Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedside.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedside."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedside

2 Espen Johnsen FG Observasjonsmetodikk
Foto: Rudolf Svensen Espen Johnsen FG Observasjonsmetodikk

3 Innhold Livshistorie og utbredelse av tobis
ICES sin inndeling av tobisområder Den norske forvaltningsmodellen Bakgrunn Hvordan vurderer ICES modellen? Tobisfiskeriet i 2011 Hvordan er utsikten for tobisbestanden i 2012?

4 Livshistorie og utbredelse av tobis
Høst Dvale i sanden Sommer Vinter BUNNSLÅING GYTING Spiser om dagen Vår

5 Gyting Høst Sommer Vinter Vår Dvale i sanden BUNNSLÅING GYTING
Midtvinters (rundt nyttår) Eggene legges på sanden Lang klekkesesong; klekkes i februar-mai Høst Dvale i sanden Sommer Vinter BUNNSLÅING GYTING Spiser om dagen Vår

6 Larvefasen Høst Sommer Vinter Vår Dvale i sanden BUNNSLÅING GYTING
32-90 dg pelagisk fase 6-15 mm, passiv drift 20-30 mm, svømmer Samler seg i områder med mye zooplankton Høst Dvale i sanden Sommer Vinter BUNNSLÅING GYTING Spiser om dagen Vår

7 Høst Sommer Vinter Vår Dvale i sanden BUNNSLÅING GYTING
Spiser om dagen Vår

8 Post larve-stadiet/voksen
Gjemmer seg i sanden når den ikke beiter i stim Om vinteren når temperaturen og byttedyrmengden er lav (september-mars) Om natten (visuelle beitere) O-gruppe starter overvintringen senere på høsten 1-gruppe starter beiting tidligere på våren Høst Dvale i sanden Sommer Vinter BUNNSLÅING GYTING Spiser om dagen Vår

9 Avhengig av bunnsubstrat der den kan gjemme seg og spare energi
Behrens, J. W. et al., 2007

10 Tobisutbredelsen i Nordsjøen
Jensen et al. 2011

11 ICES sin inndeling av tobisområder
Sandeel management in the North Sea is based on the (invalid) assumption that there is a single stock when there is strong evidence of a number of spatially distinct (sub-)stocks.” ICES, 2009

12 Fra ett til sju områder 7 5 3 4 2 1 Områdedeling basert på
Larvedrift Vekstforskjeller Alder ved gyting Ny modell for bestandsberegning Skrapetokt i desember brukes til å forutsi årsklassestyrke Akustikk inngår som datagrunnlag i nord 7 5 3 4 2 1 * Område 6 er Kattegat

13 ICES råd, kvoter & landinger 2011
Sandeel area Name ICES advice (1000’t)* TAC Danske + norske landinger 1 Dogger Bank 320 303 2 South Eastern North Sea 34 32 28.5 3 Central Eastern North Sea 9 * 4 Central Western North Sea 5-10 0.3 5 Viking and Bergen Bank area 6 Division IIIa East (Kattegat) 0.4 7 Shetland area * Egen forvaltning og kvotefastsettelse i NØS

14 Den norske forvaltningsmodellen
Bakgrunn Hvordan vurderer ICES modellen?

15 Fangst per år i 1000’ tonn Fiskeriet krasjet i 2003

16 Ekstra alvorlig i NØS med mange tomme felt fra slutten av 1990-årene
X X X X X X X

17 ICES råd og kvoter År Råd TAC (’000 t) CATCH (’000 t) 1987-1994
Intet råd Tåler innværende F Ca. 1000 2003 Ingen økning i F 918 326 2004 F<2003. In-year-mon 826 362 2005 661 172 2006 In-year-monitoring 300 288 2007 173 206 2008 400 335 2009 347 2010 398

18 Havforskningsinstituttet gav tilleggsråd for NØS
: innskrenket fiskeperiode 1. april juni 2006: Begrenset forsøksfiske 2007: Kvote på t (30% av t) 2008: Kvote på t (stengt 2. juni) 2009: NØS stengt for alt tobisfiske 2010: Eksperimentelt fiskeri ( t) t (23.april – 23. juni)

19 Havforskningsinstituttet gav tilleggsråd for NØS
Vanskelig for fiskere, forvaltning og rådgivere En ny vei blir lagt

20 Områdebasert forvaltning i NØS - Målsetning -
Bærekraftige lokale gytebestander i hele utbredelsesområdet for tobis i norsk sone Større og mer stabil fangst Økosystemforvaltning

21 Områdebasert forvaltning i NØS - Prinsipp -
6 områder (2 subområder) Årlige vekslinger Toktresultat i år (y) gir Åpne eller stenge område i år y+1 Foreløpig totalkvote for åpne subområder i år y+1 Toktresultat i år y+1 Rekrutteringsestimat Eventuelt åpne nye områder Eventuelt øke kvote Sesong: 23.april – 23.juni Minstemål

22 Hva mener andre (ICES)? Har enda ikke blitt forespurt om å vurdere forvaltningsmodellen Enkelte medlemmer i ICES synes modellen er meget interessant Danmark synes det er underlig at Norge kan gi høy kvote i NØS, mens ICES anbefaler 0 i omtrent samme område

23 Tobisfiskeriet i 2011 Tokt og fiskeridata gav grunnlag for en foreløpig kvote på tonn Hva avdekket toktet i 2011?

24 Tobisfiskeriet i 2011

25 Tobisfiskeriet i 2011 Uke Tonn 17 6658 18 18227 19 6183 20 18186 21
10563 22 4217 23 2433 24 838 Totalt 67305 Uke Tonn 17 1167 18 1068 19 7961 20 257 21 22 23 604 24 Totalt 11057 Uke Tonn 21 8533 22 2704 Totalt 11237

26 Andel ettåringer i fangstene < 1% !
Tobisfiskeriet i 2011 Andel ettåringer i fangstene < 1% !

27 Hvordan er utsikten for tobisbestanden i 2012?

28 - Undersøker alle områder -
Tobistokt 2011 - Undersøker alle områder -

29 Geografisk fordeling av tobis i NØS
2009 2010 2011

30 Tokt: Aldersfordelinger
2009 2010 2011

31 Tokt 2011: Andel ettåringer
0% 38% 0% 3% 5% 11% 0% 5% 1%

32 Hvordan er utsikten for tobisbestanden i 2012?
Mindre mengde tobis i 2011 enn i 2010 grunnet en meget liten 2010 årsklasse Stor andel gytere, dvs. 2- og 3 åringer Disse kunne gyte vinteren 2010/2011 og kan gyte vinteren 2011/2012 Er i større grad avhengig av en god rekruttering i 2012

33 Takk !


Laste ned ppt "Hovedside."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google