Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Administrativt informasjonsmøte for stipendiater ved ISS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Administrativt informasjonsmøte for stipendiater ved ISS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Administrativt informasjonsmøte for stipendiater ved ISS
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

2 Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS)
Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS). Organisering og styringsstruktur: - Leder og nestleder. - Gruppeledermøte. - Undervisningsutvalg. - Forskningsutvalg. - Internasjonaliseringsutvalg. Mulige endringer fra høsten 09.

3 Administrasjonen ved ISS:
- Britt Elin Stene, kontorsjef Torunn Tøsse Løvseth, seniorkonsulent Stig Arve Sæther,førstekonsulent Mary Prestløkken, førstekonsulent SiljeLøften, førstekonsulent Oddrun Strand, konsulent Kristin Sundal, konsulent

4 Kontaktpersoner PhD: - Administrative spørsmål: Britt Elin Stene - Siw Berg, kontaktperson i studieseksjonen på SVT- fakultetet Berit Brandth, faglig oppfølging. Kristen Ringdal, leder Forskningsutvalget

5 Overgang fra student til arbeidstaker og stipendiat
Overgang fra student til arbeidstaker og stipendiat. - Plikter og rettigheter til arbeidstaker og arbeidsgiver. - Formelt tilsatt ved SVT- fakultetet. - Arbeidssted ISS. Reelle oppfølgingsansvaret for ansatte ved instituttet. - Arbeidsavtalen. - Internasjonalisering: SOS2501 The Norwegian Society. Emne opprettet for utvekslingsstudenter, oppstart høst studenter tatt eksamen hittil, med høyeste antall høst 2006: 28 studenter.

6 Oppfølging av ansatte. - Presentasjon og mottak av nyansatte - Nyansattsamtale - Oppfølgingssamtaler.

7 Lønn. Fra og med 01. 05. 08 er begynnerlønn for stipendiater ltr. 45
Lønn. Fra og med er begynnerlønn for stipendiater ltr Opprykk andre året til ltr 47, det tredje året til ltr 49, og til ltr 50 det fjerde året. - Internasjonalisering: SOS2501 The Norwegian Society. Emne opprettet for utvekslingsstudenter, oppstart høst studenter tatt eksamen hittil, med høyeste antall høst 2006: 28 studenter.

8 Arbeidsgiver har plikt til å påse at ferie blir avviklet, og arbeidstaker har krav på minst 3 uker ferie sammenhengende i ferieperioden. Hovedferieperioden er fra til 5 uker ferie lønn, forutsatt at en har opptjent feriepengerettigheter. Uansett, rett 5 uker feriefritid, dvs. 5 uker uten lønn. Samtlige ansatte ved ISS skal melde fra om avvikling av ferie til Oddrun Strand. Blir sendt ut melding om dette hver vår.

9 Permisjoner. I utgangspunktet har man ikke krav på permisjon uten lønn når man er tilsatt i midlertidig stilling. Unntak er blant annet: Fødselspermisjon Velferdspermisjon Barns sykdom

10 I utgangspunktet er Dragvoll arbeidssted for samtlige ansatte ved ISS
I utgangspunktet er Dragvoll arbeidssted for samtlige ansatte ved ISS. Jfr. Arbeidsavtalen. Dersom en skal bytte arbeidssted, skal det søkes om dette til instituttet. Kostnader i forbindelse med bytte av arbeidssted må den enkelte ansatte i utgangspunktet dekke selv. For eks. utgifter til forskningsopphold, innsamling av data, kan bruke driftsmidler til å dekke dette.

11 Driftsmidler. kr pr. år kr i annum (2.500 kr hvert semester) det ene året med arbeidsplikt. Gjelder for stipendiater tilsatt fra og med Skal brukes til blant annet bøker, bærbar pc, deltakelse på konferanse, forskningsrelaterte reiser, språkvask, etterarbeid, publisering. Kan ikke gjøres om til lønnsmidler.

12 Arbeidsplikt. - Stipendiatperioden forlenget med 1 år. Arbeidsplikt. Utfører arbeids- og undervisningsoppgaver for ISS. - Skal inngås avtale med ISS om innhold i arbeidsplikten og når den skal avvikles. - Har retningslinjer og normtall for hvilke uttelling ulike oppgaver gir. - Arbeidsoppgaver utover arbeidsplikten skal avlønnet som annet ordinært arbeid. - NTNU sine retningslinjer for stipendiater.

13 Sluttføringsstipend. Formål Kriterier

14 Ved bestilling av datautstyr kontaktes Oddrun Strand
Ved bestilling av datautstyr kontaktes Oddrun Strand. Ordner og med tilganger av ulike typer. Intranett: Har egne ansattsider med presentasjon av ansatte ved ISS.Ansatte må legge inn informasjon om seg selv. Stig Arve Sæther, web- ansvarlig (ekstern web og intranett.

15 Møterom 1 er lunsjrom Kakelunsj hver torsdag Lunsjseminar Instituttseminar vår og høst. Julebord og julelunsj.

16 Forskningsgrupper ved ISS.
- Samtlige stipendiater inviteres til å delta i en eller flere forskningsgrupper.


Laste ned ppt "Administrativt informasjonsmøte for stipendiater ved ISS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google