Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partnerne bak Næringsbarometeret: Presentasjon 18. januar 2006 Sogn og Fjordane Presentasjon 18. januar 2006 Hordaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partnerne bak Næringsbarometeret: Presentasjon 18. januar 2006 Sogn og Fjordane Presentasjon 18. januar 2006 Hordaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Partnerne bak Næringsbarometeret: Presentasjon 18. januar 2006 Sogn og Fjordane Presentasjon 18. januar 2006 Hordaland

2 Partnerskapet bak Næringsbarometeret Aetat Hordaland Aetat Sogn og Fjordane Innovasjon Norge Hordaland Innovasjon Norge Sogn og Fjordane NHO Hordaland NHO Sogn og Fjordane Hordaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sparebanken Vest Utarbeidet av Asplan Viak Samarbeid mellom ulike fagområder i to Vestlandsfylker

3 Tema i presentasjonen 1.Status for norsk økonomi 2.Hovedfunn i bedriftsundersøkelsen 3.Eksport 4.Utviklingen innenfor 13 ulike næringsgrupper 5.Arbeidsmarkedet –tilgang på stillinger – ledighet – utenlandsk arbeidskraft 6.Paneldebatt: Nytt industrieventyr i nord – følger Bergen og Hordaland med? Innhold

4 Datagrunnlag  Bedriftsundersøkelse som Asplan Viak har gjennomført for prosjektet, delvis i tilknytning til NHO sitt Økonomibarometer. Omfatter 1439 virksomheter - 1080 i Hordaland og 359 i Sogn og Fjordane.  En egen landbruksundersøkelse som omfatter 69 gårdsbruk - 30 av de i Hordaland.  En kommuneundersøkelse – kommunene som har svart representerer 2/3 av folketallet i Hordaland.  Intervju med næringslivsledere.  Aetat sin database og annen offentlig statistikk. Data, innspill og prognoser fra ulike fagmiljø og bransjeorganisasjoner. 2006

5 Norsk økonomi  Norge inn i 2006 med sterke makrotall  Er toppen snart nådd?  Forventninger for 2006 Bakteppe

6 Større tro på økt sysselsetting i 2006  Optimismen i næringslivet på Vestlandet øker  Eksportindustrien venter størst vekst i omsetning og lønnsomhet  Etterspørselen etter arbeidskraft øker  Arbeidsmarkedet strammer seg til  Stadig flere benytter arbeidskraft fra de nye EU-landene Oppsummering

7 Bedriftsundersøkelsen - Hordaland Oppsummering for 2006

8 Investeringer etter næring Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

9 Eksport

10 Statistisk Sentralbyrå (SSB) Eksport av tradisjonelle varer etter produksjonsfylke (2004) Nb feil på y-aksen ! Skal være 0-30 milliarder

11 SSB Hordalands del av samlet eksport fra Norge for ulike varegrupper, ekskl. brenselsstoff

12 SSB Eksport av tradisjonelle varer fordelt på varegrupper produsert i Hordaland, Sogn og Fjordane og landet totalt

13 Næringene

14 Havbruk Sysselsatte: 800 – under 1 %. Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

15 Fiskeri og fiskeindustri Sysselsatte fiskeindustri: 1190 – under 1 % fiske: 980 – under 1 % Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

16 OED - SSB Energi – investeringer i norsk sokkel (i mrd. 2002-kroner) Sysselsatte: 5 130 – 2 %

17 Industri Sysselsatte: ca 27 000 – 13% Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

18 Boligmarkedet Bank, finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Boligprisene Omsetningstiden

19 Forretningsmessig tjenesteyting Sysselsatte: 18 740 – 8,7 % Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

20 Reiseliv

21 Hotell og restaurant Sysselsette: 14 300 innen reiseliv 6 200 innen hot. og rest. Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

22 Kulturnæringene Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

23 Landbruksundersøkelsen - Hordaland og Sogn og Fjordane Landbruk  Mange gårdbrukere henter store deler av inntekten utenfor bruket.  Over halvparten melder om nedgang i inntektene fra landbruket fra 2004 til 2005, litt under 20 prosent seier at de har hatt en økning.  I 2006 venter ca halvparten fortsatt reduksjon, nesten en tredjedel venter økte inntekter.  Investeringene i landbruket på Vestlandet, som har vært lave i flere år, viste en øke i 2004. Det er de største brukene som investerer mest. Halvparten av gårdbrukerne planlegger å investere i 2006.  To retninger: Samdrift øker – og stor interesse for nisjeproduksjon.  Mange bruker gården som utgangspunkt for annen næringsvirksomhet. Sysselsatte: 3 450 – 1,6 %

24 Offentlig sektor

25 Kommuneundersøkelsen - Hordaland og Sogn og Fjordane  Mange tegn på bedring i kommuneøkonomien, men vil kommunene tilsette flere ?  Forventninger om høy lønnsvekst gjør at mange kommuner er tilbakeholdne med å tilsette flere personer på tjenesteområder det egentlig er behov for å styrke.  Knapt noen kommuner regner med å tilsette flere i administrasjonen, selv om de har nedbemannet til dels kraftig.  Statlig styring i form av øremerking av midler, i retning av barnehager og psykiatri, kan ta ressurser fra andre tjenesteområder som konkurrerer om den samme arbeidskraften, men som det ikke er knyttet særlig økonomiske virkemiddel til.  Slik det ser ut nå er det liten grunn til å tro på vesentlig økning i offentlig sysselsetting det kommende året. Tjenesteområder der staten gjennom økonomiske insentivordninger oppmuntrer til sterkere satsing vil til en viss grad kunne få en økning, men også her vil det i mange kommuner heller være snakk om å unngå nedbemanning. Offentlig sektor Sysselsatte: 76 000 – 35 %

26 Annen personlig tjenesteytelse Sysselsatte: vel 6 600 – 3 % Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

27 Bygg og anlegg Sysselsatte: ca 15 000 – 7% Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

28 SSB - Hordaland og Sogn og Fjordane Bygg og anlegg – igangsatte boliger

29 Shipping

30 Sysselsatte: 4 200 – ca 2 % Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

31 Transport og kommunikasjon Sysselsatte: vel 11 000 – 5 % Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

32 Varehandel Sysselsatte: vel 29 800 – 14 % Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

33 Arbeidsmarkedet

34 Sysselsatte per desember 2004 Oversikt sysselsatte ulike næringer

35 Forventningsindeksen for Næringsbarometeret - sysselsetting Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

36 Endring i stillingstilgang fra 2004 til 2005 Fra Aetats database - Hordaland

37 Endring i tallet på helt ledige fra 2004 til 2005 Fra Aetats database - Hordaland Absolutte tallstørrelser angitt i hver søyle

38 Bedriftsundersøkelsen - Hordaland Prosentdel som sier det er aktuelt å benytte utenlandsk arbeidskraft


Laste ned ppt "Partnerne bak Næringsbarometeret: Presentasjon 18. januar 2006 Sogn og Fjordane Presentasjon 18. januar 2006 Hordaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google