Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar Rica Ishavshotell 18. Juni 2003 Fiskeri – og Havbruksnæringen Noen IKT utfordringer Roy Robertsen, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar Rica Ishavshotell 18. Juni 2003 Fiskeri – og Havbruksnæringen Noen IKT utfordringer Roy Robertsen, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar Rica Ishavshotell 18. Juni 2003 Fiskeri – og Havbruksnæringen Noen IKT utfordringer Roy Robertsen, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening

2 Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon som organiserer ca. 600 medlemsbedrifter med over 10.000 ansatte. FHL består av følgende bransjeforeninger: FHL havbruk (tidl. Norske Fiskeoppdretteres Forening - NFF) FHL industri og eksport (tidl. Fiskerinæringens Landsforening - FNL) FHL fiskemel (tidl. Sildemelfabrikkenes Landsforening - SL) FHL fiskefôr (tidl. Fiskefôr Produsentenes Forening - FPF) FHL er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). OM FHL

3 Fiskeri- og havbruksnæringens andel av norsk eksport 2002 Januar-November © EFF, Datakilde=SSB

4 Norsk eksport av sjømat 1988 - 2002 © EFF, Datakilde=SSB

5 Nord Amerika 5,5 % (1,6 mrd) Latin Amerika 4 % (1,2 mrd) EU 54 % (15,5 mrd) Øst Europa 14 % (4 mrd) Asia 19 % (5,4 mrd) © EFF, Datakilde=SSB Norsk eksport av sjømat 2002

6 Tema: Effektiv bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi for å øke lønnsomheten i bransjen Eksempel: Havbruksnæringen

7 Verdikjeden i havbruksnæringen

8

9  Biologisk produksjonsplanlegging: Superior Plan&Budsjett  Taktisk/operativ slakteplanlegging: Harvest & Sales  Biologisk kontroll og avvikshåndtering: Superior Kontroll  Dokumentasjon og sporbarhet: Superior Sporing og Kvalitet Aquasmart ASA – Superior – programvare for havbruk

10 Kilde: Aqkvasmart ASA

11 Utviklingstrekk for havbruksnæringen: Store integrerte selskaper –Globale selskaper med kontroll over store deler av verdikjeden Etterspørsel etter helhetlige IKT-løsninger Integrasjon, kommunikasjon og dataflyt – effektiv flyt av informasjon for bedre styring og logistikk Fokus på matvaretrygghet, dyrevelferd og miljø – Informasjon om opprinnelse, dyrevelferd og miljø, dokumentasjon og sporbarhet Løsninger må dekke alle kommersielle arter

12 Kilde: Akvasmart ASA

13 Helhetlige integrerte løsninger betinger : Stabile kommunikasjonslinjer (faste og mobile) Bedre kapasitet (bredband) Global kapasitet (næringen er internasjonal)

14 Sporbarhet  Verktøy for matvaretrygghet EU – krav fra 2005 IIII III Privat Åpen Spørring Hentedatavha: -bedriftsnettet -intranett -internett 3346 5568 7790 3345 55677789 3344 55667788 1122 1123 1124 3346 5568 3346 55687790 3345 5567 7789 3345 5567 3345 55677789 3344 5566 7788 3344 5566 3344 556677881122 1123 1124 Kilde: Petter Olsen, Fiskeriforskning

15 Dette krever: Internasjonal standardiseringsarbeid – videreføring av Tracefish/EAN Integrasjonsplattformer (EuroBIT) Kommunikasjon mellom informasjonsdatabaser (eks. fordata, miljødata) Standardiserte meldingsformater (XML)

16 Integrated Project A2 Proposal Submission Forms EUROPEAN COMMISSION 6 th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Prosjektkoordinator: Telenor ASA Overordnet mål: EuroBIT prosjektet vil spesifisere, designe og pilotimplementere en programvarefamilie for integrasjons og samhandlingplattformer. Denne retter seg mot utveksling av produktdata mellom bedrifter i en internasjonal verdikjede. EuroBIT- EU søknad Prosjektomfang: ca. 120 millioner kroner, 5 år, ca 40 Europeiske samarbeidspartnere Fiskerinæringen er en av 3 demonstratorbransjer

17

18 Andre potensielle IKT relaterte prosjekter i bransjen: SHEEL – EU prosjekt – Elektronisk føring av fangstdagbok IKT baserte systemer for ressursforvaltning Virtuelt auksjonssystem – førstehåndsomsetning av fisk Distribuerte informasjonssystem for planlegging, miljøovervåking og rapportering


Laste ned ppt "Seminar Rica Ishavshotell 18. Juni 2003 Fiskeri – og Havbruksnæringen Noen IKT utfordringer Roy Robertsen, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google