Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Relevante utdanninger for personell i sterilsentraler Ragnhild Nicolaisen Tromsø 5. juni 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Relevante utdanninger for personell i sterilsentraler Ragnhild Nicolaisen Tromsø 5. juni 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Relevante utdanninger for personell i sterilsentraler Ragnhild Nicolaisen Tromsø 5. juni 2008

2 Videreutdanning/fagskoleutdanning i spesialrenhold i helsetjenesten

3 Fagskoleutdanning •Kortere fagskoleutdanning som bygger på videregående opplæring. •For renholdspersonell og helse- og sosialpersonell med videregående opplæring •Bygger på opplæring fra studieretning for helse og sosialfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende. (Tverrfaglig) •Fagutdanning er praktisk og yrkesrettet. –Teori og praksis •Ett års studietid –To års deltid

4 Hva har skjedd? •Godkjent av og i samarbeid med SH dir •Skal søkes godkjent av NOKUT •To pilotklasse UNN i samarbeid med Edunor

5 Mål for utdanningen •Yrkesutøveren skal beherske generelt renhold og spesialrenhold, samt kunne ivareta spesialutstyr i helseinstitusjoner.

6 Modul 1 og 2 •Modul 1: Felles innholdsdel: helse- og sosialfaglige emner, samfunnsfaglige emner. 9 uker •Modul 2: Hygiene, mikrobiologi, praktisk smittevern og spesialrenhold 12 uker

7 Modul 3,4 og 5 •Modul 3: Utstyr og instrument 8 uker –Materiallære, hovedgrupper av kirurgiske instrumenter, utstyr til de ulike anestesiformer, og renhold av anestesiutstyr. •Modul 4 : Sterilisering –Sterilforsyning i helsevesenet. –Steriliseringsmetoder og steriliseringskontroller –Pakking, håndtering og lagring av sterilt gods. Modul 5: Fordypning i spesialrenhold 3 uker

8 Bruk av kompetanse etter utdanningen •I ulike avdelinger i somatiske sykehus: operasjonsavdeling, anestesiavdeling, intensivavdeling, akuttmottak, poliklinikk, sterilsentral, isolasjonsavdeling, mikrobiologisk avdeling, renholdsavdeling. •Psykiatriske institusjoner, sykehjem og kommunehelsetjenesten.

9 Hva skjer videre? •Håper på NOKUT godkjenning. •Etter det vil skoler som er interessert ta fagplanen i bruk. •Interesserte kan kontakte Edunor, Finnsnes.


Laste ned ppt "Relevante utdanninger for personell i sterilsentraler Ragnhild Nicolaisen Tromsø 5. juni 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google