Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et prosjekt med mål om å øke dåpstallene i Bærums 10 menigheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et prosjekt med mål om å øke dåpstallene i Bærums 10 menigheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et prosjekt med mål om å øke dåpstallene i Bærums 10 menigheter.
Merket for livet Et prosjekt med mål om å øke dåpstallene i Bærums 10 menigheter. Dette er en kort presentasjon av et lengre refleksjonsdokument / ressursdokument som har som mål å øke tallet på døpte i de 10 menighetene i Bærum. Dokumentet er lagt fram for de ulike faggruppene for innspill og diskusjon. Vi håper dette gir eierskap og lager forankring hos menighetene slik at de ønsker å bruke dokumentet Ressursdokumentet løser ikke alle utfordringer i forbindelse med dåp. Dette er ingen oppskriftsbok. Hovedjobben gjenstår og den må gjøres i den enkelte menighet i samarbeid mellom ansatte og frivillige medarbeidere. Vi håper at dokumentet får oss alle i gang så vi fokuserer på dåp og trosopplæring i våre menigheter. Å ha fokus på noe fører oftest til noe godt! Bærum april 2013

2 Merket for livet Dåpstallet i Bærum prosti har gått ned. Prosjektgruppen Merket for Livet har sett på hvordan de 10 menighetene, hver for seg og i fellesskap, kan løfte frem dåpen samt styrke og videreutvikle trosopplæringen. Utvalget har gjennomgått hele tidslinjen fra fødselsmelding til 4-årsbok, og foreslår noen rutiner og tiltak.

3 Prosjektgruppen Mia Ottersen – trosopplæringsleder i Lommedalen
Marte Brenne – sekretær på Kirketorget Nina Engen – kateket i Grinilund Torunn Jåvold – sokneprest i Haslum Gunn-Eva Nesland-Steinor – menighetenes kommunikasjonsleder Prosjektet er initiert av prost og kirkeverge

4 Arbeidsform Fase 1: Research, idemyldring, sette seg inn i problemstillingen. sekretærer, kirketorg og prester ble spurt om hva som fungerer bra – og mindre bra i dag. Fase 2: Strukturering av informasjon. Presenterte de foreløpige resultatene for en prest, en trosopplærer, en kateket og en sekretær. Noen tilbakemeldinger ble innlemmet i prosessen videre. Arbeidsdokument ble presentert for alle faggrupper. Fase 3: Sluttføring og presentasjon for MR Samme trend på landsbasis Statistikk for alle/totalen preges også av tilflytning av flere religioner (flerkulturelt samfunn) Men også blant de med tilhørighet er tallene synkende. (valgfrihet? Ønsker ikke å døpe barna inn i en kirke som uttaler seg på en sånn måte om synd og barn? Tradisjoner er mindre viktige) Mindre fokus: de fleste har sluttet med å sende ut invitasjons til dåp til nyfødte og hilsen til 1 og 2 og 3 års dåpsdag. Reduserte administrative ressurser og trangere økonomi. Blir ond sirkel. Færre medlemmer gir enda trangere økonomi.

5 Bakgrunn Dåpstallene i Bærum:
Alle barn: 75% i 2003 til rundt 52% i 2012. Barn av medlemmer: 82,2% i 2003 til rundt 74,2% i 2012. De siste årene har det i liten grad blitt invitert til dåp. Fireårsbok har i de fleste menigheter vært det første faste breddetiltaket i trosopplæringen. Samme trend på landsbasis Statistikk for alle/totalen preges også av tilflytning av flere religioner (flerkulturelt samfunn) Men også blant de med tilhørighet er tallene synkende. (valgfrihet? Ønsker ikke å døpe barna inn i en kirke som uttaler seg på en sånn måte om synd og barn? Tradisjoner er mindre viktige) Mindre fokus: de fleste har sluttet med å sende ut invitasjons til dåp til nyfødte og hilsen til 1 og 2 og 3 års dåpsdag. Reduserte administrative ressurser og trangere økonomi. Blir ond sirkel. Færre medlemmer gir enda trangere økonomi.

