Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hordaland 10. september 20081 Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hordaland 10. september 20081 Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hordaland 10. september Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen E-post:

2 Kommunene i Hordaland 10. sept.082 Søknader om tilskudd til idrettsanlegg 2008 (2007) Søknader totalt, antall:2 852 ( 2962) Total søknadssum:2 533 mill kr (2 479 mill kr) +2,2% Fordelt på: Ordinære idrettsanlegg2 100 søknader, mill kr (+2,5 %) Nærmiljøanlegg 752 søknader, 135 mill kr (-3,5 %)

3 Kommunene i Hordaland 10. sept.083 Søknader ordinære anlegg

4 Kommunene i Hordaland 10. sept.084 Søknadssummer for de store anleggskategoriene Millioner kroner

5 Kommunene i Hordaland 10. sept.085 Søknader nærmiljøanlegg Millioner kroner Antall søknader

6 Kommunene i Hordaland 10. sept.086 Post 1.1 Fordeling til fylkene Ordinære Nærmiljø- Nærmiljøanlegg, Sum til fylket anlegg anlegg forenklet ordning Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

7 Kommunene i Hordaland 10. sept.087 Fordelingskriterier, fylkesvis Ordinære anlegg, kriterier i henhold til St.meld. Nr. 14 ( ) Benyttet fra 2001: Godkjent søknadssum 50 % Antall innbyggere i fylket 25 % Anleggsfordeling 25 % Disse kriteriene brukes fortsatt.

8 Kommunene i Hordaland 10. sept.088 Fordelingskriterier, fylkesvis Nærmiljøanlegg, kriterier i henhold til St.meld. Nr. 14 ( ): Godkjent søknadssum 100 % Nærmiljøanlegg, forenklet ordning: Antall personer i alder 6 – 19 år i fylket 100 %

9 Kommunene i Hordaland 10. sept.089 Fordelingskriterier Kriterier skal vurderes høsten 2008.

10 Kommunene i Hordaland 10. sept.0810 Bestemmelser ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ” I henhold til lov om pengespill m.v.: § 2 ”Kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster”. ”Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen”.

11 Kommunene i Hordaland 10. sept.0811 Endring av tippenøkkelen ”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles med 45,5 % til idrettsformål, 36,5 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite. Midlene til idrettsformål og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite fordeles av Kongen. Av midlene til kulturformål fordeles 2/3 av Stortinget og 1/3 av Kongen.” [ 1] De nye reglene i pengespilloven § 10 ble vedtatt i Lov nr 90: Lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Endringene trer i kraft 1. januar 2009.som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming ”

12 Kommunene i Hordaland 10. sept Krav til søker…. (Nytt punkt c). Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund tas inn i oversikt over godkjente søkere av tilskudd fra spillemidlene. Kommunale foretak tas med under punkt e) sammen med Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper.

13 Kommunene i Hordaland 10. sept.0813 Særbestemmelse om anlegg for funksjonshemmede Muligheten for å kunne søke om tilskudd til særskilte idrettsanlegg for funksjonshemmede tas ut av bestemmelsene. Det er et krav i bestemmelsen at idrettsanlegg skal være tilgjengelig for funksjonshemmede og ha en best mulig universell utforming. Behovet for egne anlegg for funksjonshemmede anses som liten.

14 Kommunene i Hordaland 10. sept.0814 Særlige tilskuddsatser Rehabilitering av kunstgress Rehabilitering av kunstgressbaner for fotball tas inn i bestemmelsene. Det kan søkes om tilskudd etter at anlegget har hatt en brukstid på minimum 10 år. Tilskuddet begrenser seg til: Spilleflate 64 x 100 m (kunstgressflate 68 x 106 m). Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr Spilleflate 40 x 60 m (kunstgressflate 44 x 66 m). Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr

15 Kommunene i Hordaland 10. sept.0815 Særlige tilskuddsatser Fotballhaller Minste fotballhall det blir gitt tilskudd til. Skal ha en minimum spilleflate på 40x60m + sikkerhetssoner. Golfanlegg Kunstgress greener tas inn i bestemmelsene. Tilskuddet begrenser seg til 1/3 av godkjent kostnad inntil kr Det er en forutsetning at det ikke blir gitt tilskudd til vanningsanlegg

16 Kommunene i Hordaland 10. sept.0816 Særlige tilskuddsatser Svømmeanlegg Opplæringsbasseng:12,5 x 8,5 m: tilskuddet økes fra 2 til 2,5 mill. kroner Treningsbasseng: 25,0 x 12,5 m: tilskuddet økes fra 8 til 10 mill. kroner Konkurransebasseng25,0 x 15,5 m: tilskuddet økes fra 10 til 12 mill. kroner For opplæringsbasseng i tillegg til vanlig basseng, minimum 12,5 x 8,5 m, foreslås tilskudd øket fra 1,2 mill. kroner til 2 mill. kroner. Til etablering av rullestolrampe i tilknytning til svømmebasseng, foreslås det at tilskuddssum blir endret fra kroner til kroner.

17 Kommunene i Hordaland 10. sept.0817 Særlige tilskuddsatser Turnhall Basishall for turn tas med som anlegg det kan søkes om spillemidler til. Basishall er en treningshall for turn med permanent oppsatte apparater. Det gis muligheter for å søke om inntil 2,5 mill. kroner til basishaller med aktivitetsflate på 23x20 m. Større basishaller og turnhaller vurderes særskilt av departementet. Det kan i tillegg søkes om inntil 0,5 mill. kroner til garderober.

18 Kommunene i Hordaland 10. sept.0818 Krav til søknad - nærmiljøanlegg Kravet til tinglyst feste/leieavtale for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg endres til ”skriftlig avtale på 10 år”


Laste ned ppt "Hordaland 10. september 20081 Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google