Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Samtaleteknikk ledertrening i Skien kommune Ketil Mjøen, rådgiver Personal- og serviceavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Samtaleteknikk ledertrening i Skien kommune Ketil Mjøen, rådgiver Personal- og serviceavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Samtaleteknikk ledertrening i Skien kommune Ketil Mjøen, rådgiver Personal- og serviceavdelingen

2 2 Bakgrunn •Ved ledersamling i kommunen i 2005 ble det uttrykt ønske om lederopplæring innen kommunikasjon. •Kommunen kjøpte et konsept fra Helse Bergen vedr. samtaleteknikk •Samarbeidsprosjekt for kommunens personal- og HMS- avdeling – Helse Bergens konsept tilpasset Skien kom.

3 3 Oppstart •Oppstart av kurs i 2006 •Obligatorisk for alle ledere med personalansvar •Hovedtillitsvalgte ble også invitert til å delta •I løpet av 2006-2007 hadde de fleste lederne gjennomført kurset •I dag en del av kommunens lederskole for nye ledere

4 4 Målet for kurset Å øke leders kunnskaper om samtaleteknikker som et viktig virkemiddel for å mobilisere den enkelte medarbeiders styrke slik at gruppen av medarbeidere kan nå avdelingens definerte mål. Relasjonsledelse

5 5 Gjennomføring •3 halve dager – ”gul, rød og grønn dag” •Ca. 15 deltagere, 3 kursholdere •Forelesning •Case/rollespill •Plenumsdiskusjon •Kursbevis

6 6 Dag 1 – ”Gul dag” Mulighetenes samtale Den nødvendige samtale

7 7 Samling 1: Gul dag IntroduksjonIntroduksjon SamtaleteknikkEndringsprosessenSamtaleteknikkEndringsprosessen Rollespill:”MulighetensSamtale”Rollespill:”MulighetensSamtale” Introdusere målsetting og teorier i samtaleteknikk Introdusere målsetting og teorier i samtaleteknikk IntrodusereEndringsprosessen og øvelse i plenum IntrodusereEndringsprosessen Veilederne legger opp til rollespill rundt ”mulighetens samtale” Veilederne legger opp til rollespill rundt ”mulighetens samtale” 1200 1300 1400 Veilederne legger opp til rollespill rundt ”den nødvendige” samtalen Veilederne legger opp til rollespill rundt ”den nødvendige” samtalen Rollespill: ”Den nødvendige samtalen”Rollespill: samtalen” 1500

8 8 GUL DAG- Den nødvendige samtale – rollespill Sett inn noe her som beskriver bedriften/ avdelingen og aktuelle utfordinger i virksomheten…. i virksomheten…. Beskriv 3. hånds informasjon:kolleger,kunder, pårørende etc. ”ryktebørsen” Her beskrives medarbeider: alder, kjønn, sos. situasjon, antall år i avdelingen • kvinne/mann 45 år • 10 år som assistent gift - 2 barn (16 og 18 år) • gift - 2 barn (16 og 18 år) -------------- Observasjoner: - mer fravær enn vanlig - mindre positiv enn vanlig - irritert og negativ adferd, spesielt mot foreldre men også mot ansatte Beskrivnærmesteleder: kjønn, alder antall år i bedriften og som sjef ?? LEDER • Du som leder BARNEHAGE Kollega har sagt til leder: - Uhøflig adferd i garderobe med foreldre (men ikke si at jeg har sagt det)

9 9 Dag 2 – ”Rød dag” Den formelle samtale

10 10 Samling 2 : Rød dag IntroduksjonIntroduksjon Rollespill: ”Den formelle samtalen”Rollespill: samtalen” Rollespill: samtalen”Rollespill: samtalen” Oppsummering Teoriene bak ”kverulanten” og ”den formelle” samtalenOppsummering Teoriene bak ”kverulanten” og ”den formelle” samtalen Veilederne legger opp til rollespill rundt ”den formelle” samtalen Veilederne legger opp til rollespill rundt ”den formelle” samtalen Veilederne legger opp til rollespill rundt ”den formelle” samtalen Veilederne legger opp til rollespill rundt ”den formelle” samtalen 1200 1300 1400 Veilederne informere om hvordan dette håndteres i Skien kommune Veilederne informere om hvordan dette håndteres i Skien kommune Formelle regler og rutiner Formelle regler og rutiner 1500

