Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Espen Johnsen FG Observasjonsmetodikk Foto: Rudolf Svensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Espen Johnsen FG Observasjonsmetodikk Foto: Rudolf Svensen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Espen Johnsen FG Observasjonsmetodikk Foto: Rudolf Svensen

3 Innhold •Livshistorie og utbredelse av tobis •ICES sin inndeling av tobisområder •Den norske forvaltningsmodellen  Bakgrunn  Hvordan vurderer ICES modellen? •Tobisfiskeriet i 2011 •Hvordan er utsikten for tobisbestanden i 2012?

4 Livshistorie og utbredelse av tobis Høst Vinter Sommer Vår Dvale i sanden Spiser om dagen GYTING BUNNSLÅING

5 Høst Vinter Sommer Vår Dvale i sanden Spiser om dagen GYTING BUNNSLÅING Gyting •Midtvinters (rundt nyttår) •Eggene legges på sanden •Lang klekkesesong; klekkes i februar-mai

6 Høst Vinter Sommer Vår Dvale i sanden Spiser om dagen GYTING BUNNSLÅING Larvefasen •32-90 dg pelagisk fase •6-15 mm, passiv drift •20-30 mm, svømmer •Samler seg i områder med mye zooplankton

7 Høst Vinter Sommer Vår Dvale i sanden Spiser om dagen GYTING BUNNSLÅING

8 Høst Vinter Sommer Vår Dvale i sanden Spiser om dagen GYTING BUNNSLÅING Post larve-stadiet/voksen •Gjemmer seg i sanden når den ikke beiter i stim  Om vinteren når temperaturen og byttedyrmengden er lav (september-mars)  Om natten (visuelle beitere) •O-gruppe starter overvintringen senere på høsten •1-gruppe starter beiting tidligere på våren

9 Avhengig av bunnsubstrat der den kan gjemme seg og spare energi Behrens, J. W. et al., 2007

10 Tobisutbredelsen i Nordsjøen Jensen et al. 2011

11 ICES sin inndeling av tobisområder Sandeel management in the North Sea is based on the (invalid) assumption that there is a single stock when there is strong evidence of a number of spatially distinct (sub-)stocks.” ICES, 2009

12 Fra ett til sju områder •Områdedeling basert på  Larvedrift  Vekstforskjeller  Alder ved gyting •Ny modell for bestandsberegning •Skrapetokt i desember brukes til å forutsi årsklassestyrke •Akustikk inngår som datagrunnlag i nord * Område 6 er Kattegat

13 ICES råd, kvoter & landinger 2011 Sandeel area NameICES advice (1000’t)* TACDanske + norske landinger 1Dogger Bank South Eastern North Sea Central Eastern North Sea * 4Central Western North Sea Viking and Bergen Bank area 00 6Division IIIa East (Kattegat) Shetland area00 * Egen forvaltning og kvotefastsettelse i NØS

14 Den norske forvaltningsmodellen •Bakgrunn •Hvordan vurderer ICES modellen?

15 Fangst per år i 1000’ tonn Fiskeriet krasjet i 2003

16 X X X X X X X Ekstra alvorlig i NØS med mange tomme felt fra slutten av 1990-årene

17 ICES råd og kvoter ÅrRådTAC (’000 t) CATCH (’000 t) Intet råd Tåler innværende FCa Ingen økning i F F<2003. In-year-mon F<2003. In-year-mon In-year-monitoring In-year-monitoring In-year-monitoring In-year-monitoring In-year-monitoring400398

18 Havforskningsinstituttet gav tilleggsråd for NØS  : innskrenket fiskeperiode 1. april juni  2006: Begrenset forsøksfiske  2007: Kvote på t (30% av t)  2008: Kvote på t (stengt 2. juni)  2009: NØS stengt for alt tobisfiske  2010: Eksperimentelt fiskeri ( t) t (23.april – 23. juni)

19 Havforskningsinstituttet gav tilleggsråd for NØS Vanskelig for fiskere, forvaltning og rådgivere

20 Områdebasert forvaltning i NØS - Målsetning - •Bærekraftige lokale gytebestander i hele utbredelsesområdet for tobis i norsk sone •Større og mer stabil fangst •Økosystemforvaltning

21 Områdebasert forvaltning i NØS - Prinsipp -  6 områder (2 subområder)  Årlige vekslinger  Toktresultat i år (y) gir  Åpne eller stenge område i år y+1  Foreløpig totalkvote for åpne subområder i år y+1  Toktresultat i år y+1  Rekrutteringsestimat  Eventuelt åpne nye områder  Eventuelt øke kvote  Sesong: 23.april – 23.juni  Minstemål

22 Hva mener andre (ICES)? •Har enda ikke blitt forespurt om å vurdere forvaltningsmodellen •Enkelte medlemmer i ICES synes modellen er meget interessant •Danmark synes det er underlig at Norge kan gi høy kvote i NØS, mens ICES anbefaler 0 i omtrent samme område

23 Tobisfiskeriet i 2011 •Tokt og fiskeridata gav grunnlag for en foreløpig kvote på tonn •Hva avdekket toktet i 2011?

24 Tobisfiskeriet i 2011

25 UkeTonn Totalt11237 UkeTonn Totalt UkeTonn Totalt 11057

26 Tobisfiskeriet i 2011 Andel ettåringer i fangstene < 1% !

27 Hvordan er utsikten for tobisbestanden i 2012?

28 Tobistokt Undersøker alle områder -

29 Geografisk fordeling av tobis i NØS

30 Tokt: Aldersfordelinger

31 Tokt 2011: Andel ettåringer 0% 38% 5% 0% 3% 11% 5% 0% 1%

32 Hvordan er utsikten for tobisbestanden i 2012? •Mindre mengde tobis i 2011 enn i 2010 grunnet en meget liten 2010 årsklasse •Stor andel gytere, dvs. 2- og 3 åringer  Disse kunne gyte vinteren 2010/2011 og kan gyte vinteren 2011/2012 •Er i større grad avhengig av en god rekruttering i 2012

33 Takk !


Laste ned ppt "Espen Johnsen FG Observasjonsmetodikk Foto: Rudolf Svensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google