Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEKNOLOGI OG DESIGN ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSSYSTEMER 07.011.2011 Kommunikasjonsprodukt Designoppgave i Teknologi og design.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEKNOLOGI OG DESIGN ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSSYSTEMER 07.011.2011 Kommunikasjonsprodukt Designoppgave i Teknologi og design."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEKNOLOGI OG DESIGN ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSSYSTEMER 07.011.2011 Kommunikasjonsprodukt Designoppgave i Teknologi og design

2 Elektroniske kommunikasjonssystemer07.11.2011 Kompetansemålet du skal fordype deg i: Gjør rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøft samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

3 Elektroniske kommunikasjonssystemer07.11.2011 •Utarbeide kravspesifikasjon ut fra: - Hvilket kommunikasjonsbehov det skal løse - Hvilken brukergruppe den er beregnet for - Hvilke tjenester den skal inneholde •Designe kommunikasjonsproduktet i bilderedigeringsprogrammet GIMP •Identifisere positive og negative konsekvenser •Presentere produktet i en brosjyre Oppgave:

4 Elektroniske kommunikasjonssystemer07.11.2011 Kravspesifikasjon hvaforno? •Et kravspesifikasjon definerer hva kunden vil ha, en ”behovsanalyse” •Kravspesifikasjonen er en ”rettesnor” som setter klare rammer for leverandøren i forhold til hvordan løsningen skal være med hensyn på bedriftens ønsker å krav.

5 Læringsmål i Kunst og håndverk •Lære om designprosess •Lære bevissthet rundt form og funksjon tilpasset brukergruppe •Lære å kunne tegne skisser ut i fra en kravspesifikasjon •Lære å bruke digital programvare Elektroniske kommunikasjonssystemer07.11.2011

6 Dag 1 – Gruppearbeid: Idéutvikling •Lag og presenter i en PowerPointpresentasjon 3 ulike kommunikasjonsprodukter •Finn bilder og informasjon på nett. Plasser bildene på hvert sitt lysbilde i presentasjonen •Noter i analyseskjemaet ditt •Presentasjonen skal leveres inn sammen med et analyseskjema til hvert produkt Elektroniske kommunikasjonssystemer 07.11.2011

7 Felles samling i klasserommet kl 12.30 – 14.30: Idéutvikling av produktene i gruppene •Lag minst 3 skisser, hvor 1 skisse velges ut og bearbeides nøyaktig. Denne skal føres inn i GIMP senere •Skriv ned notater om kravspesifikasjon på skissene. Hvem er produktet beregnet for? Størrelse, form, farge, osv. •Utstyr: tegneark, blyant, linjal, tusjer… Elektroniske kommunikasjonssystemer07.11.2011

8 Dag 2 Stasjon 1: BROSJYRE Klassen deles inn i gruppene Last ned mal til brosjyren på It’s Learning Legg til tekst og bilder i forhold til malen Brosjyren skal inneholde informasjon om både kommunikasjonsproduktet og om nettverk. Bruk gjerne farger som bakgrunnsfarge

9 Dag 2 Stasjon 2: GIMP Klassen jobber først individuelt: Innføring i hvordan tegne med GIMP Klassen deles inn i gruppene og tegner inn sitt kommunikasjonssystem i GIMP

10 Dag 3 Gjør ferdig designet i GIMP og ferdigstill brosjyren Produktet skal til slutt presenteres muntlig i gruppene Lykke til!  Takk for samarbeidet!

11 Vurdering Innlevering: •Powerpoint med bilde av tre produkter med analyse •Minst tre idéskisser og en tusjtegning av et kommunikasjonsprodukt •Brosjyre med tekst og GIMP-tegning

12 Vurderingskriterier •Alle deler i oppgaven skal være besvart •Vise at du kan designe et kommunikasjonsprodukt ut i fra en kravspesifikasjon for form og funksjon •Vise at du kan lage varierte skisser i design av et produkt ved hjelp av tegneredskaper og digital programvare •Vise at du kan bruke ulike funksjoner i et bilderedigeringsprogram


Laste ned ppt "TEKNOLOGI OG DESIGN ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONSSYSTEMER 07.011.2011 Kommunikasjonsprodukt Designoppgave i Teknologi og design."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google