6 Hvorfor er dåp viktig? - Kirkens oppdrag fra Jesus – døpe og lære (Matt 28, 18-20). - Dåpen er en gave: vi blir ”merket for livet” med korsets tegn og tatt inn i den kristne kirke.  Sakramentet gir oss alle rettigheter. - Dåpen er identitetsbyggende. Et speil som forteller oss hvem vi er; Guds elskede barn. - Det skjer noe kvalitativt i dåpen, noe som forandrer. - Livets fest. - Tradisjonsbærer. - Medlemskap – tilhørighet og rett til deltakelse. - Arbeidsplasser og tildeling av trosopplæringsmidler. Det er viktig å tenke gjennom hvorfor dåpen er så viktig. Hva skjer hvis vi slutter å døpe? Teologisk og praktisk. Hva betyr det for et menneske å være døpt? Dåp og nattverd er kirkens to sakramenter. Dåp er en hellig handling.

7 Folkekirken Hvor går grensen? Hvor lavt medlemstall kan vi ha og fortsatt kalles en folkekirke? Skal alle få døpe hvor og når de vil? Dåp og bostedsmenighet. Menighetens hovedgudstjeneste. Dåp og trosopplæring? Hvor viktig er det at barnet døpes i lokalmenigheten/der det bor. Hvorfor er det viktig? Hvor viktig er det at barnet døpes i en hovedgudstjeneste? Har dåpskirke betydning for trosopplæringen?

8 Tiltak som gjennomføres:
F.o.m okt 2012 sender kirketorget ut invitasjon til dåp til alle vi mottar fødselsmelding fra (barn m. tilhørighet). Påmelding til dåp via nettet. Arbeidsutvalg og prosjektet Merket for livet. Dette er i gang – som et element i økt tilgjengelighet. Vi vet ikke effekten av dette enda, og brosjyren som er laget vil bli evaluert / justert etter et års tid.

9 Utvalget foreslår: - Opprettholde invitasjonsbrosjyre.
- Egen fane for dåp på alle våre hjemmesider med følgende innhold: -Hva / hvorfor/ hvordan/ hvor? -Materiell til trosopplæring i hjemmet: Smakebiter med: Musikk / Bønner. ”Apper” for nedlasting. Lenker. -Ofte stilte spørsmål: f.eks Barnas planet. -Praktiske tips til dåpsfest. - Annonsere på nyfødtsiden i Budstikka om invitasjon til dåp. En brukervennlig dåpsside som oppmuntrer til undring, dåp og videre trosopplæring. Vi ser for oss følgende tema: Hva er dåpen? Hvorfor døpe? Hvordan døpe? Hvor døpe? Materiell til trosopplæring i hjemmet; forslag til musikk (smakebiter), bøker, leker, bønner, sanger til sengekanten. Ofte stilte spørsmål / Utsagn fra barnemunn, ref. tegneserie Barnas planet (målet er å kunne forklare vanskelig tematikk på en ufarlig måte). Siden kan også inneholde praktisk hjelp til dåpsfesten og markering av dåpsdagen, som for eksempel sanger, salmer, maler til invitasjoner, oppskrifter på kaker…  Siden bør ha rom for lokale tilpasninger ut ifra de ulike menighetenes særpreg. Vi håper at nettsida er oppe i siste halvdel av 2013. Forts..

10 - Informasjon om kirkens trosopplæringstiltak for små barn
- ”Invitasjon til dåp” trykkes opp og skal være i alle menigheter og på helsestasjoner, barselavdelinger etc - Informasjon om kirkens trosopplæringstiltak for små barn - Fokus på språk og gode bilder på informasjonsmateriell Prøve å nå medlemmene som velger bort dåp Nå de vi ikke treffer i kirken Det er heller ikke for sent å døpe etter babystadiet og man må ikke vente til konfirmasjon. Man skal ikke føle seg dum om man velger å døpe barnet sitt ved 2-3 års alder. Ting blir fort umoderne. Skape gjenkjennelighet. IKO / DNK sider / materiell er litt ugjennomtrengelige eller kjedelige. Utdatert. Vanskelig å forstå. En påstand at dette virker fremmedgjørende - fordi vi ikke presenterer dåp på en forståelige måte for mennesker av i dag. Den beste ”reklamen” er fornøyde ”kunder

