Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknader om permisjon fra stipendiater Regelverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknader om permisjon fra stipendiater Regelverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknader om permisjon fra stipendiater Regelverk

2 Søknader om permisjon fra stipendiater UiO fører en restriktiv linje når det gjelder permisjons- søknader utover lov- og tariffbestemte permisjoner knyttet til sykdom, omsorg for barn, fødselspermisjoner etc. Vi forholder oss til Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingvitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.xml under Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060131-0102.html

3 Søknader om permisjon fra stipendiater Retningslinjenes punkt 14, 3. ledd sier: Det kan gis permisjon for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og liknende når dette kan skje uten å redusere framdriften med mer enn et halvt år i postdoktorprosjekt, doktorgradsutdanning eller kunstnerisk utviklingsarbeid eller spesialistutdanning. I slike tilfeller kan ansettelsesperioden forlenges tilsvarende.

4 Søknader om permisjon fra stipendiater Hvem involveres før søknad sendes i så fall: a)Veileder b)Forskerutdanningskoordinator ved enhet c)Instituttleder Søknad med nødvendige vedlegg.

5 Søknader om permisjon fra stipendiater For øvrig: UiO har også presisert en mer restriktiv linje til permisjoner for å gå over i annen stilling, jf. Administrative retningslinjer for adgang til permisjon ved overgang til annen stilling: http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/personal/permisjoner/admretnlinjerovergangannenstilling.xml


Laste ned ppt "Søknader om permisjon fra stipendiater Regelverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google