Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hordaland 10. september 20081 Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hordaland 10. september 20081 Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hordaland 10. september 20081 Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen E-post: morten.roa@kkd.dep.no http://www.regjeringen.no/kkd/

2 Kommunene i Hordaland 10. sept.082 Søknader om tilskudd til idrettsanlegg 2008 (2007) Søknader totalt, antall:2 852 ( 2962) Total søknadssum:2 533 mill kr (2 479 mill kr) +2,2% Fordelt på: Ordinære idrettsanlegg2 100 søknader, 2 398 mill kr (+2,5 %) Nærmiljøanlegg 752 søknader, 135 mill kr (-3,5 %)

3 Kommunene i Hordaland 10. sept.083 Søknader ordinære anlegg

4 Kommunene i Hordaland 10. sept.084 Søknadssummer for de store anleggskategoriene Millioner kroner

5 Kommunene i Hordaland 10. sept.085 Søknader nærmiljøanlegg Millioner kroner Antall søknader

6 Kommunene i Hordaland 10. sept.086 Post 1.1 Fordeling til fylkene Ordinære Nærmiljø- Nærmiljøanlegg, Sum til fylket anlegg anlegg forenklet ordning Østfold24 429 000 1 125 000 555 000 26 109 000 Akershus53 075 000 3 698 000 1 177 000 57 950 000 Oslo51 175 000 2 810 000 887 000 54 872 000 Hedmark20 762 000 2 775 000 384 000 23 921 000 Oppland17 340 000 2 935 000 376 000 20 651 000 Buskerud24 455 000 2 194 000 519 000 27 168 000 Vestfold28 210 000 1 770 000 486 000 30 466 000 Telemark24 732 000 2 614 000 349 000 27 695 000 Aust-Agder15 357 000 1 831 000 234 000 17 422 000 Vest-Agder22 787 000 2 292 000 380 000 25 459 000 Rogaland50 309 000 7 389 000 954 000 58 652 000 Hordaland57 971 000 6 497 0001 008 000 65 476 000 Sogn og Fjordane17 437 000 3 132 000 245 000 20 814 000 Møre og Romsdal33 735 000 5 884 000 544 000 40 163 000 Sør-Trøndelag28 523 000 3 027 000 592 000 32 142 000 Nord-Trøndelag19 912 000 2 719 000 295 000 22 926 000 Nordland33 358 000 5 026 000 518 000 38 902 000 Troms19 984 000 1 293 000 334 000 21 611 000 Finnmark18 949 000 989 000 163 000 20 101 000 562 500 000 60 000 00010 000 000 632 500 000

7 Kommunene i Hordaland 10. sept.087 Fordelingskriterier, fylkesvis Ordinære anlegg, kriterier i henhold til St.meld. Nr. 14 (1999- 2000) Benyttet fra 2001: Godkjent søknadssum 50 % Antall innbyggere i fylket 25 % Anleggsfordeling 25 % Disse kriteriene brukes fortsatt.

8 Kommunene i Hordaland 10. sept.088 Fordelingskriterier, fylkesvis Nærmiljøanlegg, kriterier i henhold til St.meld. Nr. 14 (1999-2000): Godkjent søknadssum 100 % Nærmiljøanlegg, forenklet ordning: Antall personer i alder 6 – 19 år i fylket 100 %

9 Kommunene i Hordaland 10. sept.089 Fordelingskriterier Kriterier skal vurderes høsten 2008.

10 Kommunene i Hordaland 10. sept.0810 Bestemmelser ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ” I henhold til lov om pengespill m.v.: § 2 ”Kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster”. ”Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen”.

11 Kommunene i Hordaland 10. sept.0811 Endring av tippenøkkelen ”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles med 45,5 % til idrettsformål, 36,5 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite. Midlene til idrettsformål og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite fordeles av Kongen. Av midlene til kulturformål fordeles 2/3 av Stortinget og 1/3 av Kongen.” [ 1] De nye reglene i pengespilloven § 10 ble vedtatt i Lov 2003-08-29 nr 90: Lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Endringene trer i kraft 1. januar 2009.som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming ”

12 Kommunene i Hordaland 10. sept.0812 2.2.1 Krav til søker…. (Nytt punkt c). Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund tas inn i oversikt over godkjente søkere av tilskudd fra spillemidlene. Kommunale foretak tas med under punkt e) sammen med Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper.

13 Kommunene i Hordaland 10. sept.0813 Særbestemmelse om anlegg for funksjonshemmede Muligheten for å kunne søke om tilskudd til særskilte idrettsanlegg for funksjonshemmede tas ut av bestemmelsene. Det er et krav i bestemmelsen at idrettsanlegg skal være tilgjengelig for funksjonshemmede og ha en best mulig universell utforming. Behovet for egne anlegg for funksjonshemmede anses som liten.

14 Kommunene i Hordaland 10. sept.0814 Særlige tilskuddsatser Rehabilitering av kunstgress Rehabilitering av kunstgressbaner for fotball tas inn i bestemmelsene. Det kan søkes om tilskudd etter at anlegget har hatt en brukstid på minimum 10 år. Tilskuddet begrenser seg til: Spilleflate 64 x 100 m (kunstgressflate 68 x 106 m). Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 1 000 000 Spilleflate 40 x 60 m (kunstgressflate 44 x 66 m). Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 400 000

15 Kommunene i Hordaland 10. sept.0815 Særlige tilskuddsatser Fotballhaller Minste fotballhall det blir gitt tilskudd til. Skal ha en minimum spilleflate på 40x60m + sikkerhetssoner. Golfanlegg Kunstgress greener tas inn i bestemmelsene. Tilskuddet begrenser seg til 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000. Det er en forutsetning at det ikke blir gitt tilskudd til vanningsanlegg

16 Kommunene i Hordaland 10. sept.0816 Særlige tilskuddsatser Svømmeanlegg Opplæringsbasseng:12,5 x 8,5 m: tilskuddet økes fra 2 til 2,5 mill. kroner Treningsbasseng: 25,0 x 12,5 m: tilskuddet økes fra 8 til 10 mill. kroner Konkurransebasseng25,0 x 15,5 m: tilskuddet økes fra 10 til 12 mill. kroner For opplæringsbasseng i tillegg til vanlig basseng, minimum 12,5 x 8,5 m, foreslås tilskudd øket fra 1,2 mill. kroner til 2 mill. kroner. Til etablering av rullestolrampe i tilknytning til svømmebasseng, foreslås det at tilskuddssum blir endret fra 100 000 kroner til 200 000 kroner.

17 Kommunene i Hordaland 10. sept.0817 Særlige tilskuddsatser Turnhall Basishall for turn tas med som anlegg det kan søkes om spillemidler til. Basishall er en treningshall for turn med permanent oppsatte apparater. Det gis muligheter for å søke om inntil 2,5 mill. kroner til basishaller med aktivitetsflate på 23x20 m. Større basishaller og turnhaller vurderes særskilt av departementet. Det kan i tillegg søkes om inntil 0,5 mill. kroner til garderober.

18 Kommunene i Hordaland 10. sept.0818 Krav til søknad - nærmiljøanlegg Kravet til tinglyst feste/leieavtale for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg endres til ”skriftlig avtale på 10 år”


Laste ned ppt "Hordaland 10. september 20081 Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google