Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra prosjektleder til trosopplærer Tanker om veien videre i trosopplæringsarbeidet Ole Terje Sukka Mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra prosjektleder til trosopplærer Tanker om veien videre i trosopplæringsarbeidet Ole Terje Sukka Mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra prosjektleder til trosopplærer Tanker om veien videre i trosopplæringsarbeidet Ole Terje Sukka Mars 2010

2 Status om reformen Mellomfase -Periode mellom prosjekt og gjennomføring -Arbeid i lys av erfaringer fra forsøksfasen og ny nasjonal trosopplæringsplan -Fremdeles mulighet for prøving av nye tiltak -Samme økonomiske bevilgninger som under prosjektet Venter på gjennomføringsfase –Ikke i 2010, trolig ikke i 2011

3 Hvorfor status om reformen? Usikker ventetid –Fremdeles mye likt som prosjektfasen Stillingsinstruksene kan måtte forandres –Vi må ansette en person for mellomfasen, men hva skjer når vi kommer til gjennomføringsfasen Hel stilling i gjennomføringsfasen- og konsoliderings- og driftsfasen? –75% av midlene blir fordelt innad i prostiet til menighetene, resten blir fordelt administrativt og diverse andre formål

4 Hva har fungert? Lederkurs 15-18år –Rekrutterer ledere og frivillige. Ungdom ønsker å utfordres Lederforum 16 år+ –Ledermiljø, fellesskap, utrustning, samarbeid med organisasjoner Eidsvåg Adventure –Gutter –Stabil gruppe, relasjonsbygging –Eidsvågs spenstigste gruppe? Ryktespreder LysVåken –Rekrutterer nesten 50% av alle 11-åringer –God bruk av frivillige, foreldre og stab –God bruk av menighetens profil, kompetanse, beliggenhet og bygg

5 Hva har fungert mindre bra Breddesamlinger 15-18år –Vanskelig å vite. Må ha noe stort for å nå de –Mister de aller fleste som ikke har roller etter konfirmasjonen Breddesamlinger 13 år –Ikke så kult å gå på samlinger i kirken lenger. –Foreldrepåvirkningen er mindre –Det trengs å etableres breddesamlinger på lavere alderstrinn først. Eidsvåg Adventure –Nyrekruttering av unge –Rekruttering av jenter –Kostbart opplegg-> vi mister kanskje noen med manglende økonomisk støtte hjemmefra

6 Hva behøver Eidsvåg menighet? En med hovedansvar for systematisk trosopplæring for bredden av 0-18åringer. –Herav plantenking –Koordinering av tiltak –Oppfølging av grupper og personer som leder breddetiltak –Ledelse av enkelte breddetiltak

7 Hva behøver… forts Ledelse av ungdomsarbeid –Drift og oppfølging av allerede etablerte grupper, dvs Lederkurs og Lederforum. Friluftskonsulent –En som jobber for å bruke friluftsliv som en metode og rammer for arbeid med barn og unge. Kan hjelpe grupper med tips og metoder Medleder og administrator i friluftskonfirmantgruppe –Stor frivillig gruppe som ønsker å gjøre mye, men ikke alt logistikk og administrasjon

8 Hva behøver… forts Utstyrsansvarlig –Klatrevegg, klatreutstyr, friluftsutstyr, volleyballbane, utleie av utstyr og tjenester

9 Bruk av grupper i breddetiltak Trosopplærings plan Tikaffen/ diakoniutvalget KorenePutteklubbenSpeider Lederforum 4 års bok Noahs ark 4.klasse Bestemor/far- stund 1.klassinger Minimusikal 13 åringer Nattcup Vestlandshallen Trosopplæringsleder Hovedledere grupper Trosopplæringsutvalg

10 Bruk av grupper i breddetiltak Fordel: –Barna blir både mottaker og avsender. Barna deler sin tro –Det kontinuerlige arbeidet rekrutterer nye –Mye kompetanse i barnegruppen og ledergruppen –Mange frivillige allerede –Mye relasjoner og kontakter/tettere kontakt med foreldre –God kjennskap til aldersgruppen –Stillingsbesparende administrasjon Ulempe: –Tid hos frivillige –Manglende kompetanse innen friluft?

11 Møtepunkt mellom kontinuerlig arbeid og tidsavgrensede tiltak -4-års bok, familiesamling i regi av søndagsskolen -” Samvirke mellom de tidsavgrensede tiltakene, det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet i menigheten og de kristne organisasjonene gir muligheter for mer jevnlig deltakelse i menighetens fellesskap” (Gud gir - Vi deler s10)

12 Egenskaper til ulike faser Tidlig prosjekt: (Njord): –Gründer, nettverk- og pr, prosjektorientert Avslutning prosjekt/mellomfase (Ole Terje) –Vedlikeholder, relasjonsbygger, lederutvikler Mellomfase/gjennomføringsfase (NN 2010) –Planarbeider, vedlikeholder, breddetenkning

13 Kompetanse hos trosopplæringsleder Ole Terjes egne tanker om hva som trengs videre –Minimum kristendom grunnfag –Pedagogikk –Friluftsliv-kompetanse –Erfaring fra lignende arbeid –Administrasjonserfaring

14 Gud gir- Vi deler Trosopplæringsplanen –Eierfølelse hos menighetsrådet –Les denne, spesielt kapittel 4! –Gir rettesnor for veien videre, også med tanke på ny stilling. Gud gir Eidsvåg menighet den rette trosopplæringslederen! Så får dere dele på han/henne på best mulig måte…


Laste ned ppt "Fra prosjektleder til trosopplærer Tanker om veien videre i trosopplæringsarbeidet Ole Terje Sukka Mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google