for hvilke uttelling ulike oppgaver gir. - Arbeidsoppgaver utover arbeidsplikten skal avlønnet som annet ordinært arbeid. - NTNU sine retningslinjer for stipendiater.

13 13 Sluttføringsstipend. •Formål •Kriterier

14 14 Ved bestilling av datautstyr kontaktes Oddrun Strand. Ordner og med tilganger av ulike typer. Intranett: Har egne ansattsider med presentasjon av ansatte ved ISS.Ansatte må legge inn informasjon om seg selv. Stig Arve Sæther, web- ansvarlig (ekstern web og intranett.

15 15 -Møterom 1 er lunsjrom -Kakelunsj hver torsdag -Lunsjseminar -Instituttseminar vår og høst. -Julebord og julelunsj.

16 16 Forskningsgrupper ved ISS. - Samtlige stipendiater inviteres til å delta i en eller flere forskningsgrupper.


Laste ned ppt "1 Administrativt informasjonsmøte for stipendiater ved ISS 11.02.2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google