Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar Rica Ishavshotell 18. Juni 2003 Fiskeri – og Havbruksnæringen Noen IKT utfordringer Roy Robertsen, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar Rica Ishavshotell 18. Juni 2003 Fiskeri – og Havbruksnæringen Noen IKT utfordringer Roy Robertsen, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar Rica Ishavshotell 18. Juni 2003 Fiskeri – og Havbruksnæringen Noen IKT utfordringer Roy Robertsen, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening

2 Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon som organiserer ca. 600 medlemsbedrifter med over ansatte. FHL består av følgende bransjeforeninger: FHL havbruk (tidl. Norske Fiskeoppdretteres Forening - NFF) FHL industri og eksport (tidl. Fiskerinæringens Landsforening - FNL) FHL fiskemel (tidl. Sildemelfabrikkenes Landsforening - SL) FHL fiskefôr (tidl. Fiskefôr Produsentenes Forening - FPF) FHL er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). OM FHL

3 Fiskeri- og havbruksnæringens andel av norsk eksport 2002 Januar-November © EFF, Datakilde=SSB

4 Norsk eksport av sjømat © EFF, Datakilde=SSB

5 Nord Amerika 5,5 % (1,6 mrd) Latin Amerika 4 % (1,2 mrd) EU 54 % (15,5 mrd) Øst Europa 14 % (4 mrd) Asia 19 % (5,4 mrd) © EFF, Datakilde=SSB Norsk eksport av sjømat 2002

6 Tema: Effektiv bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi for å øke lønnsomheten i bransjen Eksempel: Havbruksnæringen

7 Verdikjeden i havbruksnæringen

8

9  Biologisk produksjonsplanlegging: Superior Plan&Budsjett  Taktisk/operativ slakteplanlegging: Harvest & Sales  Biologisk kontroll og avvikshåndtering: Superior Kontroll  Dokumentasjon og sporbarhet: Superior Sporing og Kvalitet Aquasmart ASA – Superior – programvare for havbruk

10 Kilde: Aqkvasmart ASA

11 Utviklingstrekk for havbruksnæringen: Store integrerte selskaper –Globale selskaper med kontroll over store deler av verdikjeden Etterspørsel etter helhetlige IKT-løsninger Integrasjon, kommunikasjon og dataflyt – effektiv flyt av informasjon for bedre styring og logistikk Fokus på matvaretrygghet, dyrevelferd og miljø – Informasjon om opprinnelse, dyrevelferd og miljø, dokumentasjon og sporbarhet Løsninger må dekke alle kommersielle arter

12 Kilde: Akvasmart ASA

13 Helhetlige integrerte løsninger betinger : Stabile kommunikasjonslinjer (faste og mobile) Bedre kapasitet (bredband) Global kapasitet (næringen er internasjonal)

14 Sporbarhet  Verktøy for matvaretrygghet EU – krav fra 2005 IIII III Privat Åpen Spørring Hentedatavha: -bedriftsnettet -intranett -internett Kilde: Petter Olsen, Fiskeriforskning

15 Dette krever: Internasjonal standardiseringsarbeid – videreføring av Tracefish/EAN Integrasjonsplattformer (EuroBIT) Kommunikasjon mellom informasjonsdatabaser (eks. fordata, miljødata) Standardiserte meldingsformater (XML)

16 Integrated Project A2 Proposal Submission Forms EUROPEAN COMMISSION 6 th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Prosjektkoordinator: Telenor ASA Overordnet mål: EuroBIT prosjektet vil spesifisere, designe og pilotimplementere en programvarefamilie for integrasjons og samhandlingplattformer. Denne retter seg mot utveksling av produktdata mellom bedrifter i en internasjonal verdikjede. EuroBIT- EU søknad Prosjektomfang: ca. 120 millioner kroner, 5 år, ca 40 Europeiske samarbeidspartnere Fiskerinæringen er en av 3 demonstratorbransjer

17

18 Andre potensielle IKT relaterte prosjekter i bransjen: SHEEL – EU prosjekt – Elektronisk føring av fangstdagbok IKT baserte systemer for ressursforvaltning Virtuelt auksjonssystem – førstehåndsomsetning av fisk Distribuerte informasjonssystem for planlegging, miljøovervåking og rapportering


Laste ned ppt "Seminar Rica Ishavshotell 18. Juni 2003 Fiskeri – og Havbruksnæringen Noen IKT utfordringer Roy Robertsen, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google