Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet - fordi torsken fortjener det Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF Pressekonferanse Tromsø 24 mai 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet - fordi torsken fortjener det Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF Pressekonferanse Tromsø 24 mai 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet - fordi torsken fortjener det Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF Pressekonferanse Tromsø 24 mai 2005

2 - 19 konsesjonsrunde lyses ut før sommeren - Oljeselskapene kjører kampanje - Forvaltningsplan våren 2006 - Hvor er de petroleumsfrie områdene? WWF foreslår petroleumsfrie områder fordi Regjeringa ikke gjør jobben sin! WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet Det haster for Barentshavet

3 - Verdens siste, store torskebestand - Lodda og silda, som er to av verdens største fiskebestander. - 150 andre fiskearter - Flere hundre kaldtkorallrev, deriblant verdens største - Enorme sjøfuglkolonier, over 40 arter og 20 millioner fugler -17 hvalarter og 6 selarter - Hvalross, isbjørn og oter - Flere tusen kvadratkilometer tareskog og store svampsamfunn Fantastiske naturverdier WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

4 Produktivt – og robust økosystem - Stor variasjon i sesonger og mellom år - Økosystemet er preget av artenes svigninger - Robuste arter som tåler ett tøft arktisk miljø - Stor konsentrasjoner av enkeltarter i tid og sted - Tilpasning til arktisk klima, alder og fett WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

5 Og svært sårbart i noen områder - Allerede påvirket av fiske, miljøgifter og klimaendringer - En endring hos en nøkkelart kan gi store konsekvenser - Store deler av en bestand kan gå tapt fordi enkeltartene opptrer i store konsentrasjoner WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

6 Vi vet nok! - Vi vet hvilke skader store oljeutslipp kan gjøre - Vi vet hvor de sårbare områdene i Barentshavet er - De miljøfaglige institusjonene: Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Statens Forurensningstilsyn og Direktoratet for Naturforvaltning anbefaler alle at de mest sårbare områdene holdes stengt for petroleumsvirksomhet. WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

7 To rykende ferske rapporter WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

8 - Havforskningsinstituttet viser hvor fiskeressursene er når de er mest sårbare for akutte oljeutslipp - Det Norske Veritas har laget kart over hvor særlig sårbare naturressuser finnes Fisk Sel og hval SjøfuglStrenderKoraller WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

9 - Data fra Fiskeridirektoratet over fiskeri- og havbruksaktivitet. - Dialog og innspill fra Fiskarlaget og Fiskeri- og havbruksnæringen Landsforbund. Fiskeri Havbruk WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

10 Områder i Barentshavet som er særlig sårbare for akutte oljeutslipp Vekting Fisk = 3 Sjøfugl = 2 Strender = 2 Sjøpattedyr = 1 Koraller = 1 Fiskeri = 1 Havbruk = 1

11 Lofoten Vesterålen Lopphavet og Tromsøflaket Nordkapp og Finnmarkskysten Bjørnøya, polarfronten og iskanten Havområder dekket av is deler av året WWFs forslag til petroleumsfrie områder WWF, mai 2005 Kart utarbeidet på bakgrunn av rapport fra Det norske Veritas og Havforskingsinstituttet. -WWFs forslag til petroleumsfrie områder - De viktigste naturverdiene pluss en buffersone på 2 dagers drivtid

12 Lofoten og Røstbanken Vesterålen Lopphavet og Tromsøflaket Nordkapp og Finnmarkskysten Bjørnøya, polarfronten og iskanten WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

13

14 Hvorfor? Miljørisiko = sannsynlighet x konsekvens Liten, men alltid tilstede, jfr. Snorre A, Eirik Raude. Vanskelig å styre, forutsettes minimert. Kan være svært stor! Kan styres: Det spiller stor rolle HVOR uhellet skjer! WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

15 Folket har forstått det - Ny spørreundersøkelse viser at: -60 prosent av befolkningen ønsker petroleumsfrie områder -Flertall av velgerne til SV, V, Sp, KrF og AP vil ha petroleumsfre områder - Nesten halvparten av Høyres og Frps velgere WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet

16 - Det faglige grunnlaget er her - Alle miljøfaglige institusjoner anbefaler det - Fiskeri- og havbruksnæringen er positive - Regjeringa har lovet det - Folket ønsker det GJØR DET! Petroleumsfrie områder WWFs forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet


Laste ned ppt "Forslag til petroleumsfrie områder i Barentshavet - fordi torsken fortjener det Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF Pressekonferanse Tromsø 24 mai 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google