Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon i etablerte virksomheter Mer enn å komme med nye ideer Tor Helge Aas, PhD Seniorforsker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon i etablerte virksomheter Mer enn å komme med nye ideer Tor Helge Aas, PhD Seniorforsker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon i etablerte virksomheter Mer enn å komme med nye ideer Tor Helge Aas, PhD Seniorforsker

2 Sørlandsk næringsliv - Et makroperspektiv Kilde: Wallevik og Jørgensen (2013), Krise, omstilling og vekst – en regionanalyse av Sørlandet. FoU-rapport no. 1 – 2013, Agderforskning

3 Sørlandsk næringsliv – Et makroperspektiv Kilde: Wallevik og Jørgensen (2013), Krise, omstilling og vekst – en regionanalyse av Sørlandet. FoU-rapport no. 1 – 2013, Agderforskning

4 Sørlandsk næringsliv – Et makroperspektiv Kilde: Wallevik og Jørgensen (2013), Krise, omstilling og vekst – en regionanalyse av Sørlandet. FoU-rapport no. 1 – 2013, Agderforskning

5 Det er ikke lett å være topp- presterende over tid Bedrifter i alle sektorer er topp- presterende i stadig kortere tid Innovasjon er nødvendig for å forbli en topp-presterende bedrift Utvikling i antall topp- presterende bedrifter Kilde: Wiggins og Ruefli (2002), «Sustained Competitive Advantage…», Organization Science, 13 (1), pp 82-105.

6 Hva er innovasjon?

7 Innovasjon i byggenæringen – Noen eksempler Nye «produkter» – Nye kompliserte konstruksjoner – Mer miljøvennlige/energieffektive bygg Nye byggeprosesser – Økt produktivitet – Bruk av nye IKT løsninger Nye tjenester og forretningsmodeller

8 Likevel store utfordringer… Bygballe og Goldeng (2011): – «Det finnes flere studier som sammenlikner innovasjon i byggenæringen i ulike land (…). Felles for disse studiene er at de finner byggenæringen generelt lite innovativ, sammenliknet med andre næringer» – «Det har blitt en etablert sannhet at byggenæringen er konservativ og lite innovativ» Andel selskaper med produkt – eller tjenesteinnovasjoner. Kilde: SSB Innovasjonsundersøkelsen 2008 Andel av omsetning brukt på FoU. Kilde: SSB Innovasjonsundersøkelsen 2008 Kilde: Bygballe og Goldeng (2011), En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring, FoU rapport 2/2011 - BI

9 Så… Kan bedring i innovasjonsgrad være en kilde til forbedret lønnsomhet og vekst for bedrifter i bygg- og anleggsbransjen? JA!

10 Så hvordan få det til…? SøkeVelge Utvikle og implementere Gevinst- realisering Behov for – Innovasjonsprosess(er) – Innovasjonsressurser Intellektuelle ressurser Organisatoriske ressurser Organisasjons- kultur Innovasjons- strategi Rammeverket er basert på: - Tidd and Bessant (2013), Managing Innovation, Chichester: John Wiley and Sons - Froehle, C.M. and Roth, A.V. (2007), “A resource-process framework of new service development”, Production and Operations Management, Vol. 16 No. 2, pp. 169-88.

11 Prosessen Litteraturen har hovedsakelig fokusert på produktinnovasjon, og gir flg. råd: – En formell stage-gate prosess bør implementeres – Prosessen bør være veldokumentert – Ansatte bør være disiplinerte i bruken av prosessen – Go/no-go kriterier bør være tydelige og pre- definerte for alle beslutningspunkter – Prosessen bør være fleksibel nok til å kunne tilpasses ulike typer prosjekter (størrelse, risikoprofil) – Det bør pekes ut en prosesseier som fasiliterer prosessen, spesielt for radikale prosjekter Prof. Robert Cooper: The Stage-Gate inventor

12 Bygge innovasjonsressurser, -kultur og -strategi Innovasjonsprosessen går ikke av seg selv… Bedriften trenger – Innovasjonsstrategi – Noen (med rett kompetanse) som har innovasjon i rollen sin – Aksept for å bruke ressurser (både penger og timer) på innovasjon – Belønningssystemer – Innovasjonskultur/-klima Men bedriften trenger ikke å gjøre alt selv… – Kompetansen/ressursene kan komme fra utsiden… (ref. åpen innovasjon)


Laste ned ppt "Innovasjon i etablerte virksomheter Mer enn å komme med nye ideer Tor Helge Aas, PhD Seniorforsker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google