11 Vårt møte med dåpsfamiliene
Påmelding på nett eller telefon til kirketorget Dåpssamtale /dåpssamling i bostedmenighet Spørsmål til refleksjon: - Flere ansatte / frivillige medvirker? Smakebiter på babysang/øve på salmer/ trosopplæringsmateriell, dåpsklubb etc - Sted for samtale? Kirken åpner for å tenne lys/ be en bønn for familien/ døpefonten. - Invitere til deltakelse; tekstlesning, dåpslys, bære/helle vann, tørke/ta av lue. - Utdeling av materiell i egen pose/pakke. Fadderbønn. Dåpsbok. Bokmerke. Hva funker best av samtaler – samlinger? Utvalget oppfordrer til samlinger: Kirken. Perfekt ramme for å snakke om dåpens innhold. Konkret. Mye av det som står her vil være selvsagt for de fleste prester. Ment som en påminnelse. Ikke et pålegg. Overraskende hvor viktig en liten grad av medvirkning kan ha for opplevelsen av gudstjenesten. Noen av de som kommer til gudstjeneste har ikke vært der på veldig lenge. Fadderbønn : bokmerke. Oppfordre til å dele ut i selskapet. Alle har en bok på sengekanten. Bokmerket med barnets navn kan ligge i denne - en ”daglig” påminnelse om ditt fadderbarn. En praktisk hjelp til å be en bønn for fadderbarnet. LØFTE fram faddernes oppgave. Det er godt for et barn å være et bønnebarn . ’

12 Vårt møte med dåpsfamiliene
Kontakt ved utensokns dåp Hvordan inkludere dåpsfølget i gudstjenesten: - Kirkeverter (egne dåpsverter?) - Tydelig agenda - Medliturger - Ekstra veiledning Utensokns dåp. Mail/ helst telefon. Ønske velkommen. Inkluderende. Tar vekk nervøsitet. Øker mulighet for økt tilstedeværelse for den enkelte. Opplever at noen heller venter 4 – 5 mnd. på å døpe i Haslum enn å velge hjemmekirken. Dette handler om kirkebygg. Ikke om menighet. Dåpsgudstjenester vs. hovedgudstjenester Populært med dåpsgudstjenester. Brukervennlig.

13 Utvalget foreslår Egne dåpsgudstjenester på søndager kl eller lørdager i noen kirker Ha en prøveperiode på lørdagsdåp i en eller noen få kirker. (følgende menigheter signaliserer at de vil prøve fra høsten: Høvik, Haslum, Østerås og Snarøya) Dersom dåpsgudstjenester bare blir aktuelt i presskirkene kan det gå på omgang mellom stabene i de 10 menighetene Øke sekretærenes kjennskap til alle kirkene/menighetene Presentere de ulike kirkene våre med bilder på dåpssiden SE på dag, tidspunkt og sted for dåp. Organist kabalen er vanskeligere enn prestekabalen. Hva med kirtjenere I prøveperioden er det lurt kirkene samordnes så lørdagsdåp er på ulike datoer. Lørdagsdåp kan være når det er bryllup, om man tenker økonomisk og i forhold til ressursbruk En del av sekretæropplæringen å besøke alle kirkene for å øke kunnskapen om lokale forhold og bedre kunne svare på spørsmål. Den tiltenkte dåpsfanen kan også ha utdypende artikler om de enkelte kirkers fortreffelighet. Ellers er det viktig å tenke mer på hva vi får og hva vi mister når vi da kanskje får færre dåp i hovedgudstjenestene. Det stiller også krav til å gjøre dåpsgudstjenestene skikkelig.

