Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økologi er læren om samspillet mellom planter og dyr, og mellom disse og det miljøet de lever i. Individer: Enkeltmennesker eller enkeltdyr. Art: For.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økologi er læren om samspillet mellom planter og dyr, og mellom disse og det miljøet de lever i. Individer: Enkeltmennesker eller enkeltdyr. Art: For."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Økologi er læren om samspillet mellom planter og dyr, og mellom disse og det miljøet de lever i. Individer: Enkeltmennesker eller enkeltdyr. Art: For at individer skal kunne regnes som samme art, må de kunne lage levedyktig avkom! Populasjon: Alle individene av en art som lever innenfor et bestemt område, kalles en populasjon eller en bestand. Alle populasjonene innenfor et geografisk avgrenset område kalles et samfunn. Økosystem: Et avgrenset geografisk område med enhetlig natur. Eks: innsjø, myr, barskog, sandstrand. Biosfæren: en delen av jorden hvor det finnes levende organismer Biosfæren: Den delen av jorden hvor det finnes levende organismer VIKTIGE BEGREPER

3 ART Individer som ligner hverandre og som kan få forplantnings- dyktig avkom Et økosystem er en avgrenset del av naturen - individ, art, populasjon, samfunn og miljø

4 •Et økosystem er et avgrenset område med nokså enhetlig natur! •For eksempel en stor myr, en sandstrand, en løvskog, eller høyfjell som på bildet! •Et økosystem består av en levende del (biotisk) og en ikke levende del (abiotisk) Økosystem

5 Økosystemer inneholder: Biotiske faktorer (levende) •Produsenter •Forbrukere •Nedbrytere Abiotiske faktorer (ikke levende) – oksygen, karbondioksid, vann, næringsalter, temperatur, lys Grønne planter Dyr (planteetere og rovdyr) Sopp og bakterier

6 Livløs del (abiotisk) •Den ikke levende delen av et økosystem er de miljøfaktorene som påvirker de levende organismene som bor der. •Alle disse miljøfaktorene vil påvirke hvilke levende organismer som trives i det gitte økosystemet. Eksempel: • Luft: inngår i fotosyntese • Vann: viktig for alle levende organismer • Jordsmonn • Tilgang på sol • Vind og temperatur

7 Produsentene har fotosyntese Stivelse og cellulose Plantene kalles produsenter, fordi de lager sin egen mat gjennom fotosyntesen!

8 Forbrukere

9 Nedbrytere

10

11 Næringskjeder – oversikt over hvem som spiser hva Gress (produsent) MusRev En næringskjede starter alltid med en produsent!

12 Næringsnett – flere næringskjeder koblet sammen Produsenter Første- forbruker Andre- og tredje forbruker Andre-, tredje og fjerdeforbruker

13 Næringsnett 2

14 Økosystem: Høyfjellet

15 Oppgave •Finn et annet økosystem du kan tolke på samme måte som med høyfjellet.. •Vurder hva som kjennetegner nettopp dette økosystemet •Ta for deg dette økosystemet og finn produsenter, forbrukere, nedbrytere og abiotiske faktorer som preger tilværelsen der! •Bruk gjerne internett og finn fine bilder!

16 Dette bør du kunne! •Hva er økologi? •Hva er et økosystem? •Gi eksempler på noen økosystemer. •Hva er biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem, gi eksempler? •Definer begrepene individ, art, populasjon, samfunn, og gi eksempler på hver av dem •Hva er en produsent, forbruker og nedbryter, gi eksempel? •Forklar og beskriv fotosyntesen •Hva er en næringskjede og hva er et næringsnett, gi eksempler


Laste ned ppt "Økologi er læren om samspillet mellom planter og dyr, og mellom disse og det miljøet de lever i. Individer: Enkeltmennesker eller enkeltdyr. Art: For."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google