Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring Lena E. Bygballe Et forskningsprosjekt ved Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring Lena E. Bygballe Et forskningsprosjekt ved Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg)"— Utskrift av presentasjonen:

1 En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring Lena E. Bygballe Et forskningsprosjekt ved Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg)

2 Disposisjon •Bakgrunn •BAE-næringens rolle i et kunnskapsbasert Norge •Fakta om BAE-næringen •BAE-næringens kunnskapsallmenning •Kunnskapsdynamikk i BAE-næringen •Implikasjoner for beslutningstakere på nærings- og myndighetsnivå •Hovedkonklusjoner

3 ”The cost game is over ”

4 Kunnskapsbasert Kundedrevet Globalt Miljørobust Fremtidens næringsliv: Premisser

5 Et kunnskapsbasert Norge: ‘ A race for attractiveness’ • Et agendasettende forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI, i regi Torger Reve – en studie av 13 ulike næringer • Målsetning: “Gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for kunnskapsbasert, kundedrevet, globalt og miljørobust næringsliv” • “Et kunnskapsbasert Norge” (Reve m.fl. 2012)

6 Utdanningsattraktivitet FoU oginnovasjonsattraktivitet Talentattraktivitet Eierskapsattraktivitet Klyngeattraktivitet Miljøattraktivitet Næringer som kunnskapsnav Kunnskaps- dynamikk

7 En kunnskapsbasert BAE-næring •Prosjektmedarbeidere: •Lena Bygballe og Eskil Goldeng •Ressursgruppe: •Representanter fra BAE næringen •Data: •Regnskapsdata fra Brønnøysundregisteret •Innovasjons – og arbeidsmobilitetsdata fra SSB/NAV •Spørreundersøkelse med 839 svar •Intervjuer med ti toppledere •Sju dybdecases av nytenkning i BAE-næringen

8 BAE-næringens verdikjede

9 BAE – næringen: Omsetningen nærmer seg 600 mrd ProduksjonHandelUtleie ArkitekterRådgivere Eiendom- service Utførende Eiendom- finans Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund/Handelshøyskolen BI

10 ProduksjonHandelUtleie ArkitekterRådgivere Eiendom- service Utførende Eiendom- finans BAE – næringen: Verdiskapningen nærmer seg 200 mrd Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund/Handelshøyskolen BI

11 BAE: Utvikling Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund/Handelshøyskolen BI

12 Historisk utvikling 1999-2009 •Antall BAE-bedrifter har vokst med 65% •Omsetningen i BAE-næringen har vokst med 96% •Verdiskapningen i BAE-næringen har vokst med 114% •Driftsresultatene i BAE-næringen har vokst med 156% •Lønnskostnadene i BAE-næringen har vokst med 95% Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund/Handelshøyskolen BI

13 Verdiskapning per ansatt Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund/Handelshøyskolen BI

14 Distriktsprofil Absolutt omsetning vs. Balassa omsetning Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund/Handelshøyskolen BI

15 Andel internasjonale kunder og leverandører Kilde: Handelshøyskolen BI

16 Utvikling i andel studenter innen BAE-relaterte fag Kilde: SSB/Handelshøyskolen BI

17 Talentattraktivitet Kilde: Handelshøyskolen BI

18 Utenlandsk arbeidskraft Kilde: SSB/Handelshøyskolen BI

19 En innovativ næring?

20 Andel selskaper med innovasjon Kilde: SSB/Handelshøyskolen BI

21 Andel omsetning brukt på FoU Kilde: SSB/Handelshøyskolen BI

22 Hvor skjer innovasjonene Kilde: SSB/Handelshøyskolen BI

23 Grunnlag for innovasjon Kilde: SSB/Handelshøyskolen BI

24 ”Når pris betyr alt, er det så godt som umulig å tenke innovasjon i en lavmarginnæring” (Entreprenør) ”Vi jobber også i olje og gass, og kundene der setter krav, gjennomfører revisjoner og bidrar med midler til utvikling. Vi opplever ikke det samme fra kunder i bygg og anlegg” (Rådgiver)

25 Eierskapsattraktivitet Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund/Handelshøyskolen BI

26 Miljøattraktivitet •40 %-næringen •Arnstadutvalget (2010): for å nå målene kreves forskrifter, økonomiske insentiver, kompetanseheving og atferdsendring •60 % av respondentene i spørreundersøkelsen svarer at miljø – og energi er fokusområder for bedriftens videre kunnskapsutvikling •Flere nettverk og forskningssentre- og prosjekter er allerede etablert – f.eks Grønn Byggallianse og ZEB

27 Kunnskapsdynamikk Kilde: Handelshøyskolen BI

28 Styrke på koblinger til andre næringer Kilde: Handelshøyskolen BI

29 Interne koblinger og kompetanseutvikling •Ca 35 % oppgir at de bruker mer enn 2% av omsetningen på kompetanseutvikling, først og fremst intern kursing og opplæring •Men, mye fokus på den daglige læringen gjennom prosjektene og samspill mellom mennesker: ”Vi tenkte før på databaser og snakket om verktøy, men dette var feil spor. Det går på det mellommenneskelige og å føre folk sammen” (Byggherre)

30 En kunnskapsbasert næringspolitikk må utvikles langs to dimensjoner •Styrke kunnskapsallmenningen (Hexagon modellen) •Styrke kunnskapsdynamikken (Nettverksmodeller)

31 Implikasjoner for næringen •Næringen er attraktiv på en rekke områder, men bør fokusere på: –Hvordan sikre en solid kompetansebase –Hvordan løse utfordringer knyttet til manglende (systematisk) innovasjon –Hvordan utnytte mulighetene knyttet til miljø og energieffektivisering –Hvordan skape nye forretningsmuligheter

32 Implikasjoner for myndighetsnivå •Beslutningstakere på myndighetsnivå bør fokusere på: –Hvordan sikre BAE nødvendig kompetansetilgang –Hvordan stimulere til innovasjon gjennom BAE-relaterte FoU programmer –Hvordan skape forskrifter og insentiver som stimulerer til innovasjon –Hvordan profesjonalisere offentliges rolle som innkjøper

33 Hovedkonklusjoner •BAE-næringen er en landsdekkende, verdiskapende og kunnskapsbasert miljønæring •Næringen har forutsetninger for å kunne løse to viktige samfunnsoppgaver: –Bidra med verdiskaping i andre næringer –Bidra til å løse store nasjonale oppgaver, knyttet til demografisk utvikling, vedlikeholdsetterslep og miljø •Faktorer som må styrkes: –Næringens vilje og evne til FoU, innovasjon og samarbeid –Myndighetenes vilje og evne til å stimulere til innovasjon, gjennom satsning på BAE-relatert utdanning og forskning, helhetlig tenkning når det gjelder forskrifter og krav og gode offentlige prosjekter

34 Takk for oppmerksomheten! Lena E. Bygballe www.bi.no/bygg


Laste ned ppt "En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring Lena E. Bygballe Et forskningsprosjekt ved Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google