Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marinepack og emballasjedesign

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marinepack og emballasjedesign"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marinepack og emballasjedesign
Hva er sjømatemballasje?

2 Dr.grads-program innen design
Stipendiat: Kjersti Kjøll Øverbø Forskningsprosjekt: Marinepack Tema: designmetodikk Arbeidstittel: emballasjedesign for sjømat Stipendiatet skal gjennomføres i samarbeid mellom STØ og IPD Hovedveileder: Per Boelskifte, IPD Biveileder: Ole Jørgen Hanssen, STØ/IPD Tidsrom: vår 2002 til høst 2004 (3 år) med mulig forlengelse 1år Bakgrunn: siv.ing. fra Institutt for Produktdesign, NTNU (IPD) Engasjement hos STØ høst 2001 for å kartlegge mulige problemstillinger for et dr.gradsprogram innen design for Marinepack Ansatt som stipendiat ved Institutt for produktdesign 15.januar Godkjent som dr.ing.student ved NTNU 30.januar

3 Dr.grads-program innen FOU område I
I Optimal emballering og distribusjon II Trygg og kvalitetsbevarende emballasje næringsmiddel- og emballasjeprodusenter fisk, sjømat og andre næringsmidler råvarer og ferdigvarer, ulike bearbeidingsmetoder innenlands- og eksportmarkedet distribusjon og emballasje emballasje av ulike materialer og typer designløsninger og/eller –metodikk

4 Sentrale begreper designmetodikk emballasjedesign
Hvordan komme fram til et resultat. designmetodikk emballasjedesign Hva resultatet skal være. Designmetodikk brukt på emballasje

5 Eksempel på en modell Modell for integrert produktutvikling (IPU)
Flere avdelinger i bedriften deltar ...med ulik innsats gjennom ulike faser Modell for integrert produktutvikling (IPU)

6 Design formgiving eller:
å tenke og planlegge for så å formgi slik at det kan produseres, brukes og destrueres Vektlagte forhold: det brukerfunksjonelle det estetisk opplevelsesmessige langsiktig identitetsbyggende kostnadseffektivitet i bedriftens verdikjede kulturelle, politiske og etiske forhold - fra utvalget for næringsrettet design

7 Emballasje zip-lock Oppfattes som en tjeneste.
beskyttelse av produktet effektiv og funksjonell inndeling av produktet for distribusjon, salg og bruk identitetsbærer for produkt og bedrift informasjonskanal fra produsent/er mot kunde har kort livssyklus, og bør resirkuleres zip-lock

8 Produktutvikling i næringsmiddelindustrien
kan ha flere nivå produkttilpasning produktutvikling innovasjon (PU+MR+P) eller utgangspunkt marked/nisjetilpasning ny teknologi Emballasjedesign er ofte produkttilpasninger eller ’face-lifts’. Emballasje stadig mer aktiv del av produktet?

9 Emballasjedesign og -utvikling
transportemballasje forbrukeremballasje

10 Emballasje: verdikjede
Emballasje berører flere aktører langs verdikjeden Brukerfunksjon, opplevelse og kommunikasjon Innovasjon og tilpasning: emballasjeoptimering

11 Emballasjeindustrien
underleverandører stor kunnskap om eget materiale tilbyr ofte løsninger Sjømatemballasje er ofte transportemballasje i EPS eller fiber.

12 Utfordringer knyttet til emballasje
avgifter på avfall og emballasje krav til utnyttelse av transportvolum/paller standardisering resirkulering og gjenbruk produktsikkerhet ansvarsfordeling mellom ulike ledd i verdikjeden sporbarhet av produkt og emballasje

13 Næringsmiddelindustri, fiskeri og havbruk
Samlet produksjonsverdi NOK 100mrd, økende på grunn av fisk Næringsmiddelindustrien: videreforedling for hjemmemarked Fiskerinæringen: råvarer for eksport Laks er et ’stort’ husdyr Gilde og Tine satser på sjømat og fisk

14 Utfordringer for fiskerinæring og havbruk
varierende råstofftilgang og råstoffpris globalisering? endring i distribusjonsmønster transportkapasitet mangel på arbeidskraft og høye lønninger miljøutfordringer miljøskader fra fiske/oppdrett miljøgifter o.l. i sjømat

15 Distribusjon og marked
Mange omsetningsledd før fisken når forbruker Direktesalg til handelskjeder Proteksjonisme i markeder Markedsføring er ofte generisk og utført av EFF Økt forbruk av fisk og sjømat kan ventes? Hvor mye kunnskap har produsentene om forbrukerne?

16 Viktig for emballasjedesign i Marinepack
Norge som råvareleverandør eller integrator informasjonsflyt i verdikjeder konkurranse teknologisk utvikling distribusjonsløsninger standardisering av emballasje og modulløsninger grad av videreforedling markeder og nisjer kommunikasjon: image og identitet

17 Forskning på design Design er en utøvende profesjon. Dr.gradsarbeidet vil baseres på case og teori. Case: konkrete produktutviklings- og designprosjekter utført i samarbeid med bedrifter. Mål: å trekke generelle slutninger og utvikle metoder og modeller Aktuelle case: prosjekter innen Marinepack, hvor minst tre bør ha fokus på design studentprosjekter ved IPD prosjekter i samarbeid med SPIN, Filetforum osv Stipendiaten bør ikke være utøvende designer.

18 Foreløpig målsetting Mulige delmål: Å utvikle modeller og metoder for effektiv og innovativ design og utvikling av emballasje/ emballasjesystemer for sjømat, med basis i konsumprodukter. Å utvikle metoder og verktøy for kreativitet og innovasjon når to eller flere bedrifter samarbeider i et utviklingsprosjekt. Å fastsette kriterier for gode emballasjeløsninger. Det vil si emballasjeløsninger som er optimale i forhold til verdikjeder eller i forhold til egenskaper som: salgsfremmende, trygg, forbrukervennlig, miljøeffektiv, økonomisk effektiv og effektiv for transport Å utvikle metoder for utvikling og design av konsumemballasjer. Blant annet metoder for å inkorporere forbrukerpreferanser og markedskunnskap i produktutviklingsprosesser.

19 Samarbeid med bedrifter og aktører
Bedriftene og aktørene bør være med å bestemme endelig problemstilling og målsetting. Jeg avhenger av bedriftene for å finne og gjennomføre case som er aktuelle for problemstillingen. Det er ønskelig med nært samarbeid og veiledning på flere stadier. Spesielt diskusjon rundt modeller/metoder og andre resultater.

20 Takk for meg! Optimal sjømatemballasje?


Laste ned ppt "Marinepack og emballasjedesign"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google