Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plankton er første ledd i næringskjedene i havet Arne Sklett Larsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plankton er første ledd i næringskjedene i havet Arne Sklett Larsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plankton er første ledd i næringskjedene i havet Arne Sklett Larsen

2 Plankton  Organismer som lever i de frie vannmasser og som driver med havstrømmene

3 Næringskjeder i havet Dyre- plankton Plante- plankton Sollyset Fisk: Torsk, Sei, Sild Pattedyr: Hval Sel Oter Mink Planteplankton utnytter sollyset som energikilde og produserer mat for dyreplanktonet.

4 Eksempel på næringskjede fra havet Plante- plankton Rødåte Sel Torsk Planteplanktonet er første ledd i næringskjeden og er grunnlaget for alt liv i havet

5 Fisk spiser dyreplankton  Dyreplankton er hovedføde for fiskelarver av lodde, sild, makrell, torsk, sei osv. Torsk Sei Sild Makrell Lodde

6 Inndeling av plankton  Planteplankton  Dyreplankton

7 Algeoppblomstring  Våroppblomstring  Nok lys  Rikelig med næringsalter  Temperaturen stiger  Høstoppblomstring  På ettersommeren  Masseoppblomstring kan gi farget vann  Turkis – Kalkflagellat – Mai/Juni  Morild – Lyser i vatnet(fluoriserende lys) - dinoflagellat

8 Litt om planteplankton  Planteplankton utgjør det meste av plante-biomassen i havet (biomasse er massen i kg av alle levende organismer)  Encella  Kan kun sees i lupe/mikroskop

9 Planteplankton Kiselalge Fureflagellat Kalkflagellat Kiselalge

10 Giftige alger  Noen arter av planteplankton kan være giftige alger  Blåskjell, andre skjell og dyr som spiser giftige alger kan bli giftige for mennesker.  Det blir derfor tatt prøver av skjell og sendt ut algeinformasjon om skjell er spiselig  http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/ http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/

11 Dyreplankton  Mange dyr i havet lever som plankton de første ukene etter fødsel:  Krabber  Muslinger  Snegler  Pigghuder  Fisk  Andre dyr lever som plankton hele livet  Rødåte  Krill  Maneter Torskelarven spiser hoppekreps og lever selv som plankton den første levetiden.

12 Dyreplankton  Dyreplankton spiser planteplankton  Kan bevege seg  Horisontalt • Vertikalt Glassmaneten kan bevege seg litt men driver passivt med havstrømmer og regnes som plankton

13 Dyreplankton Hoppekreps Krill

14 Dyreplankton Larve av børstemark Pilorm Pigghudlarve


Laste ned ppt "Plankton er første ledd i næringskjedene i havet Arne Sklett Larsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google