Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Espen Johnsen FG Observasjonsmetodikk Foto: Rudolf Svensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Espen Johnsen FG Observasjonsmetodikk Foto: Rudolf Svensen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Espen Johnsen FG Observasjonsmetodikk Foto: Rudolf Svensen

3 Innhold •Livshistorie og utbredelse av tobis •ICES sin inndeling av tobisområder •Den norske forvaltningsmodellen  Bakgrunn  Hvordan vurderer ICES modellen? •Tobisfiskeriet i 2011 •Hvordan er utsikten for tobisbestanden i 2012?

4 Livshistorie og utbredelse av tobis Høst Vinter Sommer Vår Dvale i sanden Spiser om dagen GYTING BUNNSLÅING

5 Høst Vinter Sommer Vår Dvale i sanden Spiser om dagen GYTING BUNNSLÅING Gyting •Midtvinters (rundt nyttår) •Eggene legges på sanden •Lang klekkesesong; klekkes i februar-mai

6 Høst Vinter Sommer Vår Dvale i sanden Spiser om dagen GYTING BUNNSLÅING Larvefasen •32-90 dg pelagisk fase •6-15 mm, passiv drift •20-30 mm, svømmer •Samler seg i områder med mye zooplankton

7 Høst Vinter Sommer Vår Dvale i sanden Spiser om dagen GYTING BUNNSLÅING

8 Høst Vinter Sommer Vår Dvale i sanden Spiser om dagen GYTING BUNNSLÅING Post larve-stadiet/voksen •Gjemmer seg i sanden når den ikke beiter i stim  Om vinteren når temperaturen og byttedyrmengden er lav (september-mars)  Om natten (visuelle beitere) •O-gruppe starter overvintringen senere på høsten •1-gruppe starter beiting tidligere på våren

9 Avhengig av bunnsubstrat der den kan gjemme seg og spare energi Behrens, J. W. et al., 2007

10 Tobisutbredelsen i Nordsjøen Jensen et al. 2011

11 ICES sin inndeling av tobisområder Sandeel management in the North Sea is based on the (invalid) assumption that there is a single stock when there is strong evidence of a number of spatially distinct (sub-)stocks.” ICES, 2009

12 Fra ett til sju områder •Områdedeling basert på  Larvedrift  Vekstforskjeller  Alder ved gyting •Ny modell for bestandsberegning •Skrapetokt i desember brukes til å forutsi årsklassestyrke •Akustikk inngår som datagrunnlag i nord 1 2 3 4 7 5 * Område 6 er Kattegat

13 ICES råd, kvoter & landinger 2011 Sandeel area NameICES advice (1000’t)* TACDanske + norske landinger 1Dogger Bank320303245 + 19 2South Eastern North Sea 343228.5 3Central Eastern North Sea 093.4 + 89.6 * 4Central Western North Sea 5-1090.3 5Viking and Bergen Bank area 00 6Division IIIa East (Kattegat) 00.4 7Shetland area00 * Egen forvaltning og kvotefastsettelse i NØS

14 Den norske forvaltningsmodellen •Bakgrunn •Hvordan vurderer ICES modellen?

15 Fangst per år i 1000’ tonn Fiskeriet krasjet i 2003

16 X X X X X X X Ekstra alvorlig i NØS med mange tomme felt fra slutten av 1990-årene

17 ICES råd og kvoter ÅrRådTAC (’000 t) CATCH (’000 t) 1987-1994Intet råd591-1049 1995-2002Tåler innværende FCa. 1000699-1138 2003Ingen økning i F918326 2004F<2003. In-year-mon826362 2005F<2003. In-year-mon661172 2006In-year-monitoring300288 2007In-year-monitoring173206 2008In-year-monitoring400335 2009In-year-monitoring400347 2010In-year-monitoring400398

18 Havforskningsinstituttet gav tilleggsråd for NØS  2005 - 2008: innskrenket fiskeperiode 1. april - 23. juni  2006: Begrenset forsøksfiske  2007: Kvote på 51 000 t (30% av 170 000 t)  2008: Kvote på 128 000 t (stengt 2. juni)  2009: NØS stengt for alt tobisfiske  2010: Eksperimentelt fiskeri (20 000 t) + 30 000 t (23.april – 23. juni)

19 Havforskningsinstituttet gav tilleggsråd for NØS Vanskelig for fiskere, forvaltning og rådgivere

20 Områdebasert forvaltning i NØS - Målsetning - •Bærekraftige lokale gytebestander i hele utbredelsesområdet for tobis i norsk sone •Større og mer stabil fangst •Økosystemforvaltning

21 Områdebasert forvaltning i NØS - Prinsipp -  6 områder (2 subområder)  Årlige vekslinger  Toktresultat i år (y) gir  Åpne eller stenge område i år y+1  Foreløpig totalkvote for åpne subområder i år y+1  Toktresultat i år y+1  Rekrutteringsestimat  Eventuelt åpne nye områder  Eventuelt øke kvote  Sesong: 23.april – 23.juni  Minstemål

22 Hva mener andre (ICES)? •Har enda ikke blitt forespurt om å vurdere forvaltningsmodellen •Enkelte medlemmer i ICES synes modellen er meget interessant •Danmark synes det er underlig at Norge kan gi høy kvote i NØS, mens ICES anbefaler 0 i omtrent samme område

23 Tobisfiskeriet i 2011 •Tokt og fiskeridata gav grunnlag for en foreløpig kvote på 60.000 tonn •Hva avdekket toktet i 2011?

24 Tobisfiskeriet i 2011

25 UkeTonn 218533 222704 Totalt11237 UkeTonn 176658 18 18227 19 6183 20 18186 21 10563 22 4217 23 2433 24 838 Totalt 67305 UkeTonn 171167 18 1068 19 7961 20 257 21 0 22 0 23 604 24 0 Totalt 11057

26 Tobisfiskeriet i 2011 Andel ettåringer i fangstene < 1% !

27 Hvordan er utsikten for tobisbestanden i 2012?

28 Tobistokt 2011 - Undersøker alle områder -

29 Geografisk fordeling av tobis i NØS 2009 20102011

30 Tokt: Aldersfordelinger 200920102011

31 Tokt 2011: Andel ettåringer 0% 38% 5% 0% 3% 11% 5% 0% 1%

32 Hvordan er utsikten for tobisbestanden i 2012? •Mindre mengde tobis i 2011 enn i 2010 grunnet en meget liten 2010 årsklasse •Stor andel gytere, dvs. 2- og 3 åringer  Disse kunne gyte vinteren 2010/2011 og kan gyte vinteren 2011/2012 •Er i større grad avhengig av en god rekruttering i 2012

33 Takk !


Laste ned ppt "Espen Johnsen FG Observasjonsmetodikk Foto: Rudolf Svensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google