11 11 RØD DAG – Formell samtale – rollespill Sett inn noe her som beskriver bedriften/avdelingen og aktuelle utfordinger i virksomheten…. Beskriv 3. hånds informasjon:kolleger,kunder, pårørende etc. ”ryktebørsen” Her beskrives medarbeider: alder, kjønn, sos. situasjon, antall år i avdelingen • Kvinne/Mann 42 år • 12 år i avdelingen gift - 2 barn (12 og 18 år) • gift - 2 barn (12 og 18 år) • 18 åringen har rusproblemer og er i perioder ”på kjøret” -------------- Observasjoner: -De to siste årene redusert fokus på jobben - ukonsentrert - flere episoder med fravær - Gir beskjed om fravær på etterskudd - dagen etter - Avd. blir satt i en vanskelig situasjon – kollegaer murrer - Vært konfrontert med situasjon 2 ganger tidligere (nødvendig samtale) - Tilrettelegging har vært forsøkt Beskrivnærmesteleder: kjønn, alder antall år i bedriften og som sjef LEDER • Deg som leder Sykehjemsavdeling Aktuelt: • For 14 dager siden nytt fravær – ikke svart på telefon • Dukket opp på avdelingen etter 1 uke med sykemelding • Toppet seg ved at arbeidstaker ikke har møtt til den nødvendige samtale i forrige uke – gikk hjem i stedet • Leder bestemt seg for skriftlig innkallelse • Arbeidstaker møter med tillitsvalgt – leder med referent/observatør

12 12 Dag 3 – ”Grønn dag” Introduksjonssamtalen Medarbeidersamtalen

13 13 Samling 3: Grønn dag Oppsummering Rød dag ogIntroduksjonssamtalen ogIntroduksjonssamtalen MedarbeidersamtalerMedarbeidersamtaler Introduserer teoriene bak Introduksjonssamtalen og Medarbeidersamtaler Oppsummering Rød dag Introduserer teoriene bak Introduksjonssamtalen og Medarbeidersamtaler Gruppediskusjon/RollespillMedarbeidersamtalerGruppediskusjon/RollespillMedarbeidersamtaler 1200 1330 EvalueringavslutningEvalueringavslutningOppsummeringOppsummering 1500

14 14 GRØNN DAG Medarbeidersamtale Sett inn noe her som beskriver bedriften/avdelingen og aktuelle utfordinger i virksomheten…. Beskriv 3. hånds informasjon:kolleger,kunder, pårørende etc. ”ryktebørsen” Her beskrives medarbeider: alder, kjønn, sos. situasjon, antall år i avdelingen • saksbehandler 50 år • samboer, 2 voksne barn • 10 år ved avdelingen • tidl. medarbeidersamtaler er gjennomført, konkl. sist: - delta på kurs i tverrfaglig - delta på kurs i tverrfaglig samarbeid – arb.t. ansvar samarbeid – arb.t. ansvar - øke samarbeid med andre - øke samarbeid med andre avd. – felles ansvar avd. – felles ansvar - intern kommunikasjon må bli - intern kommunikasjon må bli bedre på avd. – felles ansvar bedre på avd. – felles ansvar Beskrivnærmesteleder: kjønn, alder antall år i bedriften og som sjef LEDER Du som leder Helse- og sosialavd

15 15 S.Fauske

16 16 Resultater •Økt ledernes kompetanse innen samtaleteknikk –Lederne blir bevisst på viktigheten av dialog med sine medarbeidere –Lettere å ta mulighetenes eller den nødvendige samtalen (trygghet) –Bevissthet ifht. viktigheten av å dokumentere adferd, samtaler etc. –Tydelige ledere som tør å korrigere sine medarbeidere –Profesjonell håndtering av vanskelige personalsaker •Lederne og rådgivere på HMS og personal blir bedre kjent –Lettere å ta kontakt for bistand/spørsmål •Erfaringsutveksling og nettverksbygging blant ledere

17 17 Og ikke minst: Deltagerne har gitt tilbakemelding på at kurset oppleves som svært nyttig!


Laste ned ppt "1 Samtaleteknikk ledertrening i Skien kommune Ketil Mjøen, rådgiver Personal- og serviceavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google