14 Forslag til utdeling av materiell
I dåpssamtalen Fadderhilsen: fadderbønn som bokmerke Informasjonsmateriell om menighetens liv og trosopplæring Til foreldrene: ”Merket for livet” et hefte til bruk på dåpsdagen og i hjemmet, mappe eller nett til å samle materiell i. I gudstjenesten Dåpslys med lysestake

15 Trosopplæring i hjemmet
Opplæring og bekreftelse av foreldrenes tro. Oppfordring til å bruke høytider/dåpsdag etc. til å formidle tro. SMS-påminnelse til faddere og foreldre om fadderbarnets dåpsdag. Dåpsfanen på nettsiden. De første årene handler det om opplæring av foreldre. Bekrefte deres tro – den som gjorde at de valgte å døpe barnet sitt. Dyktiggjøre/ legge til rette for trosopplæring i hjemmet – i hverdagen…. Hjelpe dem til å bruke de anledninger som naturlig ligger der. Overvinne sin egen religiøse sjenanse. Dette begynner i dåps -samtale og gudstjenesten. Settes ord på. Bekreftes. Dette kan videreføres i forbindelse med dåpsdagen de første årene. SMS-påminnelse om fadderbarnets dåpsdag fra Nordberg og Maridalen har hatt et forsøk med faddere registrert i en database hvor faddere får en påminnelse når det nærmer seg dåpsdagen til fadderbarnet. Håper denne vil videreføres / eller se på muligheten for en liknende tjeneste. Dåpsfanen på nettsiden vår; relevant litteratur og tips til gaver. 1

16 Trosopplæring 1 år: App med ”Kjære Gud jeg har det godt”
2 år: App med bibelfortelling 3 år: Gratulasjonskort i posten 1 år: babysang. 1-3 år Barnesang, søndagsskole og gudstjenester 4 år: Utdeling av 4-årsbok 1 års dåpsdag : Digital utsendt dåpspåminnelse : vise app – tommelfinger. Ingen spiller cd lenger. Men alle trenger hjelp til å synge med barnet sitt. Foreldrenes telefon. Har alle smart telefon ? Tips: musikk fra Lommedalen. 1.årsdagen og 3.årsdagen. Gunn Eva er ansatt som informasjonsleder for alle de 10 menighetene i Bærum. Noe av det hun vil jobbe med er nettopp å sjekke det tekniske i forbindelse med dette. Slike utsendelser kan med fordel ordnes sentralt. Årlig småbarnssangsgudstjeneste – invitere med brev/ mail / sms alle som har døpt de tre siste årene….? Bidra til å skape en tradisjon for å gå på gudstjeneste med barna. ( om ikke så ofte så i allefall årlig…) Fra og med 4 år : LOKAL menighet. Tilhørighet til MIN kirke er viktig. Min kirke er der jeg bor. Ikke nødvendigvis der jeg er døpt. Det går også an å ha to kirker som min kirke.

17 Veien videre Dåp som fokusområde i alle de 10 menighetene i Bærum fra 2014. Presentasjon av prosjektet i alle menigheter. Utvikle materiell. Artikler til menighetsblad og egne hjemmesider, kontakt med Budstikka, Vårt land, med mer. Prostisamling med biskopen med tema dåp. Informasjonsmatriale: Ønsker å lage matriell med egen grafisk profil. Noe kan være særegent for den enkelte menighet – noe kan være felles. Kan være billigere for de ulike menighetene enn å bestille fra Iko eller skrifthuset eller andre.

18 Til diskusjon i MR Lørdagsdåp? Ja/nei
Dåp i hovedgudstjeneste og/eller dåpsgudstjenester? Felles design/materiell for hele prostiet. Ja/nei Andre forslag og innspill til Merket for livet? Informasjonsmatriale: Ønsker å lage matriell med egen grafisk profil. Noe kan være særegent for den enkelte menighet – noe kan være felles. Dette kan være billigere for de ulike menighetene enn å bestille fra Iko eller skrifthuset eller andre.


Laste ned ppt "Et prosjekt med mål om å øke dåpstallene i Bærums 10 menigheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google