Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Marinepack og emballasjedesign Hva er sjømatemballasje?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Marinepack og emballasjedesign Hva er sjømatemballasje?"— Utskrift av presentasjonen:

1 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Marinepack og emballasjedesign Hva er sjømatemballasje?

2 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Dr.grads-program innen design Stipendiat: Kjersti Kjøll Øverbø Forskningsprosjekt: Marinepack Tema: designmetodikk Arbeidstittel: emballasjedesign for sjømat • Bakgrunn: siv.ing. fra Institutt for Produktdesign, NTNU (IPD) • Engasjement hos STØ høst 2001 for å kartlegge mulige problemstillinger for et dr.gradsprogram innen design for Marinepack • Ansatt som stipendiat ved Institutt for produktdesign 15.januar • Godkjent som dr.ing.student ved NTNU 30.januar • Stipendiatet skal gjennomføres i samarbeid mellom STØ og IPD • Hovedveileder: Per Boelskifte, IPD • Biveileder: Ole Jørgen Hanssen, STØ/IPD • Tidsrom: vår 2002 til høst 2004 (3 år) med mulig forlengelse 1år

3 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Dr.grads-program innen FOU område I I Optimal emballering og distribusjon II Trygg og kvalitetsbevarende emballasje • næringsmiddel- og emballasjeprodusenter • fisk, sjømat og andre næringsmidler • råvarer og ferdigvarer, ulike bearbeidingsmetoder • innenlands- og eksportmarkedet • distribusjon og emballasje • emballasje av ulike materialer og typer • designløsninger og/eller – metodikk

4 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Sentrale begreper Hva resultatet skal være. Designmetodikk brukt på emballasje Hvordan komme fram til et resultat. designmetodikk emballasjedesign

5 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Eksempel på en modell Modell for integrert produktutvikling (IPU)...med ulik innsats gjennom ulike faser Flere avdelinger i bedriften deltar

6 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Design formgiving eller: å tenke og planlegge for så å formgi slik at det kan produseres, brukes og destrueres Vektlagte forhold: • det brukerfunksjonelle • det estetisk opplevelsesmessige • langsiktig identitetsbyggende • kostnadseffektivitet i bedriftens verdikjede • kulturelle, politiske og etiske forhold - fra utvalget for næringsrettet design

7 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Emballasje Oppfattes som en tjeneste. • beskyttelse av produktet • effektiv og funksjonell inndeling av produktet for distribusjon, salg og bruk • identitetsbærer for produkt og bedrift • informasjonskanal fra produsent/er mot kunde • har kort livssyklus, og bør resirkuleres

8 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Produktutvikling i næringsmiddelindustrien kan ha flere nivå • produkttilpasning • produktutvikling • innovasjon (PU+MR+P) eller utgangspunkt • marked/nisjetilpasning • ny teknologi Emballasjedesign er ofte produkttilpasninger eller ’face- lifts’. Emballasje stadig mer aktiv del av produktet?

9 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Emballasjedesign og -utvikling forbrukeremballasje transportemballasje

10 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Emballasje: verdikjede Innovasjon og tilpasning: emballasjeoptimering Brukerfunksjon, opplevelse og kommunikasjon Emballasje berører flere aktører langs verdikjeden

11 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Emballasjeindustrien • underleverandører • stor kunnskap om eget materiale • tilbyr ofte løsninger Sjømatemballasje er ofte transportemballasje i EPS eller fiber.

12 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Utfordringer knyttet til emballasje • avgifter på avfall og emballasje • krav til utnyttelse av transportvolum/paller • standardisering • resirkulering og gjenbruk • produktsikkerhet • ansvarsfordeling mellom ulike ledd i verdikjeden • sporbarhet av produkt og emballasje

13 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Næringsmiddelindustri, fiskeri og havbruk Samlet produksjonsverdi NOK 100mrd, økende på grunn av fisk Næringsmiddelindustrien: videreforedling for hjemmemarked Fiskerinæringen: råvarer for eksport Laks er et ’stort’ husdyr Gilde og Tine satser på sjømat og fisk

14 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Utfordringer for fiskerinæring og havbruk • varierende råstofftilgang og råstoffpris • globalisering? • endring i distribusjonsmønster • transportkapasitet • mangel på arbeidskraft og høye lønninger • miljøutfordringer •miljøskader fra fiske/oppdrett •miljøgifter o.l. i sjømat

15 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Distribusjon og marked Mange omsetningsledd før fisken når forbruker Direktesalg til handelskjeder Proteksjonisme i markeder Markedsføring er ofte generisk og utført av EFF Økt forbruk av fisk og sjømat kan ventes? Hvor mye kunnskap har produsentene om forbrukerne?

16 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Viktig for emballasjedesign i Marinepack • Norge som råvareleverandør eller integrator • informasjonsflyt i verdikjeder • konkurranse • teknologisk utvikling • distribusjonsløsninger • standardisering av emballasje og modulløsninger • grad av videreforedling • markeder og nisjer • kommunikasjon: image og identitet

17 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Forskning på design Aktuelle case: • prosjekter innen Marinepack, hvor minst tre bør ha fokus på design • studentprosjekter ved IPD • prosjekter i samarbeid med SPIN, Filetforum osv Stipendiaten bør ikke være utøvende designer. Design er en utøvende profesjon. Dr.gradsarbeidet vil baseres på case og teori. Case: konkrete produktutviklings- og designprosjekter utført i samarbeid med bedrifter. Mål: å trekke generelle slutninger og utvikle metoder og modeller

18 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Foreløpig målsetting Å utvikle modeller og metoder for effektiv og innovativ design og utvikling av emballasje/ emballasjesystemer for sjømat, med basis i konsumprodukter. Å utvikle metoder og verktøy for kreativitet og innovasjon når to eller flere bedrifter samarbeider i et utviklingsprosjekt. Å fastsette kriterier for gode emballasjeløsninger. Det vil si emballasjeløsninger som er optimale i forhold til verdikjeder eller i forhold til egenskaper som: salgsfremmende, trygg, forbrukervennlig, miljøeffektiv, økonomisk effektiv og effektiv for transport Å utvikle metoder for utvikling og design av konsumemballasjer. Blant annet metoder for å inkorporere forbrukerpreferanser og markedskunnskap i produktutviklingsprosesser. Mulige delmål:

19 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Samarbeid med bedrifter og aktører Bedriftene og aktørene bør være med å bestemme endelig problemstilling og målsetting. Jeg avhenger av bedriftene for å finne og gjennomføre case som er aktuelle for problemstillingen. Det er ønskelig med nært samarbeid og veiledning på flere stadier. Spesielt diskusjon rundt modeller/metoder og andre resultater.

20 emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Takk for meg! Optimal sjømatemballasje?


Laste ned ppt "Emballasjedesign og Marinepack bedrifts-seminar Marinepack 28.2 - 01.03 2002 Marinepack og emballasjedesign Hva er sjømatemballasje?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google