Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orienteringer fra fakultetsledelsen Fakultetsstyremøte 4.juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orienteringer fra fakultetsledelsen Fakultetsstyremøte 4.juni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orienteringer fra fakultetsledelsen Fakultetsstyremøte 4.juni

2 Utdanning Resultater fra NOKUTs tilsyn med 6 mastergradsprogram på HSL: –Revidering av dokumentasjonsvitenskap –Videre oppfølging av visuelle kulturstudier og russlandsstudier –Tilsyn avsluttet for filosofi, historie og kunstvitenskap

3 Forskning Ingen uttelling for våre søknader til nytt program for utdanningsforskning, FINNUT http://www.forskningsradet.no/prognett- finnut/Nyheter/161_millioner_til_utdanningsforskning/1253996517940/p125 3990820613http://www.forskningsradet.no/prognett- finnut/Nyheter/161_millioner_til_utdanningsforskning/1253996517940/p125 3990820613 SIU har lyst ut 55 millioner til ulike program for internasjonalt samarbeid, med søknadsfrist 16.09 FRIPRO-status: 18 prosjektsøknader sendt, 1 ERC Program for humaniora sendes på høring tidlig i høstsemesteret

4 Økonomi og organisasjon Tilleggsbevilgning til Kvinnforsk og SESAM fra universitetsstyret –KVINNFORSK: 297 000 –SESAM: 730 000 UiO har sagt opp avtalen med studiesenteret i Caen –Universitetsdirektøren har varslet at det skal foretas en gjennomgang av UiTs bruk av alle utestasjonene Ny ledelse for Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag: Anne Kristine Børressen, NTNU (leder) og Sonni Olsen (nestleder) Lønnsoppgjøret: –Generelle tillegg –Stor pott til lokale forhandlinger

5 Økonomi og organisasjon forts Nye retningslinjer vedtatt som resultat av fusjonen i 2013 FoU-termin: - gjelder fra 01.01.15 -førstelektorer kan få termin etter 4 år ved 2 opptjente publikasjonspoeng Arbeidstid: –Gjelder fra 01.08.14 –Ingen store endringer ifht UiTs gamle retningslinjer –Phd-stipendiater vil få dobbel faktor for undervisning –Nytilsatte kan få tilsvarende ved førstegangsundervsining


Laste ned ppt "Orienteringer fra fakultetsledelsen Fakultetsstyremøte 4